UNIVERSURI PARALELE

download

UNIVERSURI PARALELE  Ardelean Viorel

1). INTRODUCERE. Aş dori să începem cu afirmaţia de la începutul Bibliei. Geneza 1:1  „La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul”. A face afirmaţii de genul toate s-au făcut singure, este o absurditate, pentru că prin observarea Universului a legilor care îl guvernează, la nivel molecular, atomic şi subatomic, sau în astrofizică, indiferent dacă cineva este creştin sau nu, în mod logic se acceptă un desing inteligent, care în funcţie de credinţa sau necredinţa omului primeşte diferite denumiri. Mulţi dintre oamenii de ştiinţă nu recunosc faptul că sunt creştini, o dată pentru a   nu fi blamaţi de colegi, iar în multe situaţii ei pot să-şi piardă locurile de muncă. Din punct de vedere creştin acest autor al desingului inteligent, poartă numele de Dumnezeu. Apocalipsa 14:7 ”El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!” Pentru acest lucru vom încerca o abordare a universurilor paralele[1] sau mai precis universuri paralele materiale incluse în Universul Spiritual. Nu cred că am pornit de la o premiză falsă ci este un punct de vedere creştin. Noi cunoaştem cel puţin două universuri, cel material, în care se măsoară se cântăreşte se fac experimente (la nivel de particule elementare se vorbeşte cel puţin la modul teoretic despre 11 universuri paralele, sau „teoria corzilor”) etc, şi Universul Spiritual sau Cerul în care locuieşte Dumnezeu. Atunci când vorbim despre cer noi face referire la un loc unde locuieşte Dumneze, dar şi la o stare de fericire. Isaia 66:1  „Aşa vorbeşte Domnul: „Cerul este scaunul Meu de domnie, şi pământul este aşternutul picioarelor Mele! Ce casă aţi putea voi să-Mi zidiţi, şi ce loc Mi-aţi putea voi da ca locuinţă”?. Sau ceva şi mai complicat pentru cei care nu sunt creştini : 1 Corinteni 3:16 ” Nu ştiţi că voi Sunteţi Templul lui Dumnezeu, şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi”?, care practic este o stare a cerului. O să le luăm pe rând, Universul Spiritual şi cel material şi o să încercăm să vorbim despre ele la modul ipotetic şi la modul practic.

1 D). A vorbii despre 1D este extrem de dificil, chiar şi la modul teoretic. Acest univers la modul practic nu există, fiindcă noi avem date care spun ceva despre ”timpul” de dinainte de facerea lumii şi după ce lumea, respectiv universul au fost create. A susţine că înainte ca lucrurile, respectiv creaţia Universului, Dumnezeu ne-a ales, depăşeşte înţelegere umană, şi ţine de credinţa în Dumnezeu. Efeseni 1:4 ” În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, dupăce, în dragostea Lui”, 5  ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale, 6  spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui”. Dacă   ne întoarcem la universul material, apropiere de punctul zero, este extrem de dificilă, fiindcă se conturează mai multe aspecte care cel puţin la modul teoretic dacă ne apropiem de punctul ZERO. În mediul ştiinţific şi a teoriei Big Bangului[2], „întreg universul – materie şi energie – a explodat dintr-un singur punct foarte fierbinte numit singularitate”. Universul fiind în expansiune s-a răcit ( adiabatic), iar cea mai mare parte din energie s-a transformat în materie, iar o parte din energie s-a păstrat sub formă de fotoni, care a rămas ca şi radiaţie cosmic de fond a universului material. Radiaţia cosmică de fond, este una din formele radiaţiei electromagnetice (din care face parte şi lumina din spectru vizibil de la roşu la violet) şi se găseşte peste tot în univers. Temperatura este de „de 2,725 K şi frecvenţa de 160,4 GHz ce corespunde unei lungimi de undă de 1,9 mm, fiind încadrată în domeniul microundelor” Ea poate fi detectată cu un radiotelescop, ca şi o constantă fără să aibă ca sursă o stea sau alt corp ceresc. „Potrivit teoriei Big Bang, la 10−37 secunde de la formarea Universului, acesta a cunoscut o creştere exponenţială, înlăturând orice lipsă de omogenitate, proces cunoscut ca inflaţie cosmică. Aceasta a fost urmată de ruperea simetriei şi crearea forţelor fundamentale şi a particulelor elementare. La 10−6 secunde,, „Universul era format dintr-o plasmă fierbinte de electroni, fotoni şi barioni. Fotonii reacţionau permanent cu plasma prin intermediul procesului Împrăştiere Thomson.”. Potrivit teoriei universul material s-a răcit, electronii pot să interacţioneze cu protonii şi s-au format atomii de hidrogen, iar fotonii[3] s-au desprins de materie şi călătoresc liber prin spaţiu. „Temperatură de culoare a fotonilor a scăzut odată cu expansiunea Universului, ajungând la 2,7 K”[4]. Din păcate acesta este doar un model fizic / matematic, care funcţionează acum, fără o garanţia ca aşa s-a întâmplat şi în trecut. Deci conform teoriei nimeni nu s-a apropiat nici măcar la modul teoretic de punctul ZERO mai aproape de 10−6 secunde. Se pune întrebarea totuşi, ce fost de fapt punctul ZERO, sau dincolo de el, dacă nimeni nu s-a putut apropia prin calculele mai aproape de 10−6 secunde, întrebări care rămân fără răspuns. Un alt aspect este Singularitatea gravitaţională[5] care este din punct de vedere teoretic, un punct, cu un volum ce se îndreaptă către zero şi o masă care tinde spre infinit. Cu alte cuvinte acel punct este un punct care are o concentraţie infinită şi o forţă de gravitaţie imensă, care nu se poate măsura. Un exemplu de singularitate gravitaţională sunt găurile negre, care atrag datorită gravitaţiei imense absolut totul, inclusiv lumina. În astfel de puncte legile fizice elaborate de Newton, nu mai au aplicaţie. De asemenea şi cifra zero[6] , folosită în multe domenii în matematică şi în fizică reprezintă o cantitate vidă (materie), care are o valoare nulă. Dacă pentru un copil, nimic este simplu îl a defini, problema devine şi mai acută atunci când oamenii de ştiinţă încearcă să definească NIMICUL[7], şi este dificil să se dea o definiţie. Pentru un om obişnuit acest lucru nu este o problemă, dar când fizicienii încearcă să dea o definiţie conceptului de „nimic”, se ajunge la un impas, şi se pune întrebarea dacă nimicul există cu adevărat, care este şi o contradicţie în termeni. Dificultatea acestei încercări s-a văzut la Muzeul American de Istorie Naturală din New York, SUA, a avut ca şi temă definirea „nimicului”. O reprezentare a nimicului prin asociaţie poate fi un spaţiu gol, în care nu este nimic înăuntru, dar această realitate este departe de a fi nimic fiindcă în universul nostru material, chiar şi un spaţiu vid întunecat, fără nici o particulă tot există ceva, în cazul nostru însuşi spaţiu. Spaţiul în sine, „Are o localizare, o formă, este un obiect fizic”, afirmă filozoful Jim Holt, iar astrofizicianul Neil de Grasse Tyson confirmă şi el acest lucru din moment ce se aplică legile fizicii, legile fizicii nu pot fi considerate drept nimic.” În fizica teoretică există un „nimic mai profund” (Lawrence Krauss, de la Arizona State University), care nu „implică nici spaţiu nici un fel de spaţiu, nici timp, nici particule, nici câmpuri (de energie), nici legi ale naturii”. Această perspectivă este cea mai apropiată de nimic. Dar Jim Holt, nu este de acord cu această definiţie şi pune întrebarea: “Există într-adevăr nimicul?”, nu există spaţiu sau timp, dar ce se întâmplă cu legile fizicii şi a matematicii, sau cu conştiinţa. Ele sunt lucruri non – spaţiale şi non- temporale, ce facem cu ele?, întrebare la care nu există un răspuns. S-a încercat şi în matematică acest lucru prin înmulţirea cifrelor ci zero, pentru ca rezultatul să fie nul numită „mulţimea de măsură nulă”, dar acest lucru nu este relevant . De asemenea a fost sugerată o teorie a nimicului bazată pe câmpul cuantic „care ar implica un sistem cuantic lipsit de grade de libertate (dimensiuni)” dar şi acest este doar un model teoretic. Jim Holt se opune din nou şi propune a ne imagina suprafaţa unei sfere, un spaţiu finit dar fără graniţă, care se comprimă la un punct din care rezultă un „continuu spaţiu-timp închis, cu raza zero”, o teorie în care nici Jim Holt nu crede că este adevărată. Mai mult cei care sunt specialişti în filozofie analitică afirmă că „nimicul” este doar un substantiv şi arată opusul a ceea există. În ştiinţă sunt foarte multe lucruri pe care nu le poţi defini, dar care totuşi sunt reale (Lawrence Krauss). Şi grecii s-au luptat pentru a înţelege acest concept, nimic sau zero, şi au refuzat să folosească cifra zero în calcule, sistemul lor de numerotarea, chiar şi în astronomie. Oamenii au oroare de vid (Charles Seife), “Pentru noi, ideea de nimic reprezintă ceva care ne sperie, ideea de haos, de nesocotire a regulilor.” Ca şi o mică concluzie, nimicul nu poate fi atins, este o ţintă mobilă, în măsura descoperirilor ştiinţifice, şi ne indică faptul că nimicul este de fapt ceva. s-ar putea ca problema nimicului să nu fie rezolvată niciodată.” (Neil de Grasse Tyson). Şi totuşi înainte de „NIMIC”, Biblia afirmă ca a fost ceva : Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii. (Ioan 17:24), El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii şi a fost arătat la sfârşitul vremurilor pentru voi (1 Petru 1:20)

2 D.) Acest aspect presupune un univers în două dimensiuni, şi o fiinţă vie, sau mai multe, inteligente care trăiesc în acest univers. La modul teoretic universul respectiva poate exista şi fiinţele din acest univers, pot să perceapă lucruri, sau fiinţe doar în 2.D. Dar nimeni de acolo nu va putea să vadă, să perceapă sau să înţeleagă ceva din universul 3.D, în care ne găsim noi ca vieţuitoare şi fiinţe umane inteligente. Pentru a exemplifica acest lucru ne imaginăm o coală mare de hârtie, şi un punct negru, sau mai multe, fără grosime, care este universul în două dimensiuni. Acest fapt presupune faptul că fiinţele inteligente din acest univers imaginar nu pot să ne vadă, dar totuşi pot să vadă ceva. Dacă coala de hârtie este suficient de mare, iar eu merg prin absurd pe această hârtie fără grosime, ele totuşi vor vedea ceva şi anume urmele paşilor mei în 2.D. Nu se poate imagina ce vor crede, sau cum vor reacţiona presupusele fiinţe inteligente când vor descoperii aceste urme. Problema este faptul că şi noi ne găsim practic în aceeaşi situaţie dacă încercăm să privim în 4.D şi vom încerca să facem tot felul de presupuneri începând de la zei, extratereştri, din trecut, prezent, sau viitor, din alte universuri paralele, sau negarea în sine a altor universuri, reducând totul la ce anume se poate percepe şi înţelege din 3.D. Vom trece în universul nostru material format din trei dimensiuni, de fapt din patru în mod „artificial”, dacă se adaugă şi timpul. Dar aici trebuie să facem precizarea că timpul în sine limitează omul care trăieşte 70 – 80 de ani în medie, foarte puţin în comparaţie cu miile de ani, popoare şi civilizaţii dispărute, din care s-a ales praful la modul propriu. Acum să trecem la universul material, concret din care facem parte noi ca şi oameni.

3 D). Acesta este universul în care trăiesc tot ce însemnă verdeaţă, vieţuitoarele din apă, păsările cerului, şi vieţuitoarele de pe pământ toate şi vietăţile vii şi   oamenii ca fiinţe inteligente. A fi ceva viu înseamnă pe scurt să te naşti, (să ai condiţii de hrană apă, temperatură presiune, informaţie etc), creşti, te reproduci şi mori. Poţi să fi o vietate care trăieşte prin instincte, sau o fiinţă dotată cu raţiune şi limbaj articulat aşa cum suntem noi oamenii. Acest univers este perceput de om, poate fi analizat, cântărit, se pot face experimente, se poate analiza etc. Omul este înzestrat cu cele cinci simţuri prin care percepe universul material. Avem simţul tactil, mirosul, văzul şi aici aş vrea să precizăm faptul că vedem foarte puţin, doar într-o octavă de la roşu la violet din spectru vizibil, dar cu ajutorul aparatelor şi tehnicii, am extins vederea noastră şi vedem în infraroşu, radiaţia termică, şi se pot vizualiza undele radio sau radiaţia de fond a universului. De asemenea se pot percepe obiecte în ultraviolet, raze X şi Gama, dar care sunt dăunătoare pentru om. De fapt lumina este undă electromagnetică şi dacă se priveşte din această perspectivă Soarele şi Luna care apar în Geneza în ziua a patra, contradicţia dispare de la sine (era doar o paranteză). În domeniul acustic stăm mai bine şi auzim cam în opt octave de la 16 – 20 000 herţi, dar şi aici tot prin tehnică se pot auzi infrasunetele, sau ultrasunetele. De asemenea avem simţul gustului, iar copiii mici refuză din instinct ceea ce este amar, dar acceptă ce este dulce, ştim ce înseamnă acru sau sărat etc. De remarcat că există vieţuitoare, insecte, (albinele) care văd în ultraviolet sau animale care aud infrasunete (elefanţii şi altele) Se poate amintii cât de vast este universul material şi noi avem capacitatea de a observa limitele universului între 12 – 15 miliarde de ani lumină (1 an lumină este distanţa parcursă de o rază de lumină într-un an cu o viteză de 300 000 km pe secundă). Este imens, dar universul s-ar putea să fie şi mai mare. La modul teoretic se vorbeşte despre spaţiu curbat, găuri de vierme, materia neagră, naşterea stelelor, durata de viaţă a unei stele, şi moartea lor, găuri negre din univers, simetria teoretică dintre materie şi antimaterie etc. Un univers paralel este o realitate alternativă[8] – sf- a ceea ce percepem noi cu adevărat. Se poate amintii de asemenea universuri oglindă, sau hiperspaţiu, etc. Dar   există şi lucruri în fizică la modul concret, în care există şi un tipar . De   exemplu atomul de Hidrogen[9] conţine un proton şi un electron. La microscopul electronic se poate vedea protonul care pulsează ca un soare în miniatură şi (electronul) sau mai concret norul electronic din jurul protonului în care se învârte pe orbită electronului cu o viteză foarte mare ţinut de proton de legătură nucleară. Nu intru în amănunte dar este demn de menţionat acest lucru fiindcă am dat referinţa necesară. Al doilea atom pe care vreau să-l amintesc este atomul de Carbon. De remarcat că viaţa este clădită pe structuri de carbon (oare cum ar fi dacă era construită pe atomi de siliciu ?). Atomul de Carbon[10] îl găsim în două forme de bază, aceea de grafit (cărbune – mina de la creion cu care scriem) şi diamantul care este foarte dur şi se realizează la temperaturi şi presiuni foarte înalte. Diferă aranjarea spaţială a electronilor care face ca aceiaşi substanţă să fie foarte diferită. Dar el poate să aibă legături multiple cam 10 milioane de compuşi chimici deferiţi. De asemenea se pot face referinţe la forţe nucleare slabe[11], care au o rază de interacţiune scurtă produse în majoritatea proceselor de radioactivitate, efectele cele mai cunoscute sunt dezintegrarea beta. Din această cauză particulele subatomice leptoni, neutrini, quarci au o viaţă foarte scurtă. De asemenea se poate aminti şi teoria electroslabă, iar din acest motiv (studiul particulelor elementare) a fost construit acceleratorul de particule de la al organizaţiei CERN din Geneva. A doua forţă nucleară de care doresc să amintesc este forţa nucleară tare[12] care realizează stabilitatea protonilor şi neuronilor cu o rază de acţiune foarte scurtă. Ea ţine pe orbită şi particulele subatomice ca gluconii, quarkurile, care formează barioni în care se includ   protoni şi neutroni, mezoni, pioni….etc. Forţa nucleară tare explică de ce nucleul format din protoni şi neutroni ca sarcini electrice diferite sunt stabili. De menţionat că de fapt sunt patru forţe nucleare din care am amintit doar două. De asemenea în cazul de faţă se poate aminti magnetismul şi gravitaţia. Problema este că aici există legi pe care omul le descopere, le poate folosi, dar nu le poate schimba. Magnetismul este folosit în multe domenii şi aici doresc să amintesc doar aplicarea lui la trenurile de mare viteză. La fel este şi cu gravitaţia. Păsările zboară pe cer, ca şi multe insecte, iar omul foloseşte diferite aparate pentru a se desprinde de Pământ. El foloseşte avioane, rachete etc, învinge forţa gravitaţiei dar nu o desfiinţează. Nu sfătuiesc pe nimeni să sară de la etajul doi sau trei, fiindcă va suferi consecinţele de rigoare (fracturi, sau moarte). Cel mai mare consum de energie se produce când o rachetă sau navetă spaţială se desprinde de Pământ, învinge forţa gravitaţională pentru a ajunge în spaţiu. Tiparul de care am amintit la început se regăseşte şi în spaţiul cosmic. Protonul ţine electronii pe orbită, dar acelaşi lucru îl face şi Soarele care prin forţa gravitaţiei ţine planetele pe orbitele lor. De asemenea diferite tipuri de reacţii fizice şi chimice care se produc la nivel atomic se regăsesc şi în univers dar la scară mult mai mare. Există foarte multe similarităţi şi se pare că uni oameni nu văd pădurea din cauza copacilor, sau recunosc armata dar nu şi generalul. Discuţia poate fi mai lungă dar ne oprim aici şi cred că înţelegem libertăţile dar şi limitările omului în universul material din care facem parte şi anume 3.D, în care omul poate descoperi, cerceta, copia natura, inventa, etc. În acest univers omul are posibilitatea să faciliteze viaţa omului în speţă a speciei umane. Problema se pune ce se întâmplă dacă omul vrea să perceapă ceva din 4.D, în eventualitatea că acest univers există cu adevărat.

4 D). Atunci când vorbim de 4.D, ca univers material, nu avem prea multe alternative. Acest tip de univers ţine mai mult de domeniul   teoreticului, el există pe hârtie, analogii, în calcule matematice sau fizice, dar nu la modul concret, palpabil nu se poate demonstra şi se merge mult şi pe varianta SF. Nu cred că cineva poate să aibă pretenţia că poate să perceapă, să vadă ceva din acest tip de univers, fiindcă nu are cum. Şi totuşi omul poate să vadă ceva, şi anume intervenţia fiinţelor din 4.D, urmele paşilor, intervenţia sau revendicare lor asupra universului din care facem parte în universul nostru 3.D. Dacă aşa stau lucrurile trebuie să amintim că omul poate să vadă totuşi ceva din 4.D, pe care creştini îl percep prin credinţă conform Bibliei ca şi un univers spiritual şi intervenţia fiinţelor care fac parte din el. În cazul de faţă Biblia este aceea care deschide uşa spre universul spiritual a lui Dumnezeu. Acum cred că trebuie să amintim despre Revelaţia Naturală şi Revelaţia   Specială al lui Dumnezeu. Sunt versete biblice are ne spun că înainte de „NIMIC”, a exista ceva şi cineva numit Dumnezeu. Psalmi „90:2  „Înainte ca să se fi născut munţii, şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!”. Dumnezeu îşi arată puterea în creaţie : Iov 26:7  „El întinde miazănoaptea asupra golului, şi spânzură pământul pe nimic”. Iov 26:8  „Leagă apele în norii Săi, şi norii nu se sparg sub greutatea lor”. Iov 26:10  „A tras o boltă pe faţa apelor, ca hotar între lumină şi întuneric”. Iov 26:13 „Suflarea Lui înseninează cerul, mâna Lui străpunge şarpele fugar”. Iar acesta nu este decât un fragment din creaţie Iov 26:14  „Şi acestea Sunt doar marginile căilor Sale, şi numai adierea lor uşoară ajunge până la noi! Dar tunetul lucrărilor Lui puternice cine-l va auzi?”. Dumnezeu îl întreabă pe Iov : Iov 38:4  Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere. Dumnezeu declară el însuşi : Isaia 45:12  Eu am făcut pământul, şi am făcut pe om pe el; Eu cu mâinile Mele am întins cerurile, şi am aşezat toată oştirea lor. Profesorul[13] A. H. Strong defineşte creaţia ca fiind: “Actul prin care Dumnezeu, numai pentru slava Sa si fără sa se folosească de ceva existent mai dinainte, a făcut lumea, atât cea văzuta, cât si cea nevăzută.” (Strong, opera citata, p. 371). Această perspectivă înseamnă că Dumnezeu a făcut creaţia „ex nihilo”- din nimic. Acest lucru este susţinut de teismul iudaic şi creştin, care intră în conflict cu evoluţia. Moise ne transmite prin Revelaţia primită de la Dumnezeu anumite informaţii cu privire la originea materiei, izvorul energiei, originea vieţii, conştienţa de sine a omului, personalitatea umană, primul păcat, Revelaţie care poate să ducă omul la cunoştinţa mântuitoare despre Dumnezeu şi în final la Evanghelia lui Hristos. Geneza este „ teocentrică” şi Dumnezeu este aşezat în punctul focal al realităţii. Încă din primul verset Moise spune : Geneza 1:1  „La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul”. Revelaţia divină este în ea însăşi o minune, care implică infinitul sau veşnicia care s-a redus în mod voluntar la un timp determinat. Ioan 1:14  „Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl”. Biblia nu explică acest lucru ci doar îl prezintă. Biblia ne prezintă şi un Dumnezeu al istoriei, în planul făcut „ în Sine însuşi”, cu privire la omenire. Cu privire[14] la Adam şi Eva, înainte de cădere, nimic nu împiedica părtăşia lor cu Dumnezeu. Chiar şi după ce au păcătuit şi au căzut sub blestem, iar mintea omului a fost întunecată de păcat, Dumnezeu a continuat să vorbească prin creaţie, şi au fost oameni care au înţeles lucrul acesta. Psalmi 19:1  „(Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.) Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui”, sau Psalmi 94:8  „Totuşi, învăţaţi-vă minte, oameni fără minte! Când vă veţi înţelepţi, nebunilor? 9  Cel ce a sădit urechea, s-ar putea să n-audă? Cel ce a întocmit ochiul, s-ar putea să nu vadă”?. De asemenea şi Iov, Isaia ( Iov 12:7-9, Isaia 40:26) şi alte persoane văd creaţia şi pe Creator. Apostolul Pavel în Listra face afirmaţia „Oamenilor, de ce faceţi lucrul acesta? Şi noi suntem oameni de aceeaşi fire cu voi; noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceţi de la aceste lucruri deşarte la Dumnezeul cel Viu, care a făcut cerul, pământul şi marea şi tot ce este în ele. (Faptele apostolilor 14:15), când locuitorii îi credeau zei. Există diferite cuvinte care indică prin fenomene neobişnuite intervenţii din alt univers. Cuvântul semn[15] (lit. „omen” aramaica, „token” in ebraica, „semeion”„teras”, în greaca) împreună cu sinonimele sale, indică supranaturalul, atrage atenţia, avertizează şi încurajează credinţa în divinitate. Ca şi exemplu Isus dă „semnul proorocului Iona„, (Mat. 12:38-40), pentru a dovedii divinitatea Sa printre alte minuni pe care le-a făcut. Semnul are ca şi corespondent minunea, care nu se poate explica în universul nostru, dar este ceva firesc în sfera divinităţi. În acest caz cele două universuri se „intersectează” pe moment. Dar semnul a existat în toate timpurile iar magii si vrăjitorii Egiptului, care cochetau cu „supranaturalul demonic” au identificat o minune cu exclamaţia: „Aici este degetul lui Dumnezeu!” (Exod 8:19). De asemenea este folosit cuvântul puteri (lit. „dunamos” in greaca), cu referire la puterea lui Isus, care este un exemplu de intervenţie divină în lumea materială, prin care se reactivează fenomenul creator, se inversează procesul decadent material şi spiritual, anulând şi consecinţe ale păcatului. Pavel ne vorbeşte despre „nemărginita putere” a lui Dumnezeu atunci când la înviat pe Cristos din morţi. La fel aceeaşi putere (putere a tariei Lui) lucrează în viaţa credincioşilor prin care sunt aduşi de la moarte la viaţă şi îi pregăteşte pentru Împărăţia Cerurilor (Efes. 1:17-21). În ale context negativ Pavel vorbeşte despre credincioşi care au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu si puterile veacului viitor” (Evrei 6:5). Puterea s-a manifestat şi în viaţa apostolilor, şi a fost un „sigiliul” care le-a certificat lucrarea apostolică şi a dat autoritatea asupra scrierii cărţilor din Noul Testament în faţa contemporanilor şi generaţiile viitoare „Semnele unui apostol le-ati avut printre voi in toata răbdarea, prin semne, puteri si minuni care au fost facute intre voi” (2 Cor. 12:12). Dacă ne gândim la dimensiunile universului în termenii spaţiu – timp, înţelegem că orice intervenţie în realitatea noastră de 3.D, din alt spaţiu cu mai multe dimensiuni, este un semn, o minune, sau altceva şi nu se poate explica pentru un observator de pe pământ. De asemenea există viziuni (lit. „opasis” in greaca), oameni cărora Dumnezeu le permite să intre dincolo de dimensiunea spatio-temporală, în realitatea pe care Dumnezeu o transmite unei persoane. Viziunile pot să fie „anticipative” şi arată ce se va întâmpla în viitor, iar prorocii Vechiului Testament au avut aşa ceva Naum 3:2  „Auziţi pocnetul biciului, uruitul roţilor, tropăitul cailor, şi durduitul carelor! 3  Se aruncă năvalnici călăreţii, scânteiază sabia, fulgeră suliţa… O mulţime de răniţi!… Grămezi de trupuri moarte!… Morţi fără număr!… Cei vii se împiedică de cei morţi”! sau Şacalii vor urla în casele lui împărăteşti pustii, şi câinii sălbatici, în casele lui de petrecere. Vremea lui este aproape să vină, şi zilele nu i se vor lungi.” (Isaia 13:22). La fel şi Isus fiind Omniştient avertizează: Luca 6:22  „Ferice de voi, când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî, şi vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina Fiului omului!”. O altă funcţie a creierului nostru care este atrofiată, este telepatia – capacitatea de trimite sau primii informaţii de la persoane aflate la distanţă. În Biblie prorocul Elisei a avut această capacitate să citească gândurile împăratului sirienilor şi căpeteniilor în cort, sau odaia de culcare 2 Împăraţi 6:12  „Unul din slujitorii săi a răspuns: „Nimeni, împărate, domnul meu; dar proorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rosteşti în odaia ta de culcare.” Un alt aspect este atemporaneitatea, prin care Isus subliniază   imposibilitatea noastră de a percepe dimensiunile veşniciei „Daca v-am vorbit despre lucruri pamantesti si nu credeti, cum veti crede cand va voi vorbi despre lucruri ceresti? Nimeni nu s-a suit in cer, afara de Cel ce s-a pogorat din cer, adica Fiul omului, care este in cer” (Ioan 3:13). La fel există şi textul în care Isus îşi afirmă atemporalitatea și eternitatea. Ioan 8:58  „Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat, vă spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, Sunt Eu.” O altă problemă este multidimisiunile Bibliei[16], şi chiar oamenii de ştiinţă recunosc că realitatea universului ne se poate explica doar prin cele patru dimensiuni clasice (lungime, lăţime, înălţime, timp) şi se presupune că universul are cel puţin 22 de dimensiuni şi există pasaje biblice care ilustrează acest lucru. 1. experienţe extrasenzoriale trăite de Ezechiel care vede care vede Slava lui Dumnezeu „Infatisarea acestor patru roate si materialul din care erau facute, pareau de hrisolit si toate patru aveau aceiasi intocmire. Infatisarea si intocmirea lor era de asa fel incat fiecare roata parea ca este in mijlocul unei alte roate. Cand mergeau, alergau pe toate cele patru laturi ale lor, si nu se intorceau de loc in mersul lor.” (Ezechiel 1:4 -28). Nu s-a reuşit o redare grafică sau de altă natură a acestei descrieri făcută de proroc, iar ce a văzut nu are nici un corespondent în cuvintele, experienţa sau imaginaţia omului. 2. Întâlnirea dintre Moise şi Dumnezeu pe muntele Sinai Exodul 25: 9-40  „Să faceţi cortul şi toate vasele lui după chipul pe care ţi-l voi arăta.” , şi de asemenea nu se poate explica realitatea trăită şi văzută de Moise, în care „Domnul S-a pogorat intrun nor, a statut acolo langa el, si a rostit Numele Domnului. Si Domnul a trecut pe dinaintea lui si a strigat” ?, în care realitatea spaţiului este neclară şi nedesluşită, fiind confuză, singura explicaţie fiind o pătrundere dincolo de acela patru dimensiuni, o întâlnire şi intersecţie dintre lumea noastră fizică şi o realitate a multidimensionalitate lumii din 4. D. 3. De asemenea cei care s-au apropiat de Dumnezeu ca să îl vadă din textul relatat este imposibil să înţelegem ce au văzut ”Ei au vazut pe Dumnezeul lui Israel; sub picioarele Lui era un fel de lucrare de safir straveziu, intocmai ca cerul in curatia lui” (Exod 24:10). Înţelegem că există mai mult decât „aici” şi „acum”, un Dumnezeu care întinde o mână celui căzut în păcat, dar care nu mântuie pe nimeni cu forţa, iar omul alege prin liber arbitru dat de Dumnezeu. 4. La fel în cartea Apocalipsei avem ceva ce nu intră în sfera noastră de înţelegere „In mijlocul pietii cetatii si pe cele doua maluri ale raului, era pomul vietii, rodind douasprezece feluri de rod, …” (Apoc. 22:2), un pom pe două maluri de râu ? De asemenea după Înviere Isus trece prin uşi încuiate, are putere să cunoască gândurile oamenilor, şi după Înviere, (Ioan 20:27), să mănânce, deşi nu mai avea nevoie de hrană (Luca 24:36-43), în termenii de astăzi să se teleporteze (Luca 24:31), să se înalţe la cer şi să reapară printre ucenici   (Ioan 20:17). Sunt oameni care refuză să creadă Biblia şi pentru că nu o înţeleg, dar Scriptura ne vorbeşte despre o altă dimensiune diferită şi superioară ca şi a noastră, în discuţia de faţă de 4.D, iar Isus s-a numit pe sine „Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”. (Ioan 14:6) şi este în acelaşi timp uşa “Eu sunt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra şi va ieşi şi va găsi păşune”. (Ioan 10:9). Şi totuşi există posibilitatea ca omul să afle ce este Dumnezeu[17] cine este El şi cum avem posibilitatea de al cunoaşte. Realitatea prezenţei lui Dumnezeu este evidentă în creaţie şi în conştiinţa omului Eclesiastul 3:11  „Orice lucru El îl face frumos la vremea lui; a pus în inima lor chiar şi gândul veşniciei, măcarcă omul nu poate cuprinde, de la început până la sfârşit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu”, care este o revelaţie dar şi o limitare în acelaşi timp. „Biblia nu încearcă deloc să dovedească existenţa lui Dumnezeu, mai degrabă, o ia ca pe un fapt dat încă de la început” La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. (Geneza 1:1), iar pe parcursul ei Scriptura descopere natura, caracterul şi lucrarea lui Dumnezeu. Dacă este să dăm o definiţie conform Scripturii, Dumnezeu este Spirit infinit şi perfect, dar în acelaşi timp se prezintă şi ca o Persoană, care este capabilă de sentimente, emoţii etc. Dacă avem o idee falsă despre Dumnezeu, acest lucru înseamnă idolatrie. Psalmi 50:21  „Iată ce ai făcut, şi Eu am tăcut. Ţi-ai închipuit că Eu Sunt ca tine. Dar te voi mustra, şi îţi voi pune totul sub ochi!”, iar a face o teologie de jos în sus este şi mai grav, pentru că îl „reducem” pe Dumnezeu, la nivelul minţi, înţelegerii şi puteri umanităţii. Se poate spune despre Dumnezeu că este Fiinţa Supremă, Creatorul şi Conducătorul tuturor lucrurilor, materiale şi a fiinţelor vii, inclusiv a omului. Dumnezeu există prin Sine însuşi, este A-se[18], plin de putere, bunătate şi înţelepciune.” Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, (Exodul 34:6). Atunci când vorbim de natura lui Dumnezeu, El s-a descoperit omului prin atributele Sale[19] care sunt netransmisibile şi ţin de natura şi măreţia lui Dumnezeu şi calităţi comunicabile care ţin de Personalitatea şi bunătatea Sa. Atributele care ţin de Personalitatea lui Dumnezeu sunt : „conştienţă de sine (Exod. 3:14), auto-determinare (Efeseni 1:11), Dumnezeu posedă viaţă (2 Tim. 1:10),  are inteligenţă (Fapte 15:18), scop (Isaia 14:26-27),  acţiune (Ioan 5:17), libertate (Efes. 1:11),  sentimente (Ioan 3:16)  voinţă (Ioan 6:38-39).”  Atunci când ne referim la măreţia lui Dumnezeu El ne descopere calităţi ca : „atotputernicia (Apoc 19:6),  – atotştiinţa (Ps. 147:5), atotprezenţă (Ps. 139:7-10),  veşnicia (Psalmi 90:2), infinitatea (Ps. 147:5)  imutabilitatea (Iacov 1:17, Ps. 33:11). În momentul în care vorbim de calităţile morale referinţa sa face la „sfintenie (Ps. 99:9, 1Pet. 1:15-16),  neprihănirea (Ps. 11:7), dreptate (Rom. 2:6), adevărul ( Ioan 3:33; 1 Sam. 15:29), Psalmi 25:5, harul (Efes. 1:7, Rom. 5:17),  dragostea (1 Ioan 4:8,16),  mila (Efes. 2:4). Revenind la natura lui Dumnezeu[20] El este Duh Ioan 4:24  „Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr”. Dumnezeu este unul dar există în trei persoane, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt (Matei 3.16-17). El nu se poate compara cu nimic „Ce mare eşti Tu, Doamne Dumnezeule! Căci nimeni nu este ca Tine şi nu este alt Dumnezeu afară de Tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre. (2 Samuel 7:22), are toată puterea şi autoritate în Univers şi pe pământ „Şi am auzit, ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: „Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărăţească. (Apocalipsa 19:6). Dacă ne uităm la caracterul lui Dumnezeu El este drept. Fapte 17:31  „pentru că a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi…”, este iubitor (Efeseni 2:4-5), este plin de adevăr Ioan 14:6, şi este sfânt Luca 1:49  „pentru că Cel Atot Puternic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este Sfânt”. Dumnezeu arată milă şi compasiune (2 Corinteni 1.3), este îndurător (Romani 9.15) şi oferă Har. Romani 5:17  „Dacă deci, prin greşeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel unul singur, care este Isus Hristos!”. Dumnezeu este acela care judecă păcatul (Psalmul 5.5), dar oferă şi iertare Psalmi 130:4  „Dar la Tine este iertare, ca să fii temut”. Dumnezeu este un tot, nu avem capacitatea de a îl înţelege în mod fragmentar ci împreună cu lucrarea Sa. Noi ştim că Dumnezeu a creat lumea (Genesa 1:1 Isaia 42:5), ea este susţinută la modul activ şi permanent   Coloseni 1:17  „El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El” , duce la îndeplinire planul etern (Efeseni 1: 11), şi în   lucrarea Sa atrage omul la Sine, respectiv la Cristos, Ioan 6:44  „Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi” ,răscumpărarea lui din blestemul păcatului şi a morţii (Galateni 3:13-14). Dumnezeu îşi disciplinează copii (Evrei 12.6), iar în escaton va judeca lumea (Apocalipsa 20:11-15). Acesta este o prezentare la modul comprimat, dar nu este suficient doar o cunoaştere intelectuală ci este necesară o relaţie de tipul eu–Tu în care să recunoaştem că El ne-a creat şi să refacem relaţia respectivă în termenii lui Dumnezeu. Acest lucru se poate face prin Isus Cristos care s-a Întrupat „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl.” (Ioan 1:14). Acesta este calea între Dumnezeu şi om (Ioan 14:6, 1 Timotei 2:5). Numai prin Isus Cristos se primeşte iertarea păcatelor Efeseni 1:7 „În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său”, şi se realizează împăcarea cu Dumnezeu (Ioan 15:15 Romani 5:10). De asemenea credinciosul beneficiază de o mântuire veşnică 2 Timotei 2:10 „De aceea rabd totul pentru cei aleşi, pentru ca şi ei să capete mântuirea care este în Hristos Isus, împreună cu slava veşnică”. În Isus Cristos locuieşte Dumnezeu „Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii”. (Coloseni 2:9). Sub acest aspect şi prin credinţă avem posibilitatea de al cunoaşte pe Dumnezeu, de a intra în relaţie cu El, şi conform cu tema propusă se poate intra şi percepe 3.D.

2). CONCLUZII

În toate generaţiile de oameni de la omul simplu la filozof, aproape fiecare om şi-a pus întrebarea de unde vine, care este originea sa, care este scopul lui pe acest pământ, ce este sensul vieţii, şi care este destinaţia finală a speciei umane şi a omului ca individ. De asemenea în gândul lui chiar dacă nu întotdeauna la modul concret el a ştiut cu privire la lumea care îl înconjoară că există ceva sau cineva dincolo de el, fiindcă de multe ori au fost acţiuni şi evenimente, care nu respectau tiparul şi legile naturale, pentru care nu se găseşte nici o explicaţie ştiinţifică sau filozofică. Dar cel mai mult pe oameni îi preocupă începutul şi sfârşitul lumii, fiindcă în funcţie de aceste răspunsuri, omul respectiv îşi trăieşte viaţa. Omul este conştient de limitările sale şi deşi prin mijloace tehnologice oferite de ştiinţă, percepe realitatea materială, şi reuşeşte să audă infrasunete / ultrasunete, să vadă în afara spectrului vizibil, în infraroşu, termoviziune, să vizualizeze undele radio, sau să vadă în ultraviolet, să facă analize spectrale, măsoară, cântăreşte, face experienţe, el totuşi rămâne blocat de finitul uman şi în universul material adică 3.D. Cu alte cuvinte el încearcă cu disperare să-şi transceadă[21] propria condiţie. Şi în domeniul filozofiei se întâmplă acelaşi fenomen, iar disputele   s-au purtat atât pe terenul teologiei cât şi al filozofiei. Transcendenţa[22] a fost căutată în toate direcţiile posibile. Astfel avem Transcendenţa spre Început, Transcendenţa în Sus, Transcendenţa în Afară (circumferinţă), Transcendenţa spre Sfârşit, Transcendenţa spre Înăuntru, (centru), Transcendenţa în Adâncime, (temelie), Transcendenţa în Cerc, etc, care toate sunt falimentare. Dar transcendenţa are o singură direcţie şi vine de sus, din contră ea nu trebuie să fie căutată, pentru că Dumnezeu a iniţiat-o. Figura ”părintelui timp” ne aminteşte de falimentul încercărilor noastre moderne de a introduce un sens în istorie. Acceptând un desing inteligent credem că cineva trebuie să fi proiectat sistemele digestive, ochii, echilibrul atmosferic, şi multe alte lucruri din lumea noastră. Toate aceste lucruri pledează în favoarea unui Arhitect suprem, a unui Creator înţelept şi capabil. Numai o fiinţă care transcede timpul, spaţiul, energia, legile fizice sau chimice din microcosmos, sau cele care guvernează spaţiul interstelar, are capacitatea de a avea putere asupra lor şi de a le controla. În concepţia creştină despre lume şi viaţă acesta este Dumnezeu. Deci Dumnezeu trebuie să includă cumva (timpul, spaţiul, energia) în fiinţa Lui, în timp ce într-un alt fel El le transcede simultan, Această idee este cheia adevărului înţeles al eternităţii. Noi astăzi ştim că Pământul nu este plat, ci rotund, că este a treia planetă din Sistemul solar, care face pare dintr-o Galaxie, ce vedem noi pe cer este Calea Lactee, există şi alte galaxii, roiuri de stele, nebuloase, aflate la distanţe astronomice, măsurate în ani lumină, iar Universul observabil de către om se întinde între 12 şi 15 miliarde de ani lumină, ţinând cont de faptul că un an lumină este distanţa pe care o parcurge o rază de lumină cu viteza de 300 de km pe secundă într-un an de zile. Acestea sunt distanţe uriaşe care   depăşesc imaginaţia noastră, dar să nu uităm faptul că ne aflăm tot în Universul material creat de Dumnezeu. Pe de altă parte s-a sugerat faptul că în imensitatea universului material sunt şi alte fiinţe care au ajuns la noi prin „fenomenul” OZN, ne-elucidat nici astăzi. Termenul de OZN, este destul de larg şi se preferă „Fenomen aerospaţial ne-identificat„, OZN- urile apărând în diferite timpuri şi cele mai neaşteptate locuri şi există oameni care pretind cu au întâlniri de gradul 1, 2, 3. şi 4, sau oameni care au fost răpiţi de extratereştri. Sau încercat diferite explicaţii ale   acestui fenomen. „Mulţi specialişti asociază însă OZN-urile cu civilizaţii care nu pot fi puse pe acelaşi plan cu noi, având un avans de sute de milioane de ani faţă de pământeni. Există şi asocieri cu fenomene religioase, spirituale, folclorice etc”. Ele se par că vin dintr-o altă dimensiune, dar în urma lor nu a rămas măcar un cui din informaţiile pe care le deţinem. Biblia[23] ne spune despre fiinţe de genul acesta şi ne avertizează despre existenţa unor creaturi spirituale, puternice, care nu sunt supuse unor limitări tridimensionale. Există versete care ne vorbesc despre manifestarea şi a demonilor care fac minuni, semne cu puteri miraculoase, dar care sunt puteri mincinoase şi amăgiri 2 Tesaloniceni 2:9  „Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase, 10  şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce Sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi”. De asemenea vor fi tot felul de evenimente. Luca 21:11  „Pe alocurea vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciumi; vor fi arătări înspăimântătoare, şi semne mari în cer”. Ceea ce declară internauţi este o teologie total opusă creştinismului, fiinţe „ultradimensionale (deci, dintr-o alta dimensiune, sau din afara timpului, spaţiului si materiei noastre)”, care au capacitate de se arăta în atmosfera noastră prin “semne si minuni mincinoase/false”, (pe peliculă), că există?. Mesajele lor sugerează abandonarea religiilor tradiţionale şi faptului că Moise a primit cele 10 porunci, iar tablele de piatră pe care au fost scris poruncile a fost tăiată cu o armă laser. Este foarte comod pentru cei care nu cred în Dumnezeu ca ele, fiinţele extraterestre,   să fie izbăvirea şi mântuirea noastră şi „creatoarea” a lui homo sapiens, dar în realitate este o amăgire a umanităţii. O altă variantă este teorie despre Istoria lumii[24], mai precis începutul ei dar fără posibilitatea da a explica trecerea de la materia anorganica la materia vie neinteligentă, sau inteligentă care este omul. Ea ne prezintă un model al „memoriei experienţei din trecuta lui Homo sapiens până astăzi descoperită pe planeta noastră prin investigaţii arheologice, prin documente scrise, sau memoria „individuală sau colectivă”. Problema este faptul că modelul propus şi susţinut funcţionează astăzi dar nu avem nici o garanţie a faptului că acest model are valabilitate şi în trecut sau condiţiile de acum corespund cu începutul lumii. Se recunoaşte faptul că societatea a beneficiat de invenţii ca scrisul, roata şi focul, şi nu ar fi ajuns la complexitatea de astăzi fără aceste descoperiri. Oamenii   de astăzi au împărţit istoria în diferite epoci ca Paleolitic, Mezolitic, Neolitic, Epoca bronzului,……cât despre apariţia omului s-a pornit de la primate, care au evoluat în Homo habilis – Luci, (Eva mamă), care avea deja poziţie bipedă, primii proto-oameni, Homo erectus, specia oamenilor de Neanderthal, ….ajungând la omul de astăzi. Problema spinoasă este faptul că mutaţiile genetice, de care se face aşa de mul caz în teoria evoluţiei, sunt dăunătoare, iar atunci când se produc şi avem exemple actuale în care radiaţiile răspândite cu voie (Hiroşima) sau accidental (Cernobâl), au afecta structura ADN, în mod negativ. În paralel cu epocile prezentate în mod sumar, apar marile civilizaţii ale lumii în “MesopotamiaLevantEgiptul de Jos, Anatolia, Platoul Persan, regiunea fluviului Indus sau a Fluviului Galben ş.a.” Apoi se poate aminti China şi India antică şi altele, primele aşezări apar pe malurile râurilor, apoi oraşe în Cornul Abundenţei, Mesopotamia şi primul imperiu este cel Akkadian, în paralel şi succesiv se dezvoltă şi alte imperii ca Imperiul Asirian Babilonian Maiaşii…… Persan, Roman, Mongol, Rus, Britanic, etc. În paralel lumea se dezvoltă, apar diferite meserii şi o stratificare a societăţii. Nu se poate nega o evoluţie a societăţii umane de la unelte simple, la cele mai complexe de astăzi în care omul poate vedea practic aproape întreaga planetă şi să o viziteze la modul propriu sau virtual, de la topoare la calculatoare de exemplu. Sunt conştient de faptul că am prezentat aceste aspecte sumar răspunsul conform începutul   istoriei lumii, sau teoria evoluţiei care nu dă un răspuns satisfăcător cu privire la 4.D. Dacă am vorbit de începutul lumii oamenii sunt preocupaţi şi de sfârşitul universului, sau a lumii. Cel mai bine conturat ideea de „Sfârşitul vremurilor, ori Sfârşitul Zilelor „care sunt termeni escatologic, sunt prezentate în cele trei religii Avraamice (iudaismcreştinism şi islam), dar şi în diverse religii păgâne. În religiile avraamice, escatonul este precedat de un necaz mare la nivel global, reîntoarcerea lui Mesia în (încreştinism şi islam), care va conduce Împărăţia lui Dumnezeu. Şi în alte religii există părerea că în escatologie se va pune capăt suferinţei, răului şi sunt asociate cu răscumpărarea sau salvarea oamenilor chiar dacă concepţia în sine diferă de la o religie la alta. În ştiinţa modernă apărută după secolul XVIII, care este o concepţie ateistă despre lume, parametri începutului şi sfârşitului lumii sunt diferiţi, „vârsta Pământului la 4,54 miliarde ani şi a universului la 13,75 miliarde ani”, iar sfârşitul lumii este gândit tot în miliarde de ani legat de moartea termică a universului, sau mai devreme legat de moartea Soarelui. De aceea oamenii vor să colonizeze alte planete (apropo de încercarea de a coloniza planeta Marte) pentru a salva ceva din specia umană, dar ei rămân tot în universul material adică 3.D, dar care va arde. Apocalipsa 21:1 „Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era” şi nici măcar nu au intenţia să gândească la 4.D. Aproape toate religiile vorbesc despre acest moment final, după care în majoritatea lor nu mai există nimic dincolo de Escaton. În mitologia greacă [25] bazată pe literatură, (Iliada, Odisea) avem   un Zeus care la doborât pe Cronos , care a fost tatăl lui, şi el va fi răsturnat de un fiu perioadă care corespunde cu sfârşitul unei perioade sau a lumii. Vedem că nu mai există nici-o speranţă de după aceea, deşi Zeus încercă să prevină acest sfârşit. La fel se întâmplă şi cu Mayaşii, care cred în o reînnoire a Universului. Calendarul mayaşilor, calculat pe baze astronomice au prezis sfârşitul unui ciclu de 5200 ani va fi pe 21 decembrie 2012, dată care s-a mutat de Naţional Geografic în anul 2208. Pe de altă parte Mayaşii nu şi-au prezis propriul sfârşit, (sec. XV şi secolul XVII,)  în plus s-au folosit de patru calendare, iar dincolo de acest sfârşit nu mai există nimic deci nici 4.D. Corespunzător cu filozofia şi escatologia zoroastriană, cea mai veche din istoria scrisă, ave un concept bine dezvoltat despre sfârşitul lumii. În concordanţă cu   această filozofie (Zand-i Vohuman Yasht), „la sfârşitul celei de-a zecea sutime de iarnă”, soarele va avea multe pete, timpul va fi mai scurt, pământul va fi sterp, oamenii vor fi foarte răi, cerul va fi acoperit de un nor întunecat, iar ploaia va fi mai vătămătoare ca şi iarna. Va exista o bătălie spirituală între oameni răi şi oameni buni şi va fi o judecată care va decide soarta tuturor sufletelor. Cei păcătoşi vor fi pedepsiţi, dar după trei zile vor fi iertaţi. Lumea va ajunge desăvârşită şi tot răul indiferent de forma pe care o îmbracă va dispărea. Fericirea va fi pe tot pământul şi observăm că acest concept escatologic se apropie foarte mult de credinţele evreieşti, creştine şi islamice. Dar se pare că rămânem tot în 3.D. Talmudul este de origine iudaică (sec V) şi se preocupă şi de sfârşitul lumii. În Talmud axioma iudaică este că „Tora are calitate divină, unică, eternă şi irefutabil supremă”. Tora însemnă primele cinci cărţi din Vechiul Testament[26], poartă numele şi de   „Pentateuch”, care este un termen grec, care însemnă şi „înţelepciune”, cu caracter de Lege. Conform acestei cărţi sfârşitul este văzut în termeni de conflicte şi suferinţe. De asemenea la sfârşit sinagogile vor fi în ţara lui Israel, pământul va avea vegetaţie, guvernul va fi eretic (Sanhedrin 97a), iar arabii (ismaeliţii) vor împiedeca pe evrei să se întoarcă în ţara lor. Sunt mai multe prevestiri şi nu le vom enumera pe toate, dar ne atrage atenţia „construcţia celui de al a celui de-al treilea Templu din Ierusalim şi reluarea sacrificiilor şi a serviciilor Templului”, inutile din punct de vedere creştin. De asemenea se produce reînvierea morţilor (techiat hametim), sau Învierea. Mesia este uns ca şi Rege peste Isarel, va împărţi pe evrei în cele 12 triburi, iar în acest timp „Gog şi Magog  (Ezechiel 39) vor ataca Israelul”. În această bătălie din Armageddon, Dumnezeu va interveni şi Israelul va fi salvat. Bătălia va fi ultima din lume, iar răul va fi alungat din societatea umană pentru totdeauna. Anul prezis va fi de 2009 ce înseamnă 5769 de la Adam, în calendarul iudaic după 6000 în calendarul evreiesc şi anul 2240 în calendarul creştin, ce prezintă al şaptelea mileniu, care va fi o epocă caracterizată de „sfinţenie, linişte, viaţă spirituală şi pace în întreaga lume, denumită Olam Haba (Lumea ce vine sau Lumea Următoare). În perioada acesta toţi oamenii vor cunoaşte pe Dumnezeu într-o formă directă. De asemenea „Tot Israelul va avea o porţiune din lumea ce are să vină.(Talmud Sanhedrin 10:1). Ramban (Nachmanides)”. Lumea este interpretată în termeni de bine suprem ca şi la început cum a fost scopul creaţiei. Lumea viitorului se referă la învierea morţilor, după epoca Mesianică, care a început de pe acum, Ramban (Nachmanides). Aici este necesară precizarea că Talmudul este un produs al rabinilor, care citau alţi rabini, care se bazau pe tradiţia rabinică şi erau departe de Scriptură. Există versete din Scriptură, care ne indică faptul că   vechea ordine mondială va fi răsturnată Deuteronom 4:29-39,  Isaia 2:1-5 „Viziunea pe care a avut-o Isaia, fiul lui Amos, cu privire la Iuda şi Ierusalim. În zilele care vor veni, muntele casei Domnului va fi înălţat peste vârfurile munţilor şi se va ridica deasupra dealurilor. Toate popoarele se vor îndrepta într-acolo. Multe popoare vor veni şi vor zice: Veniţi să ne suim pe muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacob, ca el să ne înveţe căile sale şi să umblăm pe cărările sale. Căci din Sion va ieşi legea şi cuvântul lui Dumnezeu din Ierusalim. El va judeca neamurile şi va da legile sale multor popoare. Nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altuia şi nu se vor mai pregăti pentru războaie; îşi vor transforma săbiile în fiare de plug şi suliţele în seceri. Voi, cei din casa lui Iacob, veniţi să umblăm în lumina Domnului! „sau „Mica 4:1-5 „În vremurile de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte, se va înălţa deasupra dealurilor, şi popoarele vor veni grămadă la el. Neamurile se vor duce cu grămada la el, şi vor ziceVeniţi, haidem să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui, şi să umblăm pe cărările Lui! Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim Cuvântul Domnului. El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate. Din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare; nici un neam nu va mai trage sabia împotriva altuia, şi nu vor mai învăţa să facă război; ci fiecare va locui sub viţa lui şi sub smochinul lui, şi nimeni nu-l va mai tulbura. Căci gura Domnului oştirilor a vorbit. Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele dumnezeului său, noi vom umbla în Numele Domnului, Dumnezeului nostru, totdeauna şi în veci de veci”. Observăm că deşii ei cred în Dumnezeu, pierd dimensiunea spirituală escatologică, şi rămân practic tot într-un univers material, în cazul nostru în 3.D. În creştinism în mod paradoxal deşi au aceeaşi sursă Biblia, părerile sunt împărţite. Creştinismul timpuriu percepe venirea Domnului în stare de alertă, fiind gata în orice moment pentru parousia, (a doua venire a lui Isus) din cauza persecuţiei exercitate de imperiul roman (creştinii din Tesalonic şi alţii, după convertirea lui Pavel). De fapt această stare de oprimare a religiei creştine a durat cam 300 de ani, iar creştinii percepeau dimensiunea viitoare a cerului din Escaton adică 4.D. Ca şi vreme a sfârşitului tema predominantă în Noul Testament este Marele NecazNenorocirea şi Zilele Răzbunării. (Matei 24:15-22, Marcu 13:14-20, Luca 21:20-33). În Ortodoxie pe lângă textele biblice profetice stareţul Dionisie Ignat, face afirmaţia că Părinţii ai bisericii ca „Sfântul Nil Atonitul, Sfântul Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu, Sfântul Cosma Etolianul, Sfântul Moise Arapul sau Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” au avut vedenii despre sfârşitul lumii, care urma să se împlinească în anii noştri după secolul XVIII, (începând cu anii 2010 AD), moment în care răul se va înmulţii, va fi un război înfricoşător şi se va arăta împărăţia lui Antihrist, după care va urma sfârşitul. De asemenea şi „Patriarhul Chiril I al Moscovei afirma în 2013 că recunoaşterea de către statele occidentale a căsătoriilor gay prevesteşte sfârşitul lumii”. Problema este că în credinţa şi învăţătura ortodoxă se axează pe „simfonia bizantină”, care înseamnă Împărăţia lui Dumnezeu[27] care este aici şi acum dar şi într-o dimensiune viitoare în excaton, (sacerdotium şi Imperium, “Justinian”), dar ea cântă pe note false, fiindcă lumina nu poate sta împreună cu întunericul, iar Biserica va avea două valori absolute, (Dumnezeu şi omul) în loc de un singur adevăr absolut, care este Dumnezeu, în plus tradiţia este mai presus de ce spune Scriptura. Biserica este unită cu Statul iar „Daca aceşti sfinţi îl roagă pe Dumnezeu pentru prosperitatea Imperiului, cu mâini pure si suflete ferite de păcate, înseamnă ca armatele noastre vor fi victorioase iar oraşele bine administrate” afirmă Justinian. În cazul acesta deşi Împărăţia lui Dumnezeu este percepută şi la modul spiritual, percepţia despre 4.D. contactul şi intrarea în 4.D, este puţin probabilă dar nu negăm faptul că sunt persoane care au o relaţie cu Dumnezeu şi vor fi mântuiţi. În religia Catolică sunt persoane care afirmă faptul că al „treilea secret de la Fátima” se referă la o profeţie despre sfârşitul lumii cu privite la corupţia bisericii romano–catolice, dar Vaticanul contrazice afirmaţiile respective. În plus trecerea sufletelor în Cer sau Iad, se face prin Purgatoriu, dar textele respective se află în Cărţile Apocrife, pe care nici evreii nu le acceptă acum în Canon, ele fiind considerate cărţi care ajută. Purgatoriul[28] „(provine din latinăpurgatorium) este, în credinţa romano-catolică, un loc de curăţare prin foc a sufletelor păcătoase, înainte de a avea acces în paradis” În evul mediu focul era considerat un mijloc de curăţire a păcatelor, iar Tertulian (ca 150-220), „refrigerium interum”, „refrigerium” consideră că sufletele sunt în “sânul lui Avraam, ele nu suferă ci acolo aşteaptă judecata de apoi. „În secolul al VI-leaPapa Grigore I cel Mare caută să precizeze imaginea purgatoriului şi să-l integreze în procesul de ispăşire a păcatelor”. De asemenea şi „În catehismul publicat în 1992 este aprobată de Papa Ioan Paul al – II-lea versiunea despre purgatoriu al papei Grigore I cel Mare: trebuie să se creadă că înaintea Judecăţii de Apoi, există o posibilitate de ispăşire a păcatelor mai mici.” Dante Alighieri, surprinde acest aspect în opera sa Divina Comedie, („Inferno”„Purgatorio”„Paradiso”),  condus   în infern de poetul Virgiliu.  Romano – catolicii folosesc şi textul din Matei „De aceea vă spun: orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor; dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. (Matei 12:31), şi alte texte din care deduc că sunt păcate mai uşoare care vor fi iertate, dar este o susţinere subţire pentru asemenea concept. Învăţătura se bazează pe rugăciunea pentru cei morţi, iar exemplul este Iuda Macabeul care aduce   jertfa de ispăşire „(Jertfa Euharistică, pentru ca, purificaţi, să poată ajunge la vederea fericitoare a lui Dumnezeu)”, ca cei morţi să fie dezlegaţi de păcat 2 Mac 12,43-46). „Biserica Catolică recomandă şi pomana, indulgenţele şi faptele de pocăinţă în favoarea celor răposaţi.”   Reamintim faptul că şi în Biserica romano- catolică, conţinutul credinţei creştine nu este determinat de Scriptură ci de interpretările pe care le face Biserica, sfinţii Părinţi, sau teologi asupra anumitor texte biblice. În cazul acesta percepţia despre Cer sau Iad, adică 4.D, este puternic deformată, şi este puţin probabil din păcate, fiind o gândire umană limitată care nu este ancorată în Scriptură pentru a percepe şi înţelege şi a intra în Cer sau Iad, care sunt realităţi din 4.D, dar repetăm şi aici că sunt credincioşi sinceri care vor fi mântuţi. În mediul Protestant Neoprotestant şi Evanghelic, de asemenea există numeroase referiri la sfârşitul lumii, cu bătaie lungă în Escaton[29]. Isus avertizează ucenicii să fie gata în orice moment pentru ca Parousia să nu îi prindă nepregătiţi. Aşa cum am amintit tema profetică înaintea sfârşitului este   Necazul, ca o oglindire a conceptului din Vechiul Testament. În Noul Testament, Isus se referă la aceasta ca  „Marele NecazNenorocirea şi Zilele Răzbunării”. Avem texte care ne spun clar acest lucru :   Matei 24:15-22,Marcu 13:14-20Luca 21:20-33 „Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, să ştiţi că atunci pustiirea lui este aproape. Atunci, cei din Iudea să fugă la munţi, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el, şi cei de prin ogoare să nu intre în el. Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare, ca să se împlinească tot ce este scris. Vai de femeile care vor fi însărcinate, şi de cele ce vor da ţâţă în acele zile! Pentru că va fi o strâmtorare mare în ţară, şi mânie împotriva norodului acestuia. Vor cădea sub ascuţişul sabiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile; şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până se vor împlini vremurile neamurilor. Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor; oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ; căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere şi slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus, şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.” Şi le-a spus o pildă: „Vedeţi smochinul şi toţi copacii. Când înfrunzesc, şi-i vedeţi, voi singuri cunoaşteţi că de acum vara este aproape. Tot aşa, când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta, până când se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. „. Aici există osibiliatea de a intra în 4.D prin credinţă. În religia islamică există conceptul de „awm al-Qiyāmah „Ziua Învierii” sau Yawm ad-Din „Ziua Judecăţii”, iar judecata este făcută de Allah. Conform acestei învăţături, data despre sfârşitul lumii este cunoscută numai de Allah, respectiv Dumnezeu. Toate faptele oamenilor mari sau mici vor fi puse în cântar (Coranul XCIX, 8-9), şi se accentuează că ce există pe pământ este sămânţa pieirii (Coranul: LV, 27) şi că Dumnezeu aşa cum a făcut să apară lumea tot aşa o face să dispară (Coranul: XXI, 104). Există conceptul de înviere (Coranul: XXII, 6), iar viaţa este o etapă spre eternitate (Coranul: LVI, 88). În Eschatologia Islamului destinul individului şi a întregi „făpturi” , ei cred şi predică în învierea morţilor (ar.: al-qiyãma), ca şi plan divin în creaţie, iar oamenii vor fi răsplătiţi în funcţie de ascultarea lor. Islamul este o religie a sabiei şi a supuneri, în funcţie de fapte bune sau rele   şi primesc, plăcerile raiului (ar.:ğanna), sau chinurile iadului (ar.:ğahannam). Este destul de greu să înţelegem conceptul de Rai sau Iad în religia Islamului, totuşi ei cred în universul spiritual deci şi în 4.D. Este necesară precizarea faptului că Mahomed a făcut o teologie de jos în sus, comodă pentru mintea omului, dar falsă. De asemenea literatura se ocupă de sfârşitul lumii Sfârşitul Pământului ) povestiri science fiction şi horror a scriitorului Lucius Shepard. Ea este a doua carte publicată de Arkham House, având un tiraj de 4.655 de exemplare. La fel şi   în numeroase filme ca „The Omen (1976) şi toate continuările sale, Al şaptelea semn (1988), Megiddo: The Omega Code 2, Filmul prezintă îndeplinirea unui eveniment profetic despre un guvern mondial sub Anticrist şi bătălia finală dintre Dumnezeu şi Satana”. Dar unde este 4.D ?. Rămâne întrebarea există cu adevărat o dimensiune spirituală, un al univers paralel adică 4.D, care poate fi perceput şi în care se poate intra? răspuns care este afirmativ. Există dovezi[30] în sprijinul afirmaţiei că există Dumnezeu care se află într-un univers paralel spiritual de tipul 4.D. După ultimele statistici se arată că peste 90 % cred în Dumnezeu, sau în existenţa unei fiinţe sau puteri superioare. Dacă luăm ca şi text, verset „Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută”. (Evrei 11:6), existenţa lui Dumnezeu nu poate fi negată sau demonstrată, fiindcă credincioşii îl percep prin credinţă. Dumnezeu va demonstra lumii că există dar în momentul de faţă este nevoie de credinţă Ioan 20:29  „Tomo” i-a zis Isus „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, şi au crezut.” Există dovezi cu privire la existenţa lui Dumnezeu Psalmi 19:1  (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.) „Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mânilor Lui. 2  O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el. 3  Şi aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit: 4  dar răsunetul lor străbate tot pământul, şi glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri El a întins un cort soarelui”. Dacă privim un apus sau răsărit de soare, stelele, creaţia în general, ele indică spre existenţa lui Dumnezeu ca şi Creator. Şi în făptura umană Dumnezeu a pus un gând. Eclesiastul 3:11  „Orice lucru El îl face frumos la vremea lui; a pus în inima lor chiar şi gândul veşniciei, măcar-că omul nu poate cuprinde, de la început până la sfârşit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu”. La nivelul minţii   se poate nega existenţa Lui, dar El se face simţit în interiorul fiinţei noastre, iar cei care neagă existenţa Sa sunt declaraţi nebuni (Psalmul 14:1). Prin numărul covârşitor al oamenilor care au trăit de-a lungul istoriei pe pământ, din toate rasele, culturile, popoare şi pe toate continentele, care au crezut în existenţa lui Dumnezeu, sau alte fiinţe sau puteri superioare, trebuie să existe ceva sau Cineva care a   determinat şi a dat naştere la această credinţă. În afară de credinţă avem şi argumente logice care demonstrează existenţa lui Dumnezeu. Începem cu argumentul Ontologic în care se defineşte cine este Dumnezeu, ca un Dumnezeu „drept cineva sau ceva mai presus de care nimic nu poate fi conceput”, iar dacă nu ar exista Cineva aşa, nu ar mai fi Dumnezeu, fiindcă intră în contradicţie cu definiţia despre Dumnezeu. Există şi argumentul teologic în care se afirmă faptul că Universul este atât de excepţional şi extraordinar conceput încât numai o Persoană divină, poate să fie Creatorul Universului. Ca exemplu orbita Pământului dacă ar fi situată doar la câţiva kilometri mai aproape sau mai departe de soare, viaţa nu ar mai fi posibilă. De asemenea elementele din atmosferă dacă ar avea alte proporţii, apropo de concentraţia de „azot (nitrogen)[31] molecular diatomic (N2) în proporţie de aproape 4/5 (78,2 %), oxigen molecular diatomic ((O2) (20,5 %), argon (Ar) (0,92 %), dioxid de carbon (CO2) (0,03 %), ozon sau oxigen triatomic (O3), oxigen monoatomic, azot monoatomic şi alte gaze, praf, fum, alte particule în suspensie, aerosoli, etc.”, fiinţele vii ar muri. Dacă pui întrebarea banală ce a fost prima dată oul sau găina, întrebarea corectă ar fi ce a exista prima proteina sau ADN. „Probabilitatea[32] de apariţie a unei singure molecule de proteină este de 1 la 10243 (adică 10 urmat de 243 zerouri)”. Trebuie să   ţinem cont şi de faptul că o celulă este formată din milioane de molecule   de proteine. Deci viaţa nu a avut nici-o şansă să se producă la întâmplare. Există şi argumentul cosmologic în care fiecare efect trebuie să aibă şi o cauză, iar Universul este efectul unei cauze. Este necesar să existe ceva înainte de apariţia Universului, iar în şirul de cauză şi efecte la început trebuie să existe ceva „ne-cauzat”, care să fie un izvor, obârşia origine sau sursă a ceea ce există. Acest „ne – cauzat nu poate fi decât Dumnezeu. „Înainte ca să se fi născut munţii şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!” (Psalmi 90:2) Un alt argument este argument moral şi se cunoaşte că fiecare popor a avut şi are sub diferite forme norme şi legi. La toate popoarele există percepţia binelui şi a răului, crimele minciuna, hoţia imoralitatea, etc sunt asociate cu ce este rău. Această percepţie despre bine şi rău vine de la Dumnezeu. Contrar argumentelor enunţate mai sus există oameni care refuză adevărul lui Dumnezeu preferând să creadă o minciună Romani 1:25  „căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin”, dar acest lucru nu înseamnă că vor avea o justificare înaintea lui Dumnezeu „În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi” (Romani 1:20). Justificări de genul „ nu este ştiinţific, nu există dovezi” indică motivul adevărat care este necredinţa, şi că persoanele respective nu doresc o relaţie cu Dumnezeu care implică responsabilitatea faptelor şi consideră că nu au nevoie de iertarea oferită de Dumnezeu (Romani 3:23; 6:23). Dacă Dumnezeu nu există, nu mai suntem responsabili de faptele noastre rele în faţa unei instanţe superioare omului, şi nu suntem neliniştiţi sau alarmaţi de judecata lui Dumnezeu. Acesta este unul din motivele pentru care teoria evoluţiei, este aşa de mult înălţată şi ridicat la rang de ştiinţă, pentru a oferi o alternativă la necredinţa oamenilor într-un Dumnezeu Creator. Dar a nega existenţa lui Dumnezeu, nu înseamnă şi a desfiinţa realitatea existenţei Sale. Cu toate argumentele de mai sus omul poate să respingă pe Dumnezeu sau să îl accepte prin credinţă „Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută”. (Evrei 11:6). Credinţa în Dumnezeu reprezintă un salt în lumină, într-un univers paralel, de ordin spiritual care înseamnă în cazul de faţă 4.D. Dacă revenim puţin la atributele lui Dumnezeu aceste două concepte de Transcendenţă și Imannență întru-n anume fel străbat și transced celelalte atribute ale lui Dumnezeu și este greu să le gâdești altfel dacă nu le plasezi între aceste două atribute. Este greu să faci afirmația că Dumnezeu este Atotputernic, dacă nu este și Transcendent și de asemenea El nu poate lua contact cu oamenii dacă nu este și Imanent. El nu poate lua contact cu oamenii dacă nu este și Imanent. Ideea de Imanență presupune că aceeași Persoană este implicată în ceea ce a creat, interesată de univers, de planeta noastră și de om care este o coroană a creației Sale. Deși aceste două atribute în mintea noastră apar ca un paradox, aplicat aceleași Persoane, Biblia le susține pe ambele prin referințe biblice, arătate anterior. Adevărurile absolute nu se află în posesia omului ci al lui Dumnezeu, iar noi avem copii palide ale acestora. De asemenea trebuie să recunoaștem că există ceva superior omului, indiferent dacă ne place sau nu. La fel suntem obligați să ne recunoaștem finitatea gândirii, și îngrădirea noastră de materie, timp și spațiu, moarte, și a recunoaște că există Ceva sau Cineva infinit. Creștinii spun că acela este Dumnezeu Cu toată tehnologia noastră sofisticată, trebuie să ținem cont de voia Sa. El nu trebuie căutat doar în sfera gândiri religioase ci și a laicului prin care își exercită voința și puterea, chiar dacă necredincioșii nu sunt conștienți de acest lucru. Dumnezeu este drept atunci când condamnă oamenii care nu au auzit niciodată Evanghelia la moarte spirituală pentru că a scris diferența dintre bine și rău, haos și Creație în inima lor. Faptul că a trebuit să moară un Fiu de Dumnezeu pentru păcatele omenirii, arată grozăvia și adâncimile păcatului. Ioan 3:16  ”Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”. Deci se poate crede şi intra în 4.D, prin credinţă şi cu un preţ care nu poate fi estimat. Pentru cei care nu cred acum va veni un timp când vor fi nevoiţi să creadă Psalmi 99:1 „Domnul împărăţeşte: popoarele tremură; El şade pe heruvimi: pământul se clatină”, şi să I se închine Romani 14:11  „Fiindcă este scris: „Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea, şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.” După cum se prezintă lucrurile viitoare în Escaton, nu se mai poate vorbi de existenţa Universului în trei dimensiuni, 3.D, ci doar dimensiunea spirituală a Universului în 4.D. Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. (Apocalipsa 20:11). Dar şi când vom face parte din realitatea cerului 4.D. vor fi lucruri pe care nu le vom cunoaşte. „O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui!” (Romani 11:33). Amin

3). BIBLIOGRAFIE:

Sait https://ro.wikipedia.org/wiki/Radiație_cosmică_de_fond

Sait https://ro.wikipedia.org/wiki/Singularitate_gravitațională

Sait https://ro.wikipedia.org/wiki/Singularitate_gravitațională

Sait https://dexonline.ro/definitie/zero

Saithttp://www.descopera.ro/dnews/10686514-ce-este-nimicul-fizicienii-incearca-sa-gaseasca-o-definitie

Sait https://ro.wikipedia.org/wiki/Univers_paralel_(ficţiune)

Sait https://ro.wikipedia.org/wiki/Hidrogen

Sait https://ro.wikipedia.org/wiki/Carbon

Sait https://ro.wikipedia.org/wiki/Interacţiune_slabă

Sait ttps://ro.wikipedia.org/wiki/Interacţiunea_tare

Sait https://teologhisire.wordpress.com/2013/02/05/2-ce-este-teologia-sistematica

Sait http://www.roboam.com/Bibliacuexplicatii/Supranaturalul.htm

O scurta marturisire de credinta scrisa de Beniamin Cocar – doctor in teologie, Detroit

Sait https://www.gotquestions.org/Romana/cine-Dumnezeu.html

Blog https://ardeleanlogos.wordpress.com/apologetica/ozn-urile/

Sait https://ro.wikipedia.org/wiki/Sfârșitul_lumii

Sait http://www.crestinortodox.ro/carti-ortodoxe/istoria-bizantului/simfonia-bizantina-80638.html

Sait https://ro.wikipedia.org/wiki/Purgatoriu

Sait https://www.gotquestions.org/Romana/Exista-Dumnezeu.html

Sait https://ro.wikipedia.org/wiki/Atmosfera_Pământului

Ardelean Viorel

[1] Definiţia corectă din mecanica cuantică pentru universurile paralele este  „universuri care sunt separate între ele printr-un singur eveniment cuantic.”

[2] Sait https://ro.wikipedia.org/wiki/Radiație_cosmică_de_fond

[3] Fotonul, numit şi cuantă de lumină, este particula elementară responsabilă pentru toate fenomenele electromagnetice.

[4] Sait https://ro.wikipedia.org/wiki/Singularitate_gravitațională

[5] Sait https://ro.wikipedia.org/wiki/Singularitate_gravitațională

[6] Sait https://dexonline.ro/definitie/zero

[7] Sait http://www.descopera.ro/dnews/10686514-ce-este-nimicul-fizicienii-incearca-sa-gaseasca-o-definitie

[8] Sait https://ro.wikipedia.org/wiki/Univers_paralel_(ficţiune)

[9] https://ro.wikipedia.org/wiki/Hidrogen

[10] https://ro.wikipedia.org/wiki/Carbon

[11] https://ro.wikipedia.org/wiki/Interacţiune_slabă

[12] https://ro.wikipedia.org/wiki/Interacţiunea_tare

[13] Sait https://teologhisire.wordpress.com/2013/02/05/2-ce-este-teologia-sistematica

[14] Sait https://teologhisire.wordpress.com/2013/02/05/2-ce-este-teologia-sistematica

[15] Sait http://www.roboam.com/Bibliacuexplicatii/Supranaturalul.htm

[16] Sait http://www.roboam.com/Bibliacuexplicatii/Supranaturalul.htm

[17] Sait https://www.gotquestions.org/Romana/cine-Dumnezeu.html

[18] Suficient Lui însuşi, se folseşte şi termenul de Asietate

[19]  O scurta marturisire de credinta scrisa de Beniamin Cocar – doctor in teologie, Detroit

[20] Sait https://www.gotquestions.org/Romana/cine-Dumnezeu.html

[21] na – transcendenţa înseamnă a depăşi un obstacol

[22] na – deşi termenul se aplică concret numai la o divinitate – Dumnezeu – omul încearcă şi el să facă acelaşi lucru, dar este imposibil.

[23] Blog https://ardeleanlogos.wordpress.com/apologetica/ozn-urile/

[24] Sait https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_lumii

[25] Sait https://ro.wikipedia.org/wiki/Sfârşitul_lumii

[26] Sait https://ro.wikipedia.org/wiki/Sfârșitul_lumii

[27] Sait http://www.crestinortodox.ro/carti-ortodoxe/istoria-bizantului/simfonia-bizantina-80638.html

[28] Sait https://ro.wikipedia.org/wiki/Purgatoriu

[29] Sait https://ro.wikipedia.org/wiki/Sfârșitul_lumii

[30] Sait https://www.gotquestions.org/Romana/Exista-Dumnezeu.html

[31] Sait https://ro.wikipedia.org/wiki/Atmosfera_Pământului

[32] Sait https://www.gotquestions.org/Romana/Exista-Dumnezeu.html

SAUL

download

SAUL. (ebr. sa’ul, „cerut”, adică de la Dumnezeu).

 1. Împăratul vechiului Edom, de la Rehobot (Geneza 36:37).
 1. Un fiu al lui Simeon (Geneza 46:10; Exod 6:15; Numeri 26:13).
 1. Un fiu al lui Tahat (1 Cronici 6:24) numit şi „Ioel” în 1 Cronici 6:36.
 1. Primul împărat al lui Israel, fiul lui Chiş, din seminţia lui Beniamin. Istoria lui Saul ocupă cea mai mare parte din 1 Samuel (cap. 9-31) şi zugrăveşte pe unul dintre cei mai patetici dintre toţi slujitorii aleşi de Dumnezeu.

Mai înalt de la umeri în sus decât toţi fraţii săi, un bărbat al cărui curaj se potrivea cu înfăţişarea sa fizică, amabil cu prietenii şi generos cu duşmanii, Saul a fost bărbatul ales de Dumnezeu pentru a instaura monarhia, pentru a reprezenta în propria-i persoană domnia lui Iahve asupra poporului Său. Cu toate că de trei ori a fost declarat descalificat pentru scopul pentru care a fost ales, şi chiar în aceasta alegere a dat semne cu privire la caracterul său, totuşi Dumnezeu, în suveranitatea Sa, l-a ales ca împărat.

Sub presiunea suzeranităţii filistene, Israelul ajunsese la concluzia că numai un lider războinic ar putea să le aducă eliberarea. Respingând conducerea spirituală a lui Iehova, mediată prin lucrarea profetică a lui Samuel, ei au cerut un împărat (1 Samuel 8). După ce i-a avertizat asupra răului implicat într-o asemenea formă de guvernământ – avertizare de care ei n-au ţinut seamă – Samuel a fost instruit de Dumnezeu să asculte dorinţa poporului şi l-a călăuzit pentru alegerea lui Saul, pe care l-a uns în secret în ţara Ţuf (1 Samuel 10:1), confirmând mai târziu această alegere printr-o ceremonie publică la Miţpa (10:17-25). Aproape imediat Saul a avut ocazia de a-şi arăta caracterul său. Nahaş, amonitul, a asediat Iabesul din Galaad prezentând condiţii foarte crude de capitulare locuitorilor cetăţii, care au cerut ajutorul lui Saul, care se afla de partea cealaltă a Iordanului. Saul a mobilizat poporul folosindu-se de mijloacele unui sugestiv exemplu personal, specific rasei şi vârstei sale, iar cu oştirea adunată astfel a reputat o victorie strălucită (11:1-11). Dă dovadă de un instinct deosebit de sensibil prin faptul că a refuzat să-i pedepsească pe cei ce n-au vrut să- i prezinte omagiile lor ca rege (10:27; 11:12-13).

După aceasta a urmat o ceremonie religioasă la Ghilgal prin care s-a confirmat alegerea lui Saul ca împărat, care primise aprobarea divină prin înfrângerea amoniţilor. Printr-o cuvântare patetică de rămas bun, Samuel a sfătuit poporul să asculte cu credincioşie de Dumnezeu, cuvântare însoţită de un semn miraculos, după care Samuel l-a lăsat pe noul împărat la guvernarea naţiunii sale. Numai cu trei ocazii, din care una postumă, a mai apărut bătrânul proroc în prim plan. De fiecare dată a făcut-o pentru a se ridica împotriva lui Saul, datorită nerespectării de către acesta a condiţiilor numirii sale, condiţii ce implicau ascultarea totală de toate poruncile lui Dumnezeu. Prima ocazie a fost atunci când Saul, prin lipsa de răbdare, şi-a arogat slujba de preot, aducând jertfe la Ghilgal (13:7-10). Pentru această jertfă Samuel a prorocit atunci respingerea lui ca împărat al lui Israel, şi Saul are ocazia să audă pentru prima dată că Dumnezeu avea deja în plan pe „omul după inima Lui” pe care îl alesese pentru a-i lua locul lui Saul.

A doua ocazie a fost când, prin neascultare, Saul l-a făcut pe proroc să enunţe atât de cunoscuta afirmaţie: „Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor” (1 Samuel 15:22). Din nou se pronunţă respingerea lui Saul ca domnitor al Israelului, fapt arătat şi simbolic, după care Samuel rupe orice legătură cu monarhul căzut. A treia oară, şi ultima, Samuel îl admonestează pe Saul din mormânt, şi, oricare sunt problemele ridicate de istoria cu femeia din En-Dor care chema morţii (cap. 28), cert este faptul că Dumnezeu a permis această intervenţie supranaturală pentru a umple paharul nelegiuirilor nefericitului împărat şi pentru a prevesti iminenta sa cădere.

Pentru lungul conflict între Saul şi David, vezi *DAVID, care se ocupă de alte aspecte ale caracterului lui Saul. Este semnificativ că atunci când a avut loc ungerea publică a lui David la Betleem, Samuel l-a respins pe Eliab, fratele mai mare al lui David şi a fost avertizat să nu mai creadă că puterea naturală şi cea spirituală merg în mod necesar împreună (16:7).

Saul reprezintă o lecţie exemplificată a diferenţei esenţiale care există între ceea omul carnal şi omul spiritual, aşa cum omonimul numelui său din NT face distincţia dintre cele două (1 Corinteni 3, etc.). Trăind în zilele când Duhul lui Dumnezeu venea mai degrabă asupra unor oameni în ocazii speciale şi cu un scop anume, mai degrabă decât să locuiască în copiii lui Dumnezeu permanent, Saul a fost susceptibil în special de stări sufleteşti schimbătoare şi de nesiguranţă de sine (*SĂNĂTATE). Cu toate acestea, neascultarea sa este prezentată de 1 Samuel şi 1 Cronici ca fiind de neiertat, pentru că el a avut acces la Cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum i-a fost transmis prin Samuel.

Căderea sa a fost cu atât mai tragică cu cât a fost o figură publică şi reprezentativă a poporului lui Dumnezeu.

 1. Numele evreiesc al apostolului *Pavel (Faptele Apostolilor 13:9).

BIBLIOGRAFIE

 1. C. Gregory, „The Life and Charcater of Saul”, ExpT 19, 1907-8, p. 510-513; A. C. Welch,Kings and Prophets of Israel, 1952, p. 63-79; E. Robertson,The Old Testament Problem, 1946, p. 105-136; J. Bright,A History of Israel, 1972, p. 180-190.

T.H.J.

http://dictionarbiblic.blogspot.com/2012/08/saul.html

EŞTI SIGUR? de Petru Popovici

download

EŞTI SIGUR? de Petru Popovici

Cuprins:

Eşti tu sigur?

Eşti sigur că nu există Dumnezeu?

Eşti sigur că Biblia nu e Cuvântul lui Dumnezeu?

Eşti sigur că nu va fi judecată?

Eşti tu sigur că nu este veşnicie?

Mai multe materiale pentru Theophilos găsiţi pe Internet la:

http://www.theophilos.3x.ro

Eşti tu sigur?

Trăim într-un veac când oamenii caută să fie tot mai siguri în ceea ce ştiu şi în ceea ce fac. Pentru aceasta, ştiinţa şi tehnica modernă au creat ingenioase laboratoare şi aparate de mare precizie. Totul se măsoară, se analizează, se calculează, se verifică.

Când un arhitect îţi spune ce fundaţie să faci la o clădire cu doua etaje, el e sigur pe ceea ce îţi spune. Calculele de rezistenţa materialelor îi îndreptăţesc spusele sale. Când o comisie de ingineri stabileşte forarea unei sonde petrolifere sau deschiderea unei mine, ei sunt siguri că acolo se găseşte ţiţei sau cărbune. Ei nu lucrează la nimereală. Ei n-au văzut ţiţeiul sau cărbunele din adâncime, dar prospecţiunile făcute cu aparate speciale le-a indicat zăcământul. Ei sunt siguri de el.

Când un medic veterinar de abator dă autorizaţia de vânzare a cărnii, el e sigur că acea carne nu prezintă un pericol pentru sănătatea consumatorilor. El a făcut analiza cărnii în laborator şi a constatat că nu are germeni de bruceloză sau altă boală infecţioasă. În 1941, pe vremea războiului, soldaţii unei unităţi au ocupat oraşul Reni din sudul Basarabiei şi mi-au povestit cum acolo au găsit sticle cu compot şi alte alimente în anumite case părăsite, dar n-au îndrăznit să mănânce de teama să nu fie otrăvite. Nu aveau la îndemână aparate să facă analize, totuşi întâi au dorit să fie siguri, de aceea prindeau câte o pisica, îi dădeau cu forţa din alimente, iar după jumătate de ceas, dacă pisica nu avea nimic, mâncau şi ei. Ei voiau să fie siguri.

De ce oare nu căutăm să fim tot aşa de siguri şi în cele spirituale ca şi în cele materiale? De ce e atâta superficialitate în crezul multora? De ce, tocmai în cele mai de seamă probleme, ne mulţumim cu nesiguranţa? De ce primim ca adevărate unele afirmaţii pe care nu le-am verificat, nu suntem siguri de ele?

Las mulţimea mare şi mă opresc la tine. Oare ai căutat tu să cercetezi, să te convingi, să fii sigur că există sau nu Dumnezeu, că e Biblia adevărată sau nu, că va fi sau nu o judecată, că există sau nu veşnicie? Îţi zici că eşti credincios, dar oare eşti tu sigur pe crezul tău? Sau dacă nu crezi, eşti tu sigur în necredinţa ta? Stai puţin şi gândeşte-te la aceasta.

Eşti sigur că nu există Dumnezeu?

„Nebunul zice în inima sa: „Nu este Dumnezeu” Psalmul 14:1; Psalmul 53:1

Nu am auzit nici o predică din acest verset. El pare prea tare, chiar jignitor pentru unii. Dar textul e repetat şi în Psalmul 53:1. Ateii spun că afirmaţia aceasta e o insultă. Dar Biblia nu aduce insulte pe de gratis nimănui. De aceea în loc de a închide Biblia şi a o respinge, poate e mult mai bine să stai şi să cugeti puţin: de ce David o fi spus lucrul acesta? Nu cumva spusa lui, totuşi, are un sâmbure de adevăr?

Dacă la un moment dat, un student s-ar ridica şi ar spune colegilor săi că nu a existat Mihai Viteazul, ceilalţi i-ar răspunde: „Măi, nu fi nebun! Sunt atâţia care l-au văzut, atâţia l-au auzit vorbind pe Câmpia Libertăţii, atâţia care îi descriu faptele lui de vitejie.” Dacă cineva ar opri pietonii pe Calea Victoriei şi le-ar spune că Palatul Telefoanelor din Bucureşti nu a fost construit de oameni, ci s-a clădit singur peste noapte, oamenii ar da din cap şi ar spune că e ţicnit, că şi-a pierdut minţile. Când cineva face afirmaţii cu totul absurde, sau crede asemenea afirmaţii, societatea îi spune că e nebun. Şi tot aşa când cineva afirmă unele lucruri pe care nu le cunoaşte, nu le-a cercetat, nu e sigur de ele, alţii îl consideră nebun.

Tu spui că nu există Dumnezeu, dar oare eşti tu sigur, sigur că nu există? Gândeşte-te bine la întrebarea aceasta? Pe ce se bazează necredinţa ta? Oare te-ai documentat tu că nu există? L-ai căutat tu peste tot. Universul acesta e mult prea mare ca tu să-l poţi cerceta. Nu L-ai găsit pe Dumnezeu pe pământ? Dar te îndreptăţeşte aceasta să spui că nu există? G. S. Titov, al doilea astronaut sovietic, care la 6 Aug. 1961 a făcut 17 revoluţii în jurul pământului, a zis, că el a zburat în cosmos şi n-a întâlnit pe Dumnezeu. Faptul că nu a întâlnit nici un moş cu barbă albă în spaţiu, oare l-a îndreptăţit să spună că nu există Dumnezeu? Gândeşte-te puţin: Să presupun că aş face o călătorie prin Africa. După ce trec graniţa Etiopiei şi fac trei paşi, fără să-l întâlnesc pe împăratul Haile Selasie, oare sunt eu îndreptăţit să-i tăgăduiesc existenţa, să spun că nu există acest împărat? Eu n-am vizitat ţinuturile peste care stăpâneşte acest împărat, n-am vizitat oraşele, n-am vizitat capitala, n-am vizitat palatul imperial. Deci e o nebunie să afirm că el nu există.

În zborul cosmic s-a ajuns în vremea noastră abia la lună. Nici luna n-a fost cercetată decât doar în câteva puncte. Galaxia noastră cuprinde vreo 200 miliarde de corpuri cereşti. Le-ai cercetat tu pe toate? Eşti tu sigur că nu există Dumnezeu? Dar în afară de galaxia noastră, astronomii spun că mai sunt încă un miliard de asemenea galaxii. Eşti tu sigur că nu există Dumnezeu? În chip sincer, oare poţi tu fi sigur că nu există, înainte de a cerceta toate aceste galaxii? Dar te-ai gândit câte vieţi ţi-ar trebui ca să poţi face o aşa investigaţie? Ţi se pare o nebunie să crezi? Mie mi se pare o nebunie să nu crezi, să afirmi că nu există Dumnezeu, înainte de a fi cercetat totul cu de-amănuntul.

Eşti sigur că nu există Dumnezeu? Îmi spui că aşa dovedeşte ştiinţa? Dar care ramură a ştiinţei a dovedit aşa ceva? Astronomia, ştiinţa care se ocupă cu universul mare, cu macrocosmul? Johannes Kepler este considerat fondatorul astronomiei, dar el era adânc credincios şi îl adora pe Dumnezeu, lată cuvintele Lui: „Strălucite Maestre al Lumii! Privesc uimit lucrarea minunată a mâinilor Tale …!” Flamarion a fost un mare astronom francez, probabil a cunoscut universul ceva mai bine decât tine, dar el nu a tăgăduit pe Dumnezeu, ci a spus că există, în cartea sa „Dumnezeu în natură” el spune: „ceea ce grupează atomii, ceea ce îndrumează moleculele, ceea ce conduce lumile este o Forţă, care vădeşte în acelaşi timp planul, voinţa, inteligenţa, înţelepciunea şi puterea autorului său. Newton, descoperitorul legii gravitaţiei, la fel a fost un bun credincios în Dumnezeu.

Poate îmi vei spune că aceştia au fost oameni care au aparţinut trecutului, dar oamenii de ştiinţă de azi nu mai cred. Ba, da cred. Poate cineva tăgădui că Albert Einstein nu a fost unul din cei mai mari savanţi ai vremii noastre? Dar el a crezut în Dumnezeu. El a zis: „Religia mea consistă din umila admiraţie a nemărginitului Spirit superior, care se revelează pe Sine în amănuntele neînsemnate pe care noi suntem în stare să le pricepem cu mintea noastră slabă, neputincioasă. Acea adâncă convingere emoţională a prezenţei unei Forţe raţionale superioare, care este revelată în necuprinsul Univers, formează ideea mea de Dumnezeu.” Alt savant contemporan este Wernher von Braun. El e un om întors la Dumnezeu, într-o cuvântare ţinută în faţa studenţilor care au absolvit Colegiul Belmont Abbey din Belmont, North Carolina, în Iunie 1972, a zis: „Ştiinţa şi religia nu sunt incompatibile, ci sunt surori, în timp ce ştiinţa încearcă să înveţe tot mai mult despre creaţiune, religia încearcă să înveţe tot mai mult despre Creator. Cu cât vom înţelege mai bine Universul, cu atât mai mult ne vom minuna de Creatorul său.”

Eşti tu sigur că nu există Dumnezeu? la seama că unii din cei mai mari bărbaţi de ştiinţă, care ştiu ceva mai mult decât tine, ei sunt convinşi că există Dumnezeu. Şi cei ce ştiu că există Dumnezeu nu sunt numai doi-trei savanţi. Nu demult revista „Collier” a însărcinat pe unul din reporterii ei să facă o anchetă asupra credinţei în Dumnezeu la bărbaţii de ştiinţă de azi. Lucrarea lui a fost numită: „Un reporter în căutarea lui Dumnezeu”, şi a apărut în mai multe numere ale revistei, în cercetările sale, reporterul Whitman a constatat că procentul oamenilor de ştiinţă care cred în Dumnezeu a crescut foarte mult în ultima vreme, că e o adevărată întoarcere a ştiinţei către Dumnezeu. Acelaşi lucru îl arată şi Dr. James Jauncey, un bărbat care deţine zece licenţe: în ştiinţă, în istorie, în matematici, în psihologie, în filozofie, etc. Vorbind despre „Revoluţia ştiinţifică” el arată că cei mai mulţi bărbaţi de ştiinţă de azi s-au întors spre Dumnezeu ca singurul şi finalul răspuns la problemele omenirii, îngrozită de civilizaţia nucleară a secolului nostru.

La fel şi Robert L. F. Boyd, profesor de fizică la Universitatea din Londra şi profesor de astronomie la Royal Institution, spune: „Aş vrea să remarc că eu personal nu consider că agnosticismul este deosebit de comun la oamenii de ştiinţă de azi. Un juriu de oameni de ştiinţă, din care am făcut şi eu parte, a fost întrebat la postul de radio BBC: „A făcut ştiinţa mai dificilă credinţa în Dumnezeu? şi toţi membrii juriului, reprezentând un larg spectru de discipline, au răspuns: „Nu”. Şi acest profesor e credincios în Dumnezeu şi el caută să demonstreze cum Dumnezeu poate fi cunoscut.

Aceeaşi deplasare a bărbaţilor de ştiinţă de la necredinţă la credinţă, o afirmă şi D. M. MacKay, profesor la Universitatea din Keele, Anglia, specialist în probleme de computere, creiere electronice. Vorbind despre lupta dintre necredinţă şi credinţă, el zice: „Astăzi, ecourile marelui conflict din secolul al XIX-lea s-au stins aproape total…” El spune „aproape total”, căci ştie că mai sunt unii care trăiesc încă în mentalitatea secolului al XIX-lea.

După toate aceste constatări, te întreb din nou: Eşti tu sigur că nu există Dumnezeu? Oare poţi tu şi azi să repeţi vechea deviză a ateismului: „Cred numai ce văd”? E curios cum tocmai în perioada când se afirma mai mult lucrul acesta, s-au făcut cele mai multe descoperiri în lumea nevăzutului. Nu au fost la întâmplare, ci Dumnezeu a făcut de ruşine pe oamenii de ştiinţă necredincioşi, tocmai prin descoperirile ştiinţei. Astfel au fost descoperite ultrasunetele, adică sunete cu frecvenţe înalte ce nu pot fi percepute de urechea omenească, dar deşi nu le auzim, ele există; apoi au fost descoperite o seamă de raze: raze X, raze infraroşii, raze cosmice, ce nu pot fi percepute de ochiul nostru; o seamă de radiaţii: radiaţii ultraviolete, radiaţii nucleare, radiaţii gama; o seamă de unde: unde liniare, unde plane, unde sferice, unde lungi, unde medii, unde scurte şi ultrascurte; au fost descoperite vreo 30 de particule ale materiei: protoni, electroni, neutroni şi pozitroni, mezoni şi pioni, particule sigma şi lambda antiprotoni, antineutroni şi antihiperoni. Ai văzut tu ceva din toate acestea? Mai poţi să zici: „Cred numai ce văd”? Oare nu ţi-a astupat Dumnezeu gura? Nu te-a făcut El prin ştiinţă să crezi ceea ce nu vezi?

Dacă toate acestea pot să existe, fără ca tu să le vezi, oare nu-ţi dai seama că tot aşa Dumnezeu poate să existe fără ca tu să-L vezi? Dacă în lumea înconjurătoare pot fi atâtea de care tu nu eşti conştient, nu e oare o nebunie să spui că nu există Dumnezeu, fiindcă tu nu îl vezi? Şi iarăşi te întreb: eşti tu sigur că nu există Dumnezeu?

Să stăm puţin şi să judecăm la rece. Să presupunem că tu nu vrei să crezi că există ultrasunete, nu vrei să crezi în radiaţii. Oare necredinţa ta anulează realitatea? Intri într-un laborator şi, pe o masă, vezi ceva ca un drob de sare; nu e sare, ci ţi se spune că e uraniu şi că nu ai voie nici să te apropii nici să-l iei în mână, fiindcă emite radiaţii ucigătoare. Tu nu vezi nici o radiaţie, şi spui că tu nu crezi în radiaţii, te apropii şi pipăi drobul misterios. Oare poate necredinţa ta să înlăture consecinţele grozave ale radiaţiei? O, nu, ci foarte curând în dureri înspăimântătoare îţi vei da seama de nebunia necredinţei tale, dar e prea târziu. Tot aşa necredinţa ta nu-L înlătură pe Dumnezeu, nu anulează existenţa Lui, ci doar atrage asupra ta consecinţele grozave ale chinului pe veci în iad. De aceea, te întreb iarăşi: eşti tu sigur că nu există Dumnezeu?

Cred că e mult mai bine să te întrebi: ce te vei face dacă totuşi există? Cum vei putea să dai socoteală de necredinţa ta? Cum vei putea să stai în faţa Lui? Dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce vei face tu, tu care L-ai tăgăduit, L-ai blestemat, ţi-ai bătut joc de El? Biblia îţi strigă: „Şi crezi tu, omule, … că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu?” Romani 2:3 Căci „mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înăbuşe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu, în adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi.” Romani 1:18-20.

Prietenul meu, eşti student, eşti licenţiat, eşti profesor, cercetător ştiinţific sau conferenţiar universitar şi tăgăduieşti pe Dumnezeu? Oare nu îţi dai seama că răspunderea ta e mult mai mare decât a ciobanului analfabet de la stâna de oi? Tu puteai să cercetezi, să cauţi să vezi dacă există sau nu Dumnezeu, dar te-ai mulţumit într-o trândăvie intelectuală şi ca să fii în ton cu alţii, ai spus că nu există Dumnezeu. Tu nu te-ai documentat, tu n-ai fost sigur, ci simplu ai tăgăduit. Trebuia să cercetezi, să analizezi probele pro şi contra, apoi în chip sincer să tragi concluziile cuvenite. Dacă ai fi fost sincer, ai fi găsit pe Dumnezeu.

Până ieri, alaltăieri, se ştia că în sistemul nostru solar sunt nouă planete, dar Jurnalul Societăţii Astronomice a Pacificului în numărul său pe luna Mai 1972, anunţa descoperirea celei de a zecea planete de către oameni de ştiinţă de la Universitatea Californiei. Planeta încă nu a fost văzută cu ochiul, dar a fost stabilită pe bază de calcule matematice. J. L. Brady, şeful Laboratorului de radiaţii Lawrence, o autoritate în cunoaşterea cometei Halley, a constatat anumite deviaţii în orbita acestei comete. Aceste deviaţii l-au făcut să tragă concluzia că există o a zecea planetă, iar calculele matematice au stabilit că e o planetă uriaşă, de trei ori mai mare ca Saturn şi că îşi are orbita departe de soare, dincolo de Planeta Pluto, în această descoperire, Brady a fost ajutat de Edna Carpenter şi F. H. McMahon.

Acum, fii atent. Pe baza unor deviaţii, ei au presupus şi apoi pe bază de calcule au stabilit existenţa celei de a zecea planete. Dacă tu te uiţi În jurul tău, la mulţi poţi constata deviaţii, oameni care nu înjură, nu trăiesc în stricăciune, nu se complac în păcat. Pe seama cui pui aceste deviaţii? Credincioşii au fost gata să îndure batjocuri, ocară, schingiuiri, torturi oribile, să moară sfâşiaţi de fiare, arşi pe rug, spânzuraţi, tăiaţi în două cu ferestrăul sau decapitaţi. Nu acesta era drumul pe care mergea lumea, acestea erau deviaţii. Oare nu trebuia şi tu să tragi concluzia logică că există o Forţă mult mai puternică decât focul şi apa, mult mai puternică decât însăşi viaţa, care îi făcea să rămână credincioşi până la capăt. Puteai să-L găseşti pe Dumnezeu, dar n-ai vrut. Un poet creştin spune: „Picătură-n marea vremii, nu contează crezul tău, Adevăru-i neschimbabil, vrei… nu vrei… e Dumnezeu.”

Eşti sigur că Biblia nu este Cuvântul lui Dumnezeu?

„Temelia Cuvântului Tău este adevărul”  Psalmul 119:160

Biblia este o carte cu totul diferită de celelalte cărţi. Ea are pretenţia că este Cuvântul lui Dumnezeu. În cele 39 de cărţi ale Vechiului Testament se repetă de 2600 ori cuvintele: „Aşa vorbeşte Domnul” sau „Domnul a zis”, în Noul Testament, apostolul Pavel spune: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu” 2 Timotei 3:16, iar Domnul Isus Cristos spune în rugăciunea Sa mijlocitoare: „Cuvântul Tău este adevărul” Ioan 17:17

Cu totul în contrast e părerea necredincioşilor. Ei spun că Biblia nu este Cuvântul lui Dumnezeu, că nu e adevărată, ci e o carte mincinoasă, că Evangheliile sunt doar legende. Alţii nu spun aceasta prin vorbe, ci prin traiul lor. Ei nu o preţuiesc, nu o citesc, nu o ascultă. Unii au citit-o, dar au rămas nepăsători faţă de îndemnurile ei. Biblia strigă păcătoşilor ca azi să se întoarcă la Dumnezeu, dar ei amână mereu de azi pe mâine. Biblia spune că păcatul duce la pierzare, că plata păcatului e moartea. Acum vă întreb: Nu arată traiul acestora că ei nu cred că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu? Deci, unii tăgăduiesc Biblia prin vorbele lor, alţii o tăgăduiesc prin faptele lor. Aceştia din urmă pot fi oameni religioşi, ba chiar preoţi sau predicatori.

Pentru toţi aceştia am o întrebare: eşti tu sigur că Biblia nu este Cuvântul lui Dumnezeu? Cum de ai îndrăzneala s-o tăgăduieşti? Te-ai convins tu personal că nu este adevărată? Ai cercetat-o tu îndeaproape? Ai studiat-o? Sau te-ai luat după părerile altora? Ce anume te face s-o tăgăduieşti?

Biblia conţine multă istorie. Aceasta e cea mai simplă cercetare ce o poţi face: să confrunţi Biblia cu istoria. O aşa cercetare te-ar constrânge să recunoşti că Biblia e adevărată. Nici cei mai înverşunaţi duşmani nu i-au putut găsi cusur în privinţa aceasta. A fost o vreme când istoria nu spunea nimic despre anumiţi împăraţi pomeniţi în Biblie. De exemplu, până în anul 1842 istoria nu ştia nimic despre Sargon I, împăratul Asiriei, pomenit în Biblie la Isaia 20:1. Mulţi necredincioşi au râs de Biblie şi au spus că ea vorbeşte despre împăraţi care niciodată n-au existat. Azi, datorită săpăturilor arheologice făcute în anul 1842 de P. E. Botta, ştim că Sargon I a existat, că a fost împărat al Asiriei, aşa cum spune Biblia şi că a avut cel mai măreţ palat la Korsabad, vreo 20 km. nord-est de Mosul. Iar în 1872, dezgropându-se biblioteca lui Asurbanipal, între cele vreo 30.000 de volume, au fost găsite şi analele lui Sargon.

Alt împărat despre care istoria nu a ştiut nimic a fost Belşaţar Biblia spune în cartea proorocului Daniel că el era împărat al Babilonului, că dădu-se un mare ospăţ, iar în timpul ospăţului, o mână a scris pe perete: „Mene, mene, techel, upfarsin”, adică numărat, numărat, cântărit şi împărţit şi că în noaptea aceea Babilonul a căzut, iar Belşaţar a fost omorât. Câtă ironie nu au aruncat necredincioşii asupra Bibliei din cauza acestor spuse! Cum au căutat să demonstreze prin cazul lui Belşaţar că Biblia nu e Cuvântul lui Dumnezeu, că nu e adevărată. Ei spuneau că după Nebucadneţar a urmat la tronul Babilonului Nabonidus şi nu Belşaţar; că în timpul domniei lui a căzut Babilonul şi că el nu a fost omorât, cum se relatează despre Belşaţar, ci a fost dus captiv. E adevărat că istoricii antici Berosus şi Alexandru Polyhistor ne informează că Nabonidus a fost împărat în timpul căderii Babilonului.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea o mulţime de tăbliţe cu inscripţii dezgropate de arheologie, au fost duse la Muzeul Britanic din Londra. Dr. Theophilus G. Pinches, proeminent asiriolog din Londra, a găsit numele lui Belşaţar pe o seamă de tăbliţe. Pe una e arătat că e fiul împăratului Nabonidus. Pe alta, care conţine un contract, jurământul e depus în numele lui Nabonidus şi al lui Belşaţar. În vechiul Babilon, jurământul se făcea în numele împăratului care era la domnie, deci tăbliţa indică domnia lui Belşaţar împreună cu a tatălui său Nabonidus. Savantul englez Sidney Smith a publicat altă inscripţie care spune că Nabonidus a încredinţat domnia fiului său. Din analele lui Nabonidus, col II, 1,5,10,19,23, care sunt datate în al şaptelea an al domniei sale, ştim că Nabonidus a fost în cetatea Tema, iar Belşaţar cu nobilii erau în ţara Acad. Acelaşi lucru se pomeneşte şi în anul al nouălea, al zecelea şi al unsprezecelea. Deci, din cauză că Nabonidus stătea în Arabia, fiul, Belşaţar, a fost ridicat la rangul de monarh în Babilon. Astfel, pricina de poticnire a fost înlăturată de descoperirile arheologice, inscripţiile, scoase de sub dărâmături, au arătat că Biblia e adevărată. Şi acum te întreb din nou: eşti tu sigur că Biblia nu e Cuvântul lui Dumnezeu? Are necredinţa ta un temei? Te-ai convins tu personal că nu e adevărată?

O altă mare parte din conţinutul Bibliei e profetic. O analiză minuţioasă, o confruntare între proorocii şi istorie, adică împlinirea acestor proorocii, ţi-ar demonstra cât de adevărată e ea până în cele mai mici amănunte. Proorociile arătă că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu cunoaşte viitorul şi numai El poate prevesti ce are să se întâmple. Omul nu poate şti nici ce se va întâmpla mâine, el nu-şi cunoaşte viitorul nici măcar cu cinci minute înainte. Biblia e plină de profeţii, de prevestiri a ce avea să se întâmple. Unele sunt făcute cu sute sau mii de ani înainte. Astfel avem proorocia lui Iacov din Geneza 49:10 că Mesia va fi din seminţia lui luda, făcută cu vreo mie şase sute optzeci şi nouă ani înainte. Avem proorocia naşterii lui Isus în Betleem cu vreo opt sute de ani înainte. Avem proorocia despre suferinţele şi moartea lui Isus făcută de Isaia cu mai bine de şapte sute de ani înainte. Proorocia despre căderea Babilonului a fost făcută de Isaia pe la anul 732 î.Cr. alta pe la 712, iar împlinirea e în anul 536, deci după aproape două sute de ani. Proorocia de dărâmare a Ierusalimului cu patruzeci de ani înainte. Proorocia de dezrobire a Ierusalimului de sub arabi cu vreo 1936 ani înainte. Proorocii de adunarea lui Israel în Palestina şi refacerea statului Israel au fost făcute de Isaia cu peste 2600 de ani înainte.

Eşti sigur tu că Biblia nu e Cuvântul lui Dumnezeu? Dacă nu Dumnezeu le-a vorbit, atunci de unde au ştiut oamenii aceştia să spună ce avea să se întâmple? Cum îţi explici împlinirea proorociilor? Un studiu riguros şi sincer îţi probează că cele mai multe proorocii său împlinit, iar unele sunt în curs de împlinire chiar sub ochii noştri. E bine să fii sincer şi să recunoşti adevărul, împlinirea proorociilor e dovadă prea puternică ca să mai poţi recurge la subterfugii. Alţii au încercat să spună că proorociile au fost scrise după împlinirea evenimentelor, dar că ele au fost relatate sub formă de prevestire, deci toate proorociile ar fi o farsă. Afirmând aceasta, oamenii şi-au dovedit ignoranţa lor. Oare a fost proorocul Isaia lângă crucea Domnului Isus, a privit suferinţele Lui şi apoi a scris: „Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obicinuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă.”? Oare a asistat el la înmormântarea lui Isus, că a scris: „Mormântul Lui a fost la un loc cu cel bogat”? A spune că această proorocie a fost scrisă după săvâşirea faptelor, înseamnă a da dovadă de ignoranţă. Cărţile Vechiului Testament au fost traduse din ebraica în greaca la Alexandria, prin anul 300 î.Cr. sub Ptolomeu, traducere care este numită „Septuaginta”, în Septuaginta e şi cartea proorocului Isaia cu capitolul 53. Iar mai recent, după descoperirea sulurilor de la Qumran, lângă Marea Moartă, oamenii de ştiinţă, prin mijloacele moderne, au căutat să vadă vechimea acestor scrieri. Astfel cu ajutorul aparatului Geiger, pe baza carbonului 14, au stabilit că sulurile scrise aveau o vechime de 150-170 de ani înainte de Cristos, între sulurile de la Marea Moartă e şi Isaia 53 cu proorocirea suferinţelor Domnului Isus. Deci a spune că proorociile au fost scrise după întâmplarea evenimentelor, înseamnă că eşti rămas în urmă, eşti în ignoranţă faţă de anumite descoperiri ale ştiinţei. Aşa a încercat să facă Porfiriu, un strălucit filozof păgân şi aprig duşman al creştinismului. Pe la anul 275 d.Cr. el a spus că Daniel şi-ar fi scris cartea sa nu la 550 în. Cr., ci pe la anul 150 în. Cr., că el a văzut toate evenimentele şi apoi le-a scris sub formă de prevestiri, ca să arate a proorocie. În alte cuvinte căuta să arate că toată proorocia lui Daniel era o ticluire. Dar Porfiriu când a stabilit data de 150 î.Cr. nu ştia că se face de ruşine, căci cartea lui Daniel era deja tradusă în Septuaginta pe la anul 300 î.Cr. şi nu ştia ce spune Iosif Flaviu în cartea sa „Antichităţi Iudaice” partea a XI, cap. 8, parag. 3,4 şi 5, că în anul 332 î.Cr. când Alexandru cel Mare a vizitat Ierusalimul, Marele preot Iaddua i-a arătat proorocia lui Daniel despre biruinţele sale şi că Alexandru însuşi a fost foarte uimit. Din nou se ridică întrebarea: de unde a ştiut Daniel cu vreo 220 de ani înainte despre biruinţele lui Alexandru şi ridicarea imperiului grec? Ai vreo explicaţie? Eşti tu sigur că Biblia nu e Cuvântul lui Dumnezeu?

Dar las domeniul atât de vast al proorociilor şi iau im alt domeniu, unde poate eşti mai cunoscător şi te pricepi mai bine. Biblia nu are pretenţia că e o carte de ştiinţă, dar pe paginile ei găsim unele adevăruri ştiinţifice de mare valoare, în Prov. 8, 31 se vorbeşte de rotocolul pământului, iar în Isaia 40:22 citim de cercul pământului. Solomon a trăit cu circa 973 ani înainte de Cristos, iar Isaia cu mai bine de 730 ani înainte de Cristos. Acum te întreb: dacă Biblia nu e Cuvântul lui Dumnezeu, de unde a ştiut Solomon şi Isaia că pământul e rotund? Într-o lume care susţinea că pământul are suprafaţa plană, ei au îndrăznit să spună că pământul e rotund. Oamenii au ajuns să se convingă de adevărul acesta abia după 2000-3000 de ani de la afirmaţia lor. Dacă Biblia nu e Cuvântul lui Dumnezeu, nu e descoperire dumnezeiască, atunci cine le-a spus adevărul acesta pe care ştiinţa l-a confirmat abia cu atâta timp mai târziu? Ai vreo explicaţie? Eşti tu sigur că Biblia nu e Cuvântul lui Dumnezeu?

În Iov 26:7 citim că pământul e lansat în spaţiu, că e spânzurat pe nimic. Despre Iov se susţine, că ar fi fost contemporan cu Avraam, deci a trăit acum aproape 4000 de ani. Iov nu a fost bărbat de ştiinţă.

El nu a avut posibilitatea să descopere adevărul acesta şi nici să-l verifice. Pe atunci nu era posibilitatea de a străbate întinderi mari, ca să poată ajunge la concluzia aceasta. Părerea savanţilor vremii lui era că pământul e sprijinit pe patru stâlpi, alţi susţineau că se sprijineşte pe o broască mare, alţii că stă pe umerii lui Atlas, iar când pe acesta îl muşcă vreun purece, se mişcă şi produce cutremurele de pământ. Tu râzi de ei, dar ei erau învăţaţii vremii, fraţii tăi. Cât şi-or fi bătut ei joc de spusa lui Iov că pământul e spânzurat deasupra golului pe nimic. Poate vor fi căutat să-i demonstreze ce absurdă e părerea lui, aruncând un măr în aer, care deşi e mic, nu poate rămâne suspendat pe nimic, dar cum pământul să fie suspendat pe nimic? Şi iată după mii de ani, ştiinţa a confirmat adevărul acesta al Bibliei. Eşti tu sigur că Biblia nu e Cuvântul lui Dumnezeu?

Sir William Herschel descoperitorul planetei Uranus cu cei doi sateliţi ai ei, a zis: „Toate descoperirile umane par a fi făcute numai cu scopul de a confirma tot mai mult şi tot mai puternic adevărurile conţinute în Scripturile Sacre.”

Tot în cartea lui Iov la cap. 28:25 se vorbeşte despre greutatea aerului sau a vântului. Oamenii spuneau că aerul nu are greutate. Abia în anul 1644, deci după 3600 de ani ştiinţa a confirmat prin Toriceli adevărul afirmaţiei lui Iov. Acum, dacă nu Dumnezeu i-a descoperit, te întreb, de unde a ştiut Iov, omul care zăcea bolnav pe grămada de gunoi, acest adevăr? El nu a avut nici barometru, nici mercur ca să creeze vidul şi să se convingă de greutatea aerului, cum totuşi a ajuns la această descoperire ştiinţifică, într-o lume ce avea cu totul alte păreri? Eşti tu sigur că Biblia nu e Cuvântul lui Dumnezeu? Poţi tu să afirmi că ea nu e adevărată?

Apoi unitatea cărţilor ei nu-ţi spune nimic? Ea e compusă din 66 cărţi scrisă de mai mulţi autori, cu poziţii sociale diferite: ciobani, judecători, regi, prooroci, paharnici, culegători de smochine, pescari, vameşi, doctori. Au trăit în locuri diferite şi în timpuri diferite. Ea e scrisă într-o perioadă de circa 1500 de ani. Cu toate acestea ea e o carte atât de unitară. Părţile ei nu se contrazic, ci se explică, se completează una pe cealaltă. Azi au fost cazuri când autorul îşi dăduse cartea la tipărit şi revizuind-o a constatat că partea a doua se contrazice cu partea l-a. Astfel, a trebuit să alerge la tipografie să oprească linotipistul, să-şi facă modificările şi apoi s-o termine. Biblia e unitară în conţinutul ei. Eşti tu sigur că Biblia nu e Cuvântul lui Dumnezeu?

Gândeşte-te şi la minunea supravieţuirii ei, nu-ţi spune nimic? Nici o altă carte de pe pământ nu a fost atât de prigonită ca Biblia. A fost vânată, a fost arsă, se părea că a fost stârpită, dar iat-o că există şi azi. Eşti tu sigur că Biblia nu e Cuvântul lui Dumnezeu?

Şi priveşte la minunea răspândirii ei. E cea mai răspândită carte de pe glob. Se află tradusă în aproape 1400 de limbi. O găseşti şi la eschimosul din coliba de gheaţă a Nordului şi la sălbaticii din pădurile virgine ale Amazoanelor; o găseşti în mâna cercetătorului ştiinţific de la uriaşul sincrotron care generează 12 miliarde şi jumătate electroni volţi şi o găseşti în mâna tăbăcită a tăietorului de lemne şi în mâna murdară a măturătorului de stradă. Ei au citit-o şi au constatat că e Cuvântul lui Dumnezeu. Dar tu ai citit-o, ai studiat-o? Eşti tu sigur că Biblia nu e Cuvântul lui Dumnezeu? Eşti tu pe deplin convins că nu e adevărată?

Dacă nu e adevărată şi atunci ea rămâne cea mai fantastică carte, căci a reuşit să captiveze milioane şi milioane de oameni. Dacă e adevărată, ea rămâne cea mai înspăimântătoare carte pentru tine, care n-o asculţi, căci îţi descrie chinul veşnic de care vei avea parte.

Pentru mii şi milioane, ea a fost cartea binecuvântată, care i-a ajutat să găsească mântuirea de păcate, pacea sufletului, o viaţă nouă şi o veşnicie fericită. Oamenii au experimentat-o în viaţa lor proprie şi au găsit-o adevărată. Au ascultat de chemările ei şi au întâlnit pe Dumnezeu. De aceea o iubesc şi o preţuiesc, ca pe o scumpă comoară. Au fost vremuri când cei ce o citeau şi cei ce o trăiau aveau de îndurat mari suferinţe şi le răbdau cu bucurie, uneori cântând. Nu te-ai întrebat de ce? Fiindcă ea e Cuvântul lui Dumnezeu. Fie că vrei sau nu vrei să recunoşti, ea rămâne adevărată. Şi nu va trece mult şi tu vei fi judecat sau răsplătit în conformitate cu atitudinea ce ai avut-o faţă de acest Cuvânt. Depinde de tine. Prin ascultare, poţi gusta fericirea în locaşurile veşnice, pregătite de Cristos Domnul, care a murit ispăşind vina noastră; sau prin neascultare de acest Cuvânt, vei deveni părtaş chinului în focul veşnic, pregătit diavolului şi îngerilor lui. Azi, acum tu încă mai poţi alege. Mâine s-ar putea să fie prea târziu. Toţi ajung să se convingă că Biblia e Cuvântul lui Dumnezeu: unii se conving aici şi au parte de fericire pe pământ şi în veşnicie, alţii se conving în iad şi au parte de plâns şi scrâşnirea dinţilor, de viermele care nu moare şi focul care nu se stinge. Tu din care faci parte? O, prietenul meu, care până azi n-ai vrut să asculţi Biblia, te rog, te implor, ascultă azi Biblia, ascult-o şi nu-ţi va părea rău niciodată.

Eşti sigur că nu va fi judecată?

„Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta, şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi…”  Faptele Apostolilor 17:30,31

Apostolul Pavel, omul care a învăţat la picioarele lui Gămăliei, unul din cei mai de seamă profesori ai vremii sale, la Atena, în Areopag, în faţa învăţaţilor greci, spune că Dumnezeu porunceşte pocăinţa fiindcă a rânduit o zi de judecată şi un judecător în persoana Domnului Isus. Unii din învăţaţii greci n-au vrut să se pocăiască şi şi-au bătut joc de spusele apostolului Pavel. Şi mulţi fac aşa şi azi.

Toţi oamenii sunt vinovaţi de păcate mai mari sau mai mici, deci şi tu eşti vinovat. Toţi vinovaţii vor fi traşi într-o zi la judecată. Ca vinovatul să scape de judecată, Dumnezeu îi porunceşte să se pocăiască. Cristos Domnul zice: „Dacă nu vă veţi pocăi, toţi veţi pieri” Luca 13:3,5. Dar mulţi nu vor să se pocăiască. Prin aceasta, ei dau dovadă că nu cred ce spune Dumnezeu, căci dacă ar crede că vor fi traşi la judecată, nu se poate să stea nepăsători. Odată, urcam treptele tribunalului cu un tânăr necredincios ce furase unele lucruri şi nu-l pot uita cum stropea treptele cu lacrimile sale. Şi el mergea numai în faţa unui om, dar tu vei merge în faţa lui Dumnezeu, cum ar trebui să fie starea ta?

Nu vrei să crezi că va fi o judecată? Îţi spui că omul când moare e mort, deci nu mai poate fi tras la judecată? De aceea trăieşti în beţii, în desfrâu, în minciuni, în toate păcatele; de aceea eşti nepăsător faţă de această poruncă dumnezeiască a pocăinţei. Dar te întreb: eşti tu sigur că nu există judecată? Ai tu certitudinea că nu vei fi tras la răspundere?

Biblia afirmă că va fi o judecată. Ea e rânduită de Dumnezeu. „Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata (Evrei 9:27). După cum nu poţi scăpa de moarte cu toate titlurile tale, cu toată puterea ta, cu toţi banii tăi, cu toată iscusinţa ta şi nici cu ajutorul tuturor doctorilor şi a tuturor medicamentelor, tu nu poţi scăpa de moarte, căci ea e o orânduire divină, tot aşa nu poţi scăpa de judecată. „Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea.” Ziua şi noaptea, vara şi iarna sunt orânduiri divine date prin legi eterne pământului nostru. Ele nu sunt în funcţie de credinţa sau necredinţa ta. Şi tot aşa e şi ziua judecăţii. Credinţa sau necredinţa ta te poate influenţa doar pe tine să te pregăteşti sau sa nu te pregăteşti pentru ziua judecăţii. Biblia spune „căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Cristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup. „2 Corinteni 5:10. Deci şi tu vei fi tras la judecată. Aici e un imperativ: „trebuie. Nu eşti întrebat dacă vrei sau nu vrei. De fapt, tu ai venit pe lume fără voia ta şi la fel pleci din lume fără voia ta; tot aşa te vei înfăţişa înaintea scaunului de judecată al lui Cristos pe care n-ai vrut să-L asculţi, n-ai vrut să-L urmezi, poate chiar L-ai blestemat, dar să ştii că te vei înfăţişa, chiar fără voia ta. Oare răufăcătorii, hoţii, criminalii se duc de voia lor la judecată? Nu ai văzut cum sunt duşi de gardieni? Domnul Isus spune că aşa va fi şi în ziua judecăţii. „Fiul omului va trimite pe îngerii Săi şi ei vor smulge … pe cei ce săvârşesc fărădelegea …” Matei 13:41.

Despre ziua judecăţii, Biblia vorbeşte ca fiind ziua cea mare şi înfricoşată, ziua mâniei lui Dumnezeu, ziua de groază pentru toţi păcătoşii. Atunci îţi vor fi date pe faţă toate păcatele. Dumnezeu spune: „Îţi voi pune totul sub ochi” Psalmul 50:21. „Domnul va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric şi va descoperi gândurile inimilor” 1 Corinteni 4:5. „Domnul vine să facă judecată împotriva tuturor şi să încredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi de toate faptele nelegiuite, pe care le-au făcut în chip nelegiuit şi de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui aceşti păcătoşi nelegiuiţi” Iuda 14:15. „Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu” Evrei 10:31.

Faţă de toate aceste adevăruri grave, tu ai stat nepăsător, poate ai râs, poate ai zis că sunt legende. Dar te întreb: eşti tu sigur că nu va fi o judecată? Ce vei face dacă totuşi există? Nu crezi că e bine să te gândeşti la aceasta?

Domnul Isus a zis: „Căci cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului” Matei 24:27. Oare poţi tu opri să nu fulgere? Conform constatărilor oamenilor de ştiinţă, în jurul pământului se petrec cam 360.000 fulgere pe oră. Specialişti ai Comp. General Electric au calculat cu ajutorul creierelor electronice că un fulger are 100 milioane volţi, un curent de 100.000 amperi şi o energie de 4 kilowaţi oră. Durata lui e de câteva milionimi de secundă şi spintecă văzduhul cu o iuţeală de 300 mii km. pe secundă. Venirea lui Cristos Domnul ca să judece lumea va fi ca fulgerul. Tu nu-L vei putea împiedeca, ci vei încremeni îngrozit. Orice fulger trebuie să-ţi aducă aminte că Domnul Isus va veni să judece vii şi morţii, deci să te judece şi pe tine.

Conştiinţa ta cere să fie o judecată. Omul e o fiinţă responsabilă, în lumea aceasta de nedreptăţi, noi totuşi avem instituţii de judecată, care sancţionează pe cei răi. Conştiinţa ta cere ca binele să fie răsplătit, iar răul să fie pedepsit. Dar nu tot binele e răsplătit aici şi nu tot răul e pedepsit aici. Trebuie să existe o zi de judecată, când tot ce e ascuns să-şi primească o dreaptă răsplătire. Poate tu eşti în culmea puterii tale şi nu vrei să crezi că vei fi judecat, dar adu-ţi aminte că toţi criminalii de război, care au fost traşi în faţa tribunalului de la Nürenberg, când au fost în culmea puterii lor, n-au crezut că vor ajunge să fie judecaţi-şi totuşi au ajuns judecaţi şi condamnaţi. Eşti tu sigur că nu va fi o zi a judecăţii şi pentru tine?

Mulţimea mare a celor nedreptăţiţi aici pe pământ reclamă să fie o judecată. De atâtea ori cei tari calcă în picioare drepturile celor slabi, asupresc pe cei nevoiaşi. Gemetele lor mute strigă să fie o judecată. Pe pământul nostru este multă nedreptate. Poetul român Alexandru Vlahuţă spunea în poezia sa „Triumful aşteptării” „Există o dreptate … şi trebuie să vie.” În Apocalipsa 6:10 ni se spune că martirii strigau: „Până când, Stăpâne Doamne, Tu care eşti sfânt şi adevărat zăboveşti să judeci şi să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?” Deci ei cer să fie o judecată, iar răspunsul e că va fi o aşa judecată, dar întâi trebuie să se împlinească numărul tovarăşilor lor, care au să fie omorâţi ca şi ei, Apocalipsa 6:10,11. Şi azi sunt locuri unde adevăraţii creştini suferă torturi şi sunt martirizaţi. Oare totuşi crezi că nu va fi o zi a urgiei lui Dumnezeu? Eşti tu sigur că nu va fi o zi a judecăţii divine?

Apoi trecutul arată că există o judecată divină. Şi cei din timpul lui Noe nu au vrut să creadă într-o judecată divină. Corabia era gata, Noe cu ai lui şi cu animalele au intrat înăuntru şi uşa a rămas deschisă încă şapte zile, şapte zile de har, dar oamenii n-au vrut să creadă că vine judecata divină, n-au intrat în corabie. Cât nu i-o fi îndemnat taica Noe să-şi salveze viaţa că vine potopul, aşa cum noi şi atâţia alţii îţi strigă ţie, dar nici unul, nici măcar fraţii, surorile sau nepoţii lui Noe n-au vrut să creadă. Dar, vai, necredinţa lor n-a împiedecat cu nimic dezlănţuirea urgiei divine. Şi ce grozavă a fost! Că a fost un aşa potop, azi nu mai e nici o îndoială. Dumnezeu a pedepsit răul. Apoi nimicirea Sodomei şi a Gomorei prin foc şi pucioasă nu arată cât de înspăimântătoare e judecata divină şi că necredinţa acelor păcătoşi nu a înlăturat judecata, ci i-a expus pe ei judecăţii dumnezeieşti? Şi aşa face necredinţa şi cu tine. Trecutul mărturiseşte că în mai multe rânduri, Dumnezeu a judecat şi pedepsit aspru păcatul. Şi totuşi tu crezi că nu va fi o judecată? Eşti tu sigur de aceasta?

Oricât ai fi de sigur că nu există o judecată divină, eu îţi spun că va fi, fiindcă dreptatea divină o Impune. Dumnezeu e drept şi El va răsplăti pe fiecare după fapta sa. El spunea lui Israel: „Nu pot să te las nepedepsit” Ier. 30:11. Dacă n-a cruţat El pe Israel, poporul Său, dacă n-a cruţat El îngerii care au păcătuit, dacă n-a cruţat lumea veche, dacă n-a cruţat pe locuitorii Sodomei şi Gomorei, oare crezi că te va cruţa pe tine, care nu vrei să crezi, nu vrei să-L asculţi? Dacă n-a cruţat El pe Fiul Său Preaiubit, când avea păcatele noastre asupra Lui, cum crezi că te va cruţa pe tine, care nu vrei să primeşti iertarea Lui, râzi de cele sfinte şi trăieşti în toate păcatele? Ţie îţi strigă Evanghelia: „Şi crezi tu … că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu?” Romani 2:3. „îţi va suferi inima şi îţi vor fi mâinile destul de tari în zilele când voi lucra împotriva Ta?” Ezechiel 22:14. Belşaţar a fost împărat al Babilonului şi s-a crezut tare. Într-o noapte de ospăţ şi orgii, în dispreţ faţă de Dumnezeu, a poruncit să i’ se aducă chiar vasele sfinte luate de la Templul din Ierusalim, ca să bea vin din ele. În clipa aceea, s-au arătat degetele unei mâini, care au scris nişte cuvinte pe tencuiala zidului palatului. Atunci împăratul a îngălbenit, l-a cuprins groaza şi genunchi au început să i se izbească unul de altul. Şi n-au fost decât degetele unei mâini, dar ce vei face tu când îl vei vedea pe Cristos Domnul venind în slava Sa, mai strălucitor decât soarele? Ce vei face atunci? Vei repeta îngrozit: Şi totuşi există! Şi totuşi este o judecată! Înspăimântat vei fugi în munţi şi împreună cu alţii vei zice „Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în picioare?”

„Da, ziua cea mare groaznică va fi,

Atunci toate popoarele vor sta la judecată.

Părinţi de copii s-or despărţi,

Soţi de soţii s-or despărţi,

Pe vecii vecilor.

Eu am căutat să-ţi mărturisesc acest adevăr că va fi o zi a judecăţii. O, aş vrea să fiu curat de sângele tău! De la mii de kilometri ţi-am strigat şi aş vrea să te trezeşti. Suntem îh ultimele ceasuri ale zilelor din urmă. îţi vreau salvarea. Dă-ţi seama de starea ta înainte de a fi prea târziu.

Pe marginea apelor care formează râul Niagara, înainte de a-şi lua iureşul năvalnic spre cascadă, există o inscripţie cu cuvintele: „Dincolo nu-i scăpare”. Nici cel mai iscusit înotător nu se încumetă să treacă de acest punct, căci înseamnă pierzarea. Tu eşti în acest punct. De aceea îţi strig şi vreau să-ţi arunc colacul de salvare: credinţa în Cristos. Apucă-l, agăţate de El. Cristos e singurul Mântuitor. Azi, acum, e încă

Mântuitor, mâine va fi Judecător. Aruncă-te chiar acum la picioarele Lui şi primeşte jertfa Lui ca făcută în locul tău. El a purtat şi osânda ta. A fost judecat El ca să nu mai fi judecat tu. A suferit El pedeapsa pentru păcat, ca să nu mai suferi tu. Ah, crede în El, crede în El acum, predându-i Lui viaţa ta murdară ca să fie spălată în sângele Lui şi apoi slujeşte-L cu toată scumpătatea.

Iar tu care totuşi nu vrei să crezi, te vei convinge în ziua judecăţii, dar, vai, va fi târziu. O, binecuvântat Mântuitor, primeşte la Tine şi mântuieşte chiar în clipa aceasta pe orice suflet care acum se apropie de Tine. Spală-l în preţiosul Tău sânge şi trece-l din moarte la viaţă, ca să nu mai vină la judecată. Ascultă-ne şi dovedeşte – ţi încă odată dragostea Ta.

Eşti sigur că nu este veşnicie?

Sunt mulţi oameni care cred în Dumnezeu, dar nu cred în veşnicie. Oridecâteori ascultă predicarea Evangheliei la înmormântarea cuiva, ei zic: „Cine ştie dacă mai este ceva dincolo? Aici e totul, la moarte se termină totul!” De fapt toţi păcătoşii ar vrea să se termine totul la moarte. Ei nu ar vrea să fie veşnicie, nu ar vrea să existe viaţă după moarte, nu ar vrea să existe rai şi iad. Pentru rai ei ştiu că nu s-au pregătit, iar în iad nu ar vrea să ajungă.

Înţeleptul Socrate spunea în privinţa aceasta: „Dacă totul s-ar sfârşi cu moartea noastră, atunci moartea ar fi o soluţie minunată pentru cei răi, care şi-ar scăpa cu o lovitură nu numai trupul, ci şi sufletul lor, cu toată răutatea dintrânsul. Deoarece însă, sufletul e nemuritor, evident, nu există scăpare de răul de care se tem. De aceea răii trebuie să se gândească la judecata de apoi.”

Biblia arată că există viaţă după moarte. Solomon spune că trupul nostru se întoarce în pământ, iar duhul se Întoarce la Dumnezeu care l-a dat Eclesiastul 12:7. Domnul Isus precizează: „Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii, căci pentru El toţi sunt vii.” Luca 20, 38. Despre bogatul nemilostiv a spus că după ce a fost îngropat, el se afla în locul de chin şi zicea: „grozav sunt chinuit în văpaia aceasta” (Luca 16:24), iar despre fraţii săi era îngrijorat „să nu vină şi ei în acest loc de chin” (Luca 16:28). Tâlharului pocăit pe cruce, Cristos Domnul îi zice: „Astăzi vei fi cu mine în rai” (Luă 23:43). Apostolul Pavel fusese răpit până în al treilea cer, în rai şi mai târziu zice: „Aş dori să mă mut şi să fiu cu Cristos căci ar fi cu mult mai bine” (Filipeni 1:23), iar privind la grozavele suferinţe ale martirilor din primul veac, el zice: „Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită faţă de noi” (Romani 8:18).

Pe de altă parte, demonii confirmă că există o” altă lume. În Ev. Luca 8:31 citim: „Şi dracii rugau stăruitor pe Isus să nu le poruncească să se ducă în adânc.” Şi lor le este groază de iad. Ei ştiu că există. De unde ştii tu că nu există iad? Pe ce se bazează necredinţa ta? Nu ţi se pare că te păcăleşti pe tine însuţi cu această părere? Eşti tu sigur că nu există viată după moarte, că nu există veşnicie? De fapt, toate adevărurile mai de seamă au fost tăgăduite la început. Lalande a respins lucrările lui Basel despre „Sateliţii ce răspândesc lumină”, zicând: „Noi nu credem asemenea lucruri.” Dar azi se ştie precis că sateliţii răspândesc lumină. Simon Newcomb a probat că este imposibil ca aeroplanele să zboare, fiindcă o aeronavă e mai grea decât aerul şi deci e o imposibilitate. Lavosier a tăgăduit în numele ştiinţei că ar putea să existe meteoriţi. „Este imposibil, a scris el, ca pietrele să cadă din cer, pentru că nu sunt pietre în cer”. Pe monedele vechi ale Spaniei se aflau imprimate coloanele lui Hercule, iar dedesubt era inscripţia: „Non plus ultra”, adică dincolo de Gibraltar nu mai există nimic. Aşa cum zic mulţi necredincioşi despre moarte „dincolo nu mai e nimic”. Învăţaţii vremii, adunaţi la Salamanca căutau să-i demonstreze lui Cristofor Columb că dincolo e doar nemărginitul mare al apelor. Dar într-o zi, la 12 Oct. 1492, călătorii de pe corabia „Pinta” a lui Columb strigau extaziaţi de bucurie: „Pământ, pământ”. După aceasta, guvernul Spaniei a pus să se taie cuvântul „non” din inscripţia „non plus ultra” şi a rămas „plus ultra”, adică dincolo mai este pământ. Mulţi vor păţi aşa în clipa morţii. Atunci se vor convinge că dincolo mai este o lume, dar fi-va prea târziu. De aceea consider că este bine să te întreb acum: tu care trăieşti în păcat, tu care nu te pregăteşti pentru veşnicie, tu care nu crezi în viaţa viitoare, eşti tu sigur că nu există veşnicie? Eşti tu sigur că nu există rai şi iad?

Ţi se pare că ştiinţa te împiedecă să crezi în viaţa viitoare? Dar sunt atâţia bărbaţi, vârfuri în ştiinţă şi totuşi cred în viaţa viitoare. Pentru ei ştiinţa nu tăgăduieşte existenţa vieţii viitoare, ci din contră le adevereşte aceasta. Revista Sunday Digest a publicat o serie de interviuri luate de James C. Hefley mai multor bărbaţi de ştiinţă. Printre ei a fost şi Dr. Edson Peck, care timp de 20 de ani a fost un distins profesor de fizică la Universitatea Northwestern din Chicago şi cercetător ştiinţific la Laboratorul National de cercetări nucleare Argon. Profesorul Peck vorbind despre deplasarea spre roşu în spectrul stelelor şi legea entropiei, a fost întrerupt de reporter cu întrebarea: „Credeţi că Dumnezeu a plănuit Universul numai pentru o perioadă definită de timp?” La aceasta Dr. Peck a răspuns: „Da, cred. Sensul unic de scurgere a timpului şi încetinirea mecanismului nostru cosmic indică că e un timp specific între creaţie şi disoluţie sau dezagregare. Reporterul l-a întrebat din nou: „Ce se va întâmpla când Universul se va opri?” – „Avem bune motive, a zis Profesorul Peck, să credem că Universul este ca maşinăria unui uriaş ceasornic, care încetineşte. Cineva l-a tras, l-a pus în mişcare. Eu cred că Dumnezeu l-a pus în mişcare. Când se va opri, eu cred că Dumnezeu va trage din nou ceasul. Aceasta ar putea aduce un cer nou şi un pământ de care se vorbeşte în Apocalipsa (Vezi cap. 21). Acum, dacă universul nu a fost totdeauna aşa şi nu va fi totdeauna aşa, oare nu tocmai aceasta îţi indică posibilitatea altei vieţi? Eşti tu sigur că nu există viaţă veşnică? Eşti sigur?

Dar nu numai Biblia ci şi credinţa popoarelor mărturiseşte că există o altă viaţă. Oameni, care n-au auzit niciodată Biblia, au crezut într-un loc de fericire veşnică şi un loc de chin. Vechii daci şi romani, strămoşii noştri, au crezut că există viaţă după moarte. Inscripţiile egiptene şi desenele din falnicele lor morminte, precum şi îmbălsămarea trupurilor arată că vechii egipteni, cu mult înainte de a fi Biblia, credeau în viaţa după moarte. La fel sumerienii, babilonienii, asirienii, fenicienii şi hitiţii credeau că mai există o viaţă. Scrierile lor dezgropate de arheologie arată clar lucrul acesta. Dr. David Livingstone, marele explorator al Africii a scris: „Existenţa lui Dumnezeu şi a vieţii viitoare este recunoscută peste tot în Africa.” Universalitatea acestui crez nu-ţi spune nimic? De unde au ştiut ei, fără Biblie, adevărul acesta? Înţeleptul Solomon ne lămureşte prin cuvintele: „Orice lucru El îl face frumos la vremea lui; a pus în inima lor chiar şi gândul veşniciei, măcar că omul nu poate cuprinde, de la început până la sfârşit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu” (Eclesiastul 3:11). Da, Cel ce ne-a făcut a pus în noi şi gândul veşniciei, de aceea şi cei mai înapoiaţi sălbatici au crezut într-o viaţă după moartei în privinţa aceasta, Theodore Parker a zis: „Intuiţia… este scrisă în adâncul inimii omeneşti de o mână care nu scrie falsităţi.” Scriitorul V. Hugo a zis: „Mormântul nu este o alee oarbă, ci un tunel. Se închide cu un amurg şi se deschide cu zorile dimineţii.. Simt că n-am spus nici a mia parte din ce este în mine… Setea după infinit dovedeşte infinitul.” Iar altădată tot el a scris: „Cu cât mă apropii de sfârşit, cu atât mai clar aud în jurul meu nemuritoarele simfonii ale lumilor care mă cheamă. E minunat şi totuşi atât de simplu.” Viaţă după moarte e scrisă înlăuntrul tău. Dorul tău după viaţă mărturiseşte aceasta. Şi totuşi până azi ai fost nepăsător de veşnicia ta. Dacă ai fi crezut în viaţa după moarte, te-ai fi pregătit pentru ea. Nepregătirea ta dovedeşte necredinţa ta. Dar e bine să te gândeşti ce vei face dacă totuşi există viaţă după moarte? Unde îţi va merge sufletul? Eşti tu sigur că nu există veşnicie?

Apoi fenomenele dinaintea morţii dovedesc că există viaţă după moarte. Unii se îngrozesc, iar alţii se bucură. Ce contrast mare. Acum gândeşte-te bine, dacă nu există nimic dincolo, de ce sunt aceste fenomene? Îmi vei spune că sunt determinate de credinţă. Oare aşa să fie? Nu-ţi dai seama că atunci fenomenele acestea de bucurie şi groază ar trebui să fie tocmai invers? Adică necredinciosul să se bucure şi credinciosul să se întristeze, căci are să dea socoteală lui Dumnezeu. Voltaire a fost mare ateu în viaţă, iar când a sosit clipa morţii, îngrozit cerea medicului său să-i prelungească viaţa măcar cu câteva minute, lată ce scrie medicul său: „Când a văzut Voltaire că are să moară, era ca şi gonit de furii. El mi-a oferit sume mari numai ca să mai poată trăi câteva minute. S-a agăţat cu încleştare de viaţă. Moartea l-a umplut de spaimă. Eu aş dori ca toţi cei ce au fost amăgiţi de cărţile lui, necredincioase, să fii văzut şi grozava lui moarte.” Câtă deosebire Între el şi evanghelistul Moody, care plin de bucurie în clipa morţii a zis: „Pământul se depărtează, cerul se apropie.” Dacă nu există veşnicie de ce s-a îngrozit Voltaire, căci ar fi o insultă să se spună că el a fost sub influenţa credinţei? Betex pune bine problema când zice: ‘”Dacă moartea e numai dizolvarea naturală a corpului în atomi, ce le pasă atomilor mei dacă intră sau nu în noi combinaţii chimice, şi care anume? De ce se înspăimântă materiile chimice?” Iar un bărbat de seamă răspunde: „Nu mă tem de moarte, ci de veşnicia ei.” Da, realitatea veşniciei e ceea ce ne îngrozeşte sau ne îmbucură. Şi totuşi tu trăieşti ca şi când n-ar fi veşnicie. De aceea te întreb din nou: eşti tu sigur că nu există viaţă după moarte? Dacă nu-L crezi pe Dumnezeu, ar trebui să crezi măcar demonii, spiritele, căci şi ele îţi spun că există o altă lume. Este cunoscut cazul lui Haşdeu, care a căutat cu ajutorul spiritismului să vorbească cu fiica sa Iulia. Biblia spune că aceasta este o urâciune înaintea Domnului, dar tu nu vei avea scuze, căci chiar şi lucrurile acestea te vor acuza. Tu ai auzit că există viaţă după moarte, dar n-ai vrut să crezi, n-ai vrut să te pregăteşti. Da, vei da socoteală într-o zi. Nu va trece mult şi te vei convinge că există o altă viaţă, dar vai, ce convingere grozavă va fi!

Eu am căutat să te confrunt, să te fac să te trezeşti din somnul nepăsării înainte de a fi prea târziu. Există o altă viaţă, o viaţă veşnică de glorie sau de chin. Binecuvântată jertfă a Domnului Isus te asigură de aceasta. Amarele Lui dureri şi grozavele lui suferinţe au fost tocmai ca să ne deschidă o cale nouă şi vie spre locul preasfânt. El nu şi-a dat viaţa ca să ne fericească doar pentru câţiva ani, ci pentru eternitate. Prin meritele Lui avem intrare liberă în cer. Ferice de cei ce îşi spală hainele în sângele Mielului ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate” Apocalipsa 22:14. Jertfa Lui e săvârşită şi pentru tine, ţie ţi se cere doar să o crezi, să o primeşti, în Ev. Ioan 3, 36 e scris: „Cine crede în Fiul are viaţa veşnică.” Dacă tu încă n-ai avut o clipă binecuvântată când să fii primit această viaţă veşnică, o poţi primi chiar acum. Tu doreşti viaţa. Fie că eşti tânăr sau bătrân, învăţat sau neînvăţat, fie că eşti în plinătatea puterii sau te zbaţi în dureri pe pat de boală, tu doreşti viaţa. Şi eu în numele dragostei dumnezeişti, îţi aduc vestea bună, că Dumnezeu vrea să-ţi dea viaţa veşnică în Cristos Domnul. Atâţia alţii au primit-o, atâţia o primesc chiar în clipa aceasta, oare ce vei face tu? Dumnezeu te cheamă la slava Sa veşnică. Cei ce au primit chemarea se bucură pe pământ şi se bucură când părăsesc pământul. Un poet creştin zice:

O, pentru-această fericire şi viitor aşa măreţ

Nimica nu-i prea mult în lume şi nu-i prea mare nici un preţ.

Dar n-am decât o viaţă Doamne, şi-un singur suflu pământesc

Ca-n schimbu-acelei fericite împărăţii să-ţi dăruiesc…

Şi-i prea puţin … pe-o fericire şi pentru-un veac aşa măreţ

Daca-aş avea, Isuse Doamne, aş da o mie de vieţi…

Vrei să ai viaţa veşnică, cere chiar acum Domnului să-ţi spele păcatele în sângele Său. Asigură-ţi chiar acum veşnicia. Unul, care în plin sezon sosise într-o staţiune de odihnă, a fost întrebat de alţii care n-au primit cameră: „Ce ai făcut tu de ai primit cameră?” El a răspuns: „Eu am dat telegrama mai din timp şi mi-am asigurat camera.” Fă şi tu aşa. Nu aştepta până în clipa morţii, ci acum asigură-ţi veşnicia. Nu zăbovi. Aş vrea să te întâlnesc în cer. Iar tu care nu vrei de loc să crezi: te întreb pentru ultima oară: eşti tu sigur că nu există veşnicie? Eşti sigur? Ţine minte că în privinţa aceasta nu ce spui tu are valoare, ci ce spune Dumnezeu. Şi El spune că există. Deci gândeşte-te unde vei petrece veşnicia.

Eu mi-am făcut datoria şi ţi-am vestit adevărul că există o altă viaţă, o viaţă veşnică, te-am îndemnat să primeşti prin jertfa Domnului Isus fericirea pentru eternitate. Prin faptul că nu o primeşti, înseamnă că o refuzi şi alegi iadul. E prea grozavi Mă doare pentru tine. În chip sincer îţi spun că aş fi vrut să-ţi fiu de folos. M-am rugat pentru aceasta şi poate mii de alţi fraţi şi surori se roagă pentru mântuirea ta chiar acum. Printre ei poate e chiar mama ta, tatăl tău, soţia sau soţul tău, poate fraţii sau copiii tăi. Vrei să fii muncit pentru veci în iad? Ca mâine va sosi moartea şi te va duce acolo. Atunci îţi vei da seama de marea înşelăciune a necredinţei şi îţi vei da seama că era bine să fi primit mântuirea mare a lui Dumnezeu şi viaţa veşnică.

Ce n-ai da tu-n clipa morţii să ai nădejdea ce-o am eu,

Să ştii că orice-ar fi să vie, tu şi-n clipa scrisă ţie

Eşti cu Dumnezeu în veşnicie, cu Dumnezeu.

Atunci însă va fi târziu. Ah, o veşnicie vei plânge şi vei scrâşni din dinţi împotriva ta. Atunci îţi vei aduce aminte chiar şi de clipa aceasta. Dar nu, nu trebuie să ajungi acolo. Cristos a murit pentru tine. A luat locul meu şi al tău în osânda, ca noi să putem lua locul Lui în glorie. De aceea aleargă la El acum şi urmează-L până ne vom întâlni acolo sus. Ne aşteaptă glorii ce nu pier, ne aşteaptă fericirea edenică, ne aşteaptă adunarea în sărbătoare, miriadele de sfinţi, ne aşteaptă Mântuitorul care a purtat crucea grea, ne aşteaptă Tatăl. Eu am primit darul fără plată al lui Dumnezeu, care este viaţa veşnică, în Cristos Isus Domnul nostru. Primeşte şi tu chiar acum acest dar.

Iar voi muritori, care aţi primit darul vieţii, iubiţi-L şi slujiţi-l pe Dumnezeu cu toată ardoarea sufletului vostru.

Mai multe materiale pentru Theophilos găsiţi pe Internet la:

http://www.theophilos.3x.ro

Istoria ofertei gratuite Capitolul 1 – Controversa semi-pelagiană

download

Istoria ofertei gratuite
Capitolul 1 – Controversa semi-pelagiană

Ne îndreptăm mai întâi de toate atenţia noastră la controversa semi-pelagiană care a ocupat aşa mult din atenţia marelui părinte bisericesc, Augustin. Un studiu al acestei controverse va arăta curând că, în timp ce subiectul ofertei gratuite a harului nu a fost în sine un punct explicit de controversă, cu toate acestea multe din implicaţiile doctrinare ale acestei idei a ofertei gratuite existau. Oricine care este obişnuit cu învăţăturile ofertei gratuite va recunoaşte că subiectele relatate erau într-adevăr probleme deja în cadrul primei părţi a secolului al cincilea când Augustin s-a luptat din greu şi destul pentru adevărul harului suveran.

Nu este scopul nostru aici de a ne ocupa în detalii şi în lungime cu întreaga întrebare a semi-pelagianismului, deoarece aceasta ne-ar lua prea mult timp. Însă scopul nostru este de a demonstra că cei care au adoptat o poziţie semi-pelagiană şi s-au opus, deseori cu amărăciune şi aprindere, faţă de învăţăturile lui Augustin, au învăţat de asemenea şi multe dintre aceleaşi doctrine care sunt o parte integrantă a teologiei ofertei gratuite şi care sunt susţinute de cei care fac din oferta gratuită o parte esenţială a învăţăturii lor.

Se cunoaşte în general că controversa semi-pelagiană a urmat-o pe cea pelagiană. Şi este de asemenea bine cunoscut faptul că controversa dintre Augustin şi Pelagius a avut ca punct al său de început ideea voinţei libere a omului. În anumit fel aceasta nu a fost surprinzător ca aceasta să fie într-adevăr punctul de început al erorii lui Pelagius deoarece ideea voinţei libere a fost, anterior acesteia, mai degrabă acceptată în biserica timpurie.

Trebuie totuşi să înţelegem cu exactitate de ce a fost aşa. Până în vremea lui Augustin biserica nu a acordat prea multă atenţie întrebării despre soteriologie. Preocupată cu multele şi variatele controverse referitoare la doctrina trinităţii şi a Persoanei şi a naturii lui Hristos, biserica nu a avut nici timpul şi nici ocazia de a se ocupa în mod extensiv cu învăţătura Scripturii despre doctrina mântuirii prin har. În general vorbind, prin urmare, o anumită idee a liberei voinţe a predominat în gândirea bisericii timpurii, probabil ca o reacţie faţă de fatalismul manichean. Totuşi, destul de ciudat, biserica a susţinut de asemenea şi adevărul mântuirii doar prin har. Ambele doctrine erau puse laolaltă şi puţină gândire sau chiar deloc se acorda întrebării despre felul cum aceste două doctrine ar putea fi reconciliate. Întrebarea pur şi simplu nu a fost îndeaproape examinată şi nici studiată în mod extensiv în lumina Scrierii Sfinte.

În plus era adevărat faptul că biserica, deja în acest timp, se dedicase pe sine ideii caracterului merituos al faptelor bune, o idee care avea să predomine în cele din urmă în gândirea romano-catolică şi care nu a fost exilată din gândirea bisericii până în vremea Reformei Protestante. Dar ideea caracterului merituos al faptelor bune este în mod intim legat de ideea liberei voinţe, căci este evident faptul că faptele bune nu pot avea nici un merit dacă, în vreun anumit sens, ele nu îşi au originea în puterea omului de a le îndeplini. De fapt, fără îndoială că a fost acest lucru precis această idee a meritului ceea cea a făcut ca Augustinianismul să nu poată să predomine Biserica Romano-Catolică după moartea lui Augustin. Biserica era, într-un anumit sens, confruntată cu întrebarea dacă ea trebuia să adopte un Augustinianism pur care să-i ceară să abandoneze dedicarea ei faţă de meritul faptelor bune, sau să susţină această idee a meritului faptelor bune şi să-şi întoarcă spatele la învăţăturile lui Augustin. După cum ştiu toţi, biserica romană a urmat ultimul curs de acţiune.

Pelagius învăţase că voinţa este liberă într-un sens absolut al cuvântului. Chiar şi după cădere, voinţa omului deţinea aceiaşi putere spre bine (sau rău) pe care a posedat-o voinţa lui Adam. Adică, în oricare punct din viaţa unui om, când este confruntat cu alegerea binelui sau al răului, aceasta era în capacitatea omului de a alege ori pe una ori pe alta. Este adevărat că abilitatea omului de a alege binele este oarecum slăbită de păcat; însă păcatul este doar un obicei şi nu afectează în nici un fel natura omului. În timp ce un obicei ar putea deveni oarecum impregnat în felul de trăire al omului, rămâne faptul că voinţa nu este afectată în mod esenţial şi puterea de a alege binele rămâne intactă şi nedeteriorată.

Împotriva acestei erezi Augustin şi-a desfăşurat polemica sa. Rezultatul lucrării lui a fost că Pelagianismul a fost condamnat oficial de către biserică în cadrul Conciliului de la Carthage din 416 şi la Conciliul de la Efes din 431, ultimul fiind ţinut la un an după moartea lui Augustin.

Aceasta însă nu a pus capăt lucrurilor. Opoziţia s-a ridicat împotriva învăţăturilor lui Augustin în partide variate ale bisericii, în special în Gaul de sud. Contrar cu Pelagius, Augustin a învăţat incapacitatea absolută a voinţei umane a omului de a alege binele. Omul a căzut în Adam, iar rezultatul căderii pentru întreaga rasă umană a fost acela că omul şi-a pierdut complet orice abilitate nu numai de a face binele, ci şi de a-l voii. Salvarea lui era dependentă, prin urmare, de har. În timp ce Pelagius a vorbit şi el despre har, el a insistat asupra faptului că harul era ceva mai mult decât un ajutor, o măsură a asistenţei divine, şi că nu era în nici un caz esenţial mântuirii. Augustin pe de cealaltă parte, a învăţat necesitatea absolută a lucrării de har a lui Dumnezeu în mântuire. Dacă i se punea întrebarea lui Augustin, aşa cum a şi fost, care a fost factorul determinant în cel care primea acest dar al harului şi cel care nu primea, răspunsul său era, predestinarea suverană conform căreia Dumnezeu alege în mod suveran proprii săi aleşi din întreaga eternitate.

Aceste doctrine ale suveranităţii harului şi ale predestinării erau subiectele controversei. Şi în opoziţie cu aceste păreri ale lui Augustin poziţiile teologice similare cu cele ce sunt legate de oferta gratuită care au fost propuse.

Unii din oponenţii lui Augustin a fost Cassian. El nu a fost de acord cu poziţia lui Pelagius că voinţa este liberă într-un sens absolut al cuvântului, dar el a insistat în a menţine că voinţa este liberă la o anumită extindere. Păcatul odată intrat în rasa umană prin căderea lui Adam nu l-a furat pe om de o voinţă liberă, dar păcatul a slăbit voinţa omului aşa că este dificil pentru om să aleagă binele; el are nevoie de asistenţă divină.

La fel cum învăţătura lui Augustin despre incapacitatea voinţei umane de a alege binele la dus la doctrina predestinării suverane prin adevărul harului suveran, în acelaşi fel şi Cassian a purces din ideea unei voinţe libere la doctrina unei iubiri divine care voieşte mântuirea tuturor. Ar trebui să fie clar faptul cum aceste două idei stau conectate: dacă mântuirea este în cele din urmă dependentă de alegerea voinţei omului şi pe alegerea lui Dumnezeu în predestinarea suverană, atunci este evident faptul că Dumnezeu din partea sa îi iubeşte pe toţi şi caută mântuirea tuturora. Dragostea lui Dumnezeu, care este nespus de tandră, se extinde faţă de toţi oamenii. Dacă un om este sau nu salvat în cele din urmă depinde de alegerea sa proprie a propunerilor dragostei.

Aceste păreri ale lui Cassian au fost urmate de Prosper. 

Au existat întotdeauna anumite întrebări dacă Prosper a predat într-adevăr părerile semi-pelagiene. Îndoiala sa reiese din faptul că Prosper s-a angajat într-o corespondenţă extensivă cu Augustin în aceste întrebări şi a fost mijlocul principal prin care Augustin a aflat despre învăţăturile diferiţilor teologi din Gaul. Nu este întotdeauna uşor să spui din corespondenţa lui Prosper dacă el îşi exprima sau nu propriile sale opinii sau doar că-l informa pe Augustin despre ceea ce învăţau alţii şi că ar cere anumită lumină în aceste chestiuni.

Totuşi, se pare a fi aproape sigur că el nu era în întregime de acord cu părerile lui Augustin şi că, mai ales spre sfârşitul vieţii lui, el a fost de acord în mod substanţial cu poziţia pe care o preluase Cassian. De fapt, este chiar posibil ca el să fi fost responsabil de avansarea părerilor lui Cassian în anumite privinţe. Este aproape sigur faptul că Prosper este acela care a introdus în discuţie distincţia în voinţa lui Dumnezeu dintre o voinţă care era universală şi condiţionată, şi o altă voinţă care era particulară şi necondiţionată. Dorind într-un anumit sens să menţină suveranitatea lui Dumnezeu în lucrarea harului şi a predestinării, şi totuşi dedicat ideii voinţei libere, el a vorbit despre o voinţă a lui Dumnezeu care era expresivă a dorinţei lui Dumnezeu de a-i salva pe toţi, o voinţă care era prin urmare condiţionată; şi despre o voinţă care era particulară şi necondiţionată, limitată, prin urmare doar pentru cei aleşi şi realizaţi în lucrarea harului suveran.

Faptul că Prosper era semi-pelagian în părerile lui este dovedit de disputa multora a faptului că el este autorul unui pamflet care a apărut în acea vreme sub numele de: De Vocatione Omnium Gentium. Acest pamflet trata în particular aspectul harului raportat la controversă. Autorul făcea o distincţie între harul general şi cel particular. Harul general stă legat cu revelaţia generală în sensul că revelaţia generală descoperă acest har general al lui Dumnezeu tuturor. De fapt, totuşi, acest har general care vine prin revelaţia lui Dumnezeu în creaţie este de asemenea aplicat în interior în inima fiecărui om aşa încât acesta devine în om originea întregii religii. Harul particular, pe de altă parte, este oferit doar unora şi este necesar mântuirii. Harul general, pe care îl primesc toţi, este expresiv al voinţei lui Dumnezeu ca toţi să fie mântuiţi2.

Oricine este cât de cât obişnuit cu teologie ofertei gratuite recunoaşte imediat cum toate aceste idei sunt o parte integrantă a acelui concept. Din momentul apariţiei ofertei gratuite în gândirea reformată şi prezbiteriană, acesta a fost dezbătut şi dezvoltat în mod inevitabil în legătură cu ideea unei voinţe duble a lui Dumnezeu. Şi pe cât de des se pare, oferta gratuită stă de asemenea în mod inseparabil în legătură cu o anumită noţiune a harului general. Este uluitor, prin urmare, să notam faptul că aceste păreri au fost susţinute de oponenţii lui Augustin şi au fost repudiate de marele părinte bisericesc şi apărător viteaz al adevărului suveran, harul necondiţionat era înrădăcinat în alegerea eternă.

Încă un oponent al lui Augustin ocupă atenţia noastră. El a fost Faustus, care a fost ordonat ca episcop în 454. Şi el a vorbit despre un har general care precede harul special a cărui folosinţă este esenţială harului special. Harul general, atribuit fără distincţie peste toţi oamenii, devine mijlocul prin care voinţa liberă a omului este păstrată alături de un anumit sens religios şi moral. Doar atunci când, prin folosinţa acestui har general, un om, cu voinţa sa liberă, alege binele, harul special îi este oferit prin care el este de fapt mântuit. Şi astfel, şi pentru Faustus, harul special era bazat harul general şi mântuirea era dependentă de voinţa omului.

Deşi Augustin şi-a conturat poziţia sa de bază în controversa pelagiană, atacurile aşa zişilor semi-pelagieni l-au forţat să-şi definească mai ascuţit şi să-şi apere cu atenţie părerile sale. Datorită acestor atacuri Augustin a fost readus încă o dată la Scriptura pentru a studia acele pasaje Scripturale implicate şi de a-şi re-evalua lucrarea sa în lumina Cuvântului lui Dumnezeu.

Augustin a murit în 430 şi lupta a fost continuată de ucenicii săi.

Este de o semnificaţie considerabilă faptul că, deja în vremea lui Augustin, semi-pelagienii citau texte din Scriptură care se mai folosesc şi azi în apărarea ofertei gratuite. Aceasta nu înseamnă că argumentele lor au fost întotdeauna bazate pe Scriptură. De fapt, multe din obiecţiile pe care le-au ridicate ei împotriva poziţiei lui Augustin erau identice cu obiecţiile care se aduc astăzi despre harul suveran şi predestinarea suverană şi eternă. Augustin îi mustră adesea pe oponenţii săi că sunt mulţumiţi cu argumente din raţiunea umană mai degrabă decât să-şi bazeze poziţia lor pe Cuvântul lui Dumnezeu. Însă pe cât au folosit ei Scriptura, ei fac apel la texte ca Romani 2:4, 1 Timotei 2:4, şi 2 Petru 3:9, toate acestea fiind texte la care au făcut apel apărătorii ofertei gratuite.

În explicarea sa a acestor pasaje Augustin a insistat că ele trebuiesc interpretate doar ca aplicându-se celor aleşi. Şi în apărarea acestei poziţii pe baza Scripturii, el a devenit din ce în ce mai convins de soliditatea Biblică a poziţiei sale şi de starea greşită a poziţiei luată de oponenţii săi. El a reafirmat şi a re-accentuat adevărurile harului suveran în toată lucrarea de mântuire şi a predestinării eterne şi suverane.

Părerile sale, totuşi, nu au predominat în biserică. Deşi câţiva au condamnat la o anumită extindere părerile semi-pelagienilor, nici unul nu a stat ferm pentru doctrinele lui Augustin. Aşa cum am sugerat anterior, aceasta era probabil datorită faptului că biserica se dedicase deja pe sine la o anumită idee a liberei voinţe în legătură cu determinarea ei de a păstra meritul faptelor bune3.

Oricare ar fi cazul, adevărul e că în 529, Conciliul de la Orange a vorbit în mod decisiv despre această întrebare. În timp ce Conciliul a atacat anumite aspecte ale învăţăturii semi-pelagienilor, şi în timp ce a şi afirmat anumite doctrine ale lui Augustin, faptul este că Conciliul a refuzat să adopte un Augustinianism pur. În timp ce acesta afirma doctrina păcatului original şi necesitatea necondiţionată a harului, acesta a lăsat loc noţiunii păcatului ca o boală mai degrabă decât ca moarte spirituală şi era tăcut în asemenea doctrine cheie ca incapacitatea absolută a voinţei de a alege binele, şi a predestinării suverane şi eterne. Acesta s-a văzut doar potrivit să avertizeze împotriva noţiunii unei predestinări faţă de rău, ceva ce Augustin nu învăţase. În efect, semi-pelagianismul a câştigat ziua.

Care este concluzia noastră? 

În primul rând, ideea ofertei evangheliei nu a fost ca cea discutată în timpul acestei controverse. Într-un fel aceasta era de înţeles. Pe de-o parte, întregul adevăr referitor la predicarea evangheliei nu primise atenţia teologică din acest timp şi nici un detaliu Scriptural al doctrinei nu a fost expus de către biserică. Întrebarea despre relaţia dintre aceste păreri ale semi-pelagienilor şi predicarea nu era, prin urmare, confruntată. Pe de altă parte, însăşi Roma, cu dezvoltarea sistemului sacerdot, începuse deja să de-accentueze predicarea în favoare unui accent pe sacramente.

Cu toate aceste, anumite idei care au fost în decursul istoriei asociate cu doctrina ofertei gratuite şi care, de fapt, care au fost ţesute în urzeala şi bătătura teologiei ofertei libere erau deja predate în această perioadă. Noi ne referim la astfel de idei ca libertatea voinţei, o voinţă dublă a lui Dumnezeu care doreşte atât salvarea tuturor oamenilor şi care voieşte şi mântuirea doar a celor aleşi, un har general pe care îl primesc cu toţi şi un har special care este oferit în mod condiţionat pe alegerea voinţei, şi o dragoste generală a lui Dumnezeu pentru toţi care este exprimată în dorinţa lui Dumnezeu de a-i salva pe toţi.

Împotriva tuturor acestor păreri Augustin a stat ferm în apărarea harului suveran. Şi, în timp ce cu siguranţă că părerile lui nu au predominat în timpul său şi nici în secolele ulterioare, cu toate acestea, ele au fost făcute încă o dată confesiunea bisericii şi au fost dezvoltate în vremea Reformei. Spre aceştia ne vom întoarce atenţia în continuare.

Note de subsol

2 Această idee că harul particular este clădit pe harul general şi că harul general stă legat de revelaţia generală nu este o idee străină pentru mulţi teologi care au adoptat în anii mai recenţi ideea ofertei libere. Cercetaţi, de exemplu capitolele 3 şi 4 din cartea lui H. Bavinck Our Reasonable Faith; şi a lui Masselink, General Revelation and Common Grace.

3 Cf. studiului meu intitulat, Augustine, Gottschalk and the Doctrine of Predestination, disponibil de la Seminary.

http://www.voxdeibaptist.org/the_history_of_free_will_trd.htm

Până la seceriş…

Ionatan Piroşca

Până la seceriş…

Biserica este în lume. Pocăiţii sunt în lume. Răul şi binele sunt amestecate. Grâul cu neghina cresc împreună. E vina grâului? E vina Semănătorului?

Cioara urii şi-a lăsat seminţele peste tot. Ce să facem, dacă şi astea răsar şi se îngraşă sub aceleaşi ploi ca şi grâul? De ce să călcăm în picioare şi să distrugem lanul, numai fiindcă nu vedem exact acum care-i grâu şi care-i neghină?

Ce unii numesc „politică eclesială”, poate fi dragoste de fraţi.

„Fund raising” – unduirea sub bătaia vântului.

Sponsorul din America – sperietoare de ciori.

Da, nu toate lucrurile sunt frumoase. O sperietoare de ciori nu e frumoasă. Dar e utilă. Ce treabă are grâul, decât să rodească? Ca şi neghina, de altfel. „După faptele lor îi veţi cunoaşte.”

Nu m-am simţit niciodată pe deplin împlinit de nişte dogme, aşa că pot fi caracterizat ca „ciudat”, de către unii care se mulţumesc doar cu teorii şi forme goale. Dar mă simt dorit şi fericit să fiu într-o biserică, fiindcă nu mă duc acolo ca să văd oameni. Dacă m-aş duce să văd oameni, bârna din ochiul meu ar creşte până m-ar acoperi. Iar eu aş crede că sunt paiele din ochii fraţilor mei. Acolo ne găsim cel mai bine, eu şi cu Domnul meu. Şi când mă găsesc cu El, sorb ploaia dragostei, grăsimea lanului, şi mă satur. Sunt în lan şi sunt în siguranţă. Singurătatea de fir rebel, ameninţarea frângerii sub un vânt mai puternic, m-au obosit.

De ce să devină paiul din ochiul meu, bârnă în ochiul fratelui meu?

Dumnezeu mi-a dat răspunderea firului de grâu: să privesc soarele, să încolţesc, să cresc, uneori cu neghina alături, să mă sprijin de celelalte fire, când bate vântul (ce dacă sunt şi de neghină, important e să rămân în picioare!) şi să fac rod. Să hrănesc şi pe alţii, adică. Şi neghina face rod. Dar rodul ei dăunează. Până la seceriş…

M. Teor

http://publicatia.voxdeibaptist.org/literatura3_ian05.htm

Poza de pe plajă

Ionatan Piroşca

Paginile de Literatură sunt realizate de

Ionatan Piroşca

Autor creştin

”Păcatul pândeşte la uşă”

Îmi amintesc o excursie la mare, demult… Era pe plajă un fotograf cu nişte siluete umane din carton, sau altceva de felul acesta. Pe o faţă erau pictate frumos, să imite corpul omenesc. Dar aveau o gaură în locul unde ar fi trebuit să fie faţa: fruntea, ochii, nasul, buzele, bărbia… Acolo clientul îşi îndesa obrajii, zâmbea, iar fotograful îi scotea o poză în care era el, dar cu alt trup. „Grozav!”, mi-am zis, şi am dorit imediat să am o poză cu mine altfel. Să vadă prietenii mei şi să se distreze. Şi apoi, e aşa de interesant să fii altfel! Şi ce simplu… Doar te lipeşti în dosul cartonului şi pui faţa în gaură.

Numai că pe dosul cartoanelor acelora nu era pictat nimic şi erau tare murdare… Nu ştiu cui îi venise ideea năstruşnică să toarne pe spatele cartoanelor ceva unsuros şi negru, vaselină ori ce-o fi fost, că toţi cei ce făceau poze acolo plecau murdari. De câte ori priveam poza aceea sau o arătam altora, îmi amintea şi de cât de greu am scos mizeria aia de pe mine.

Ce e mai rău e că avem asemenea cartoane in noi. Altfel n-am sta mereu în faţa oglinzii, să vedem daca suntem tot cei pe care-i ştim, sau altfel, daca ne-am murdărit sau nu, ori pur şi simplu ce masca să ne punem azi, cum să ne ascundem mai bine… Să ascundem, ce? De cine? Până când vom purta poza făcută la mare?

Unii adună albume întregi cu astfel de poze. Dar cei mai vulnerabili sunt cei tineri. Neliniştea caracteristică, energia ca şi nevoia lor de a-şi clarifica aspectele vieţii, secretele propriei fiinţe, îi fac vulnerabili. „Păcat de el!” spun oamenii mari şi importanţi din jur. „Păcat de el!” spun părinţii, uluiţi de cel pe care-l văd acum cu totul altul decât înainte. „Păcat de el!”, spune Dumnezeu, dar nu compătimind, ci trăgând o concluzie şi un semnal de alarmă.

Această concluzie se impune. „Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.” Aşa scrie în dosarul primei crime din istorie. Scrisul e al lui Dumnezeu. Dar nu înţeleg… Ce vrea să spună? Răul, păcatul, dorinţa lui… Nu-s tot aia?

„Dorinţa lui se ţine după tine…”

A fost o zi când ochii omeneşti au văzut existenţa. Existenţa din ei şi dimprejurul lor. Dumnezeu îl întocmise pe Adam asemănător Sieşi, purtând în El principiul absolut al binelui, al curăţiei, al încrederii. Adam nu putea vedea altceva, decât ce era în el şi în jurul lui: lumea absolută şi adevărată a binelui. El nu avea nevoie să facă poze trucate pe plajă. Binele, adevărul, frumuseţea lui Dumnezeu erau oglinda lui de fiecare clipă. Lumea era plină şi completă. Totul era „foarte bine”, spusese Dumnezeu. Lumina, pământul, apele, plantele şi animalele. Şi mai ales el, Adam, încununarea creaţiunii Sale, replica în exteriorul creat a lui Dumnezeu Însuşi! Purtând chipul şi asemănarea Sa ca pe o pecete pe care El a pus-o pe tot ce făcuse. Atunci, de unde am apărut noi, plini de dorinţa de a fi altceva, de a avea altceva, gata oricând să plătim cu noi înşine un alt chip şi o altă asemănare?

Adam nu era aşa, la început. Nici nu avea cum să vadă răul… Era ceva total străin de el. Vedea şarpele, da, doar el îi dăduse nume. Pe acest animal l-a ales răul pentru a se revela şi a-şi face simţită prezenţa. Poate şi fiindcă era purtător de otravă. Fiindcă ce altceva se poate identifica cu răul mai profund decât otrava distrugerii şi a morţii?

Răul se făcuse atunci, înainte de Cain. De atunci „dorinţa lui se ţine după tine”. Dumnezeu numeşte ascultarea de o astfel de dorinţă, „păcat”. Aşa că putem şti ce este, de unde vine şi cum se manifestă păcatul. Gândirea nu este păcat, dar rezultatul ei poate fi o poză de pe plajă. Adică altceva decât ai fost creat. Păcat este orice intră în contradicţie cu acea condiţie umană perfectă, creată de Dumnezeu. În dosul lui e cineva care face ca gândurile omului să pornească de la realitate, dar să ajungă la împlinire cu totul altundeva decât normal.

  O anecdotă care m-a amuzat copios într-o vreme, dar care acum mă îndurerează la fel de mult, povesteşte despre un om care mergea cu maşina printr-o pustietate. La un moment dat a explodat un cauciuc. A făcut el ce-a făcut şi a repus maşina pe roate, dar n-avea o pompă să umfle roata. Ştia însă, nu foarte departe, un motel. Aşa că a început să împingă maşina, gândind: „E în regulă, merg la patronul respectiv, îl rog să-mi împrumute o pompă, îi plătesc şi plec mai departe.” Toate păreau în regulă. „Dar dacă tocmai a avut ceva probleme şi e supărat şi refuză să mă ajute, ce mă fac?” se îngrijoră el… „Ei, n-o fi chiar aşa!” îşi zise, râzând de propria-i nălucire. „Dar dacă s-a certat cu nevasta şi mă jigneşte, ori mă înjură…? Nu se poate, nu e vina mea, o fi având el un minim de bun simţ… Şi totuşi… Se poate ajunge la violenţă… Să dea în mine!? Da’ ce-i fac? Îi cer o pompă şi gata!” Şi gândind aşa ajunge la locul cu pricina, deschide uşa şi strigă: „Ştii ceva, măi nene? N-am nevoie de pompa ta!”

  Aşa lucrează răul cu mintea omenească… Nu e… păcat?! Stă lipit de ea şi caută mereu să o deturneze. Oare poate fi întrerupt undeva cursul unei astfel de evoluţii?

„…dar tu să-l stăpâneşti.”

 Creştinii ştiu toate acestea. Şi mai ştiu că este soluţie pentru problema păcatului. Nu căi ciudate, lecţii de gândire pozitivă, surogate mai mult sau mai puţin literare, ci Însăşi Calea! Cel ce „a fost om ca şi noi, dar – fără păcat.” Cum a făcut? De unde vrei să ştiu eu?! Ce a făcut, asta-i important. A făcut posibilă împotrivirea. Chiar a conferit cu autoritate pe cel care doreşte şi încearcă să se opună păcatului.

Nu vreau să intru în speculaţii de ordin teologic. Vreau doar să spun că se poate şi altfel. Pot să fiu interesant şi divers fără să fac poze pe plajă.

Pot să-mi umflu roata şi să plec mai departe liniştit. Pot să mă văd într-o infinitate de oglinzi, privind într-una singură, şi în fiecare să fiu acelaşi şi altfel…

Vrei să ştii cum se face asta? Întreabă-L pe El! Priveşte în Oglinda pe care El a dat-o: Fiul Său. Cuvântul Său.

Adam Mărturisitorul

http://publicatia.voxdeibaptist.org/literatura2_ian05.htm

Surprizele lui Dumnezeu

Ionatan Piroşca

Surprizele lui Dumnezeu

Nu e mult de când am sărbătorit Crăciunul. Acum a trecut şi Anul Nou… Cu ce am rămas?

O cântare fără egal a precedat Naşterea Pruncului Isus: cântarea Mariei. „Sufletul meu măreşte pe Domnul, şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale. Căci iată că de acum încolo, toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este Sfânt, şi îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El.”

Maria nu a sărbătorit Crăciunul. Ea l-a trăit. A avut parte de cea mai mare surpriză făcută vreodată unui muritor. Putea refuza darul Celui Atotputernic, putea pune condiţii sau invoca scuze, dar credincioşia şi “starea smerită” a inimii ei n-au lăsat-o să facă asta.

Dumnezeu are surprizele Sale pentru fiecare dintre noi. Anul abia început va aduce cu sine toate aceste surprize binecuvântate. Suntem gata să ne bucurăm de ele aşa cum a ştiut să se bucure Maria?

Ea a avut parte de surpriza de a face ca omenirea întreagă călătoare în întuneric să vadă o mare lumină, să fie cea prin care s-a împlinit o aşteptare de veacuri. Ce profeţie se va împlini anul acesta prin noi?

Prorocul Isaia spune: “Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei, îi voi povăţui pe cărări neştiute de ei; voi preface întunericul în lumină, înaintea lor, şi locurile strâmbe în locuri netede: iată ce voi face, şi nu-i voi părăsi.” Vom fi noi aceia prin care se va împlini această profeţie?

Conform ei, oricât de necunoscut ne-ar fi viitorul, orice ne-ar rezerva anul 2005, oricât de nepătruns ar fi întunericul zilelor ce vor veni, noi n-avem nevoie de ghicitori sau zodiace. Doar de surpriza Mariei.

Pentru a primi însă această surpriză, Maria a arătat lui Dumnezeu ceva deosebit: “starea smerită a roabei Sale”. O smerenie conştientă şi consecventă, o stare existenţială a inimii ei. Era ceea ce o făcuse vrednică de a fi numită “Fericită”. Neamurile o vor numi aşa fiindcă Dumnezeu o făcuse aşa. Şi totuşi ea îşi vede, chiar şi în această fericire starea smerită de roabă a Domnului.

Sunt atâţia oameni umili, neînsemnaţi, dar odată promovaţi în locuri înalte pierd cu totul până şi amintirea smereniei lor iniţiale… Din păcate sunt mulţi din aceştia chiar printre “liderii” creştini. Surprizele lui Dumnezeu nu pot fi primite decât într-o stare smerită. Suntem gata să primim surprizele lui Dumnezeu în 2005?

Ionatan Piroşca

http://publicatia.voxdeibaptist.org/literatura_ian05.htm#Surprizele%20lui%20Dumnezeu

O Biblie veche de 1200 ani a fost descoperită în Turcia

DE ANDREI NICOLAE  /   EXTERNE    /   Actualizat: Joi, 07 februarie 2019

O Biblie veche de 1200 ani a fost descoperită în Turcia

O Biblie veche de 1200 ani a fost descoperită în provincia Diyarbakır din sudul-estul Turciei, în cadrul unei acțiuni de combatere a contrabandei demarată de poliția locală marți, informează, Daily Sabah, anunță Basilica.
Potrivit sursei citate, poliția a găsit Biblia în posesia a trei persoane care încercau să o vândă, fiind apoi predată unei echipe de arheologi de la o universitate locală pentru a fi analizată.
Biblia are 34 pagini și conține numeroase motive religioase gravate cu aur.
Provincia Diyarbakır se află la granița cu Siria și nu este cunoscut dacă Biblia recuperată provine din țara vecină sau de pe teritoriul Turciei.

SUA: Democrații au blocat proiectul de lege care interzicea INFANTICIDUL în cazul bebelușilor care supraviețuiesc avorturilor

download

DE ȘTEFANIA BRÂNDUȘĂ  /   EXTERNE    /   Actualizat: Miercuri, 06 februarie 2019, 10:22

SUA: Democrații au blocat proiectul de lege care interzicea INFANTICIDUL în cazul bebelușilor care supraviețuiesc avorturilor

Senatul SUA a blocat, luni, încercarea legiuitorilor republicani de a adopta o lege care să clarifice faptul că bebelușii care supraviețuiesc tentativelor de avort trebuie să primească îngrijiri medicale, scrie washingtonexaminer.com.
Senatoarea democrată Patty Murray a respins propunerea legislativă intitulată „Born-Alive Abortion Survivors Protection Act”, care prevedea protecția bebelușilor ce supraviețuiesc tentativelor de avorrt, propunere depusă de senatorul republican Ben Sasse. Acesta a încercat să treacă proiectul de lege prin așa numitul consimțământ unanim, prin care însă un senator poate bloca, prin obiecții, actul normativ.
„Sunteți fie pentru copii, fie pentru apărarea infanticidului”, a spus Sasse înainte de vot, pentru a-și susține proiectul de lege. „Practic, despre asta este vorba în acest proiect de lege”.
Democrata Murray i-a replicat,  respingând apelul la adoptarea prin  consimțământ unanim, spunând că America are deja legi împotriva infanticidului și acuzându-l pe republican că a denaturat scopul legii.
Proiectul de lege depus de Sasse a avut ca bază de pornire o lege din 2002 care prevede faptul că „orice membru al speciei homo sapiens, care se naște în viață, în orice stadiu al dezvoltării,” este o „persoană”. Proiectul republicanului  prevedea că bebelușii trebuie să primească protecție dacă au supraviețuit unui avort, inclusiv transferul imediat la un spital. Dacă acest protocol nu ar fi urmat, atunci medicul care a efectuat avortul putea risca urmărirea penală.
Inițiativa legislativă a republicanului vine la o săptămână după ce Senatul statului Virginia, dominat de democrați, sugera că va adopta  un proiect de lege care să permită avortul chiar în momentul în care mama intră în travaliu.
CELE MAI POPULARE

https://www.activenews.ro/externe/SUA-Democratii-au-blocat-proiectul-de-lege-care-interzicea-INFANTICIDUL-in-cazul-bebelusilor-care-supravietuiesc-avorturilor-154489

Membrul păcălit de predicator

download

Membrul păcălit de predicator

Deși este un titlu destul destul de dur, provocator și chiar destul de curajos, pentru că, cu siguranță pe mulți dintre dumneavoastră vă intrigă, stârnindu-vă curiozitatea și probabil ați ajuns să vă puneți întrebări ca: „ce vrei să spui prin aceasta?” sau „ce anume vrei să transmiți prin acest titlu al acestui articol?”, vreau să vă anunț încă de la început că nu este vorba despre ceva amuzant, despre ceva ilustrativ și nici măcar de o poveste ca: „Ursul păcălit de vulpe”. Deși titlul seamănă foarte bine cu această poveste, abordarea și dezvoltarea acestui subiect este cu totul diferită, distinctă, divergentă.

Aceasta pentru că am scris acest articol cu scopul de a răspunde specific din punct de vedere biblic la câteva întrebări în ceea ce privește predicatorii și ascultătorii predicilor.

Cu alte cuvinte, în calitate de predicator, „ce mesaj transmiți membrilor din Biserică?” Iar pe de cealaltă parte, „dacă ești membru, ce fel de predici îți place să asculți? Ce gusturi ai în ceea ce privește alimentația spirituală?”

Iar dacă vă întrebați, dacă nu cumva am de gând să abordez chestiunea în cauză din punct de vedere teologic, spre dezamăgirea unora și spre bucuria altora (că doar avem gusturi diferite în ceea ce privește predicarea, alimentația noastră spirituală, la fel stă treaba și cu citirea acestui articol) răspunsul este da!

Doar că asta nu ar trebui să ne sperie sau să ne facă să ne împotrivim acestui lucru, dacă știm cu exactitate ce înseamnă cuvântul teologie în esența lui.

O mică analiză a acestui cuvânt, ne poate schimba perspectiva greșită despre acest termen.

Cuvântul „teologie” provine din capitolul 1 al Evangheliei după Ioan, din versetul 1, și își are rădăcina din cele 2 cuvinte: THEOS care înseamnă Dumnezeu și Logos care înseamnă Cuvânt.

Și acum îmi doresc să înțelegeți de ce am făcut această observație în ceea ce privește acest cuvânt pretențios, care și-a cam pierdut înțelesul de bază, înțelesul real, înțelesul original… Pentru că de prea multe ori auzim și vedem persoane, care prin anumite clișee promovează lozinci, care sună cam așa: „ce tot atâta teologie?”, „sunt sătul de atâta teologie!”, „m-am lămurit eu cum stă treaba și cu teologia asta!” Și da, cu alte cuvinte sau mai bine spus, în traducerea exactă și corectă a termenului teologie, expresiile acestea ar suna cam așa: „Ce tot atâta Dumnezeu și atâta Cuvânt?” Păi, pentru persoanele respective, nu e o problemă că spun aceste lucruri… Pentru ei există predicatori (și nu sunt puțini) experimentați, care pregătesc povești interesante care să le captiveze atenția. „Eu sunt sătul de atâta Dumnezeu și Cuvânt”. Desigur că mă întreb pe bună dreptate, ce vor face acești oameni o veșnicie în ceruri, dacă de pe acum, ei sunt sătui de atâta Dumnezeu și atâta Cuvânt? Pentru că de asta vor avea parte în ceruri, de teologie.

„M-am lămurit eu cum stă treaba și cu Dumnezeu și Cuvântul Său.” Da, unii oameni au studiat toată viața lor Cuvântul și au încercat din răsputeri să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu mai bine, nu au ajuns încă desăvârșiți cu privire la anumite aspecte ale Cuvântului încât să fie lămuriți pe deplin, pentru că este imposibil să încerci să cunoști Infinitul prin finit, dar aceste persoane s-au lămurit spre deosebire de alții.

Oare avem de a face cu extratereștrii care au fost lămuriți pe deplin?

Și da, desigur că am folosit ironia asupra acestor interpretări cu care în mod normal și justificat biblic nu sunt de acord.

Membrul păcălit de predicator constă în special în domeniul predicării rostite de predicator și a membrilor care ascultă predica respectivă.

Iar subiectul acesta este unul dintre cele mai actuale subiecte, pentru că cel puțin odată pe săptămână se întâmplă acest lucru și totuși, cât de puțin vorbim despre un subiect atât de practicat și de important.

Textele care ne vorbesc în mod clar despre acest subiect sunt în toată Scriptura dar unul mai complex se găsește în 1 Corinteni, în primele 4 capitole ale acestei epistole, care din punctul meu de vedere ar trebuie să fie fișa postului pentru orice predicator (predicator, nu păstor) și ascultător al mesajului.

Ținând cont de faptul că nu îmi doresc ca acest articol să ajungă un roman, voi încerca să abordez doar anumite porțiuni din primele 4 capitole ale acestei epistole care dezvoltă acest subiect și aceasta mai pe scurt, acordând o atenție mai deosebită unui singur pasaj.

1. Predicatorul

În capitolul 1 de la v. 17 până la v. 31,  Pavel tratează metodele de transmiterea a Mesajului Ceresc, pentru că existau unii oameni care foloseau înțelepciunea grecească (cea mai puternică înțelepciune a perioadei în care a fost scrisă această epistolă) pentru a transmite mesajul lui Dumnezeu și credeau că aceasta este adevărata metodă. Mai existau alții, care cereau semne din cer și minuni, o altă metodă de transmitere a Mesajului. Metodă greșită de altfel, pentru că ea a venit la cerința ascultătorilor și dintr-o dată au existat unii care le-au oferit ce le trebuia lor, dar nu ceea ce aveau nevoie din punct de vedere spiritual (v. 1:22). Însă Pavel arată limpede și clar care este Metoda corectă de transmitere a mesajului v. 23: „Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire, şi pentru neamuri o nebunie.”

Acesta este adevărata metodă a transmiterii Mesajului, Proclamarea lui Hristos, această nebunie a proclamării crucii lui Hristos.

În capitolul 2, de la v. 1 până la v. 14, este vorba despre transmiterea mesajului prin Duhul Sfânt.

Priviți cine descoperă mesajul lui Dumnezeu: „Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. Și asta se aplică fără dar sau poate și în studiul Scripturii.” (1 Corinteni 2:12).

Iar mai apoi ne este tratat și descris modul de transmitere a mesajului, și se atrage atenția la vocabularul pe care trebuie să îl aibă orice predicator când transmite mesajul lui Dumnezeu. „Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti.” (v. 13).

De la capitolul 3, versetele 10 până la 15, se vorbește despre o distincție dintre Pavel și ceilalți slujitori și despre lucrările diferite pe care le au, dar prin care lucrează împreună cu același scop. Iar la urmă, faptul că lucrarea fiecăruia va fi verificată prin foc.

 • El este meșterul zidar (v. 10),
 • El a pus temelia (Evanghelia Domnului Isus Hristos, v. 10),
 • Ei nu pot pune altă temelie (Nu va mai fi pusă o altă temelie, v. 11),
 • Ei doar clădesc deasupra (v. 12).

Cam acesta este rolul predicatorului, proclamarea lui Hristos, a Evangheliei prin studiul făcut cu ajutorul Duhul Sfânt și prezentat, proclamat, propăvăduit tot prin Duhul Sfânt, cu un vocabular duhovnicesc din partea aceluiași Duh.

Nu prin semne și minuni, și nu prin cele mai bogate vorbiri din lumea aceasta.

Este interesant faptul că Pavel nu specifică nimic despre vreo povestire captivantă, sau despre ceva amuzant care să-i distreze pe ascultători… Lucruri care se întâmplă tot mai des în secolul nostru, în Biserica lui Hristos. Și nu numai că avem parte de așa ceva, dar îi și promovăm pe acești ”predicatori”, făcând din ei vedete spirituale, fără ca ei să predice Cuvântul lui Dumnezeu. Ori nu asta specificăm înainte de orice predică, că ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, predicat de X? Însă Cuvântul lui Dumnezeu nu conține povești de adormit copii, nu este o carte amuzantă din care predicatorii pot produce un moment de stand up comedy… Și cu toate acestea, aceste lucruri se întâmplă tot mai des.

Înțeleg că unii predicatorii au încurcat amvonul Bisericii cu scena unui teatru, unde au luat rolul unui comediant încercând să distreze „caprele”, sau cu scena unui concurs de leadership, unde se spun o mulțime de povești care crează o stare emoțională și motivațională pentru a îndeplini anumite obiective. Dar sunt uimit de felul cum tratăm noi, ascultătorii mesajului, acestă problemă, majoritatea fiind cu brațele deschise la asemenea mesaje, ba mai mult, atașându-ne într-un mod drastic și dăunător de acești „super eroi”.

Fiind un predicator al mesajului și în același timp și un ascultător al mesajului, cred că problema este din ambele părți.

Ca și ascultători avem gusturi diferite în ceea ce privește predicarea pentru că suntem oameni diferiți și Pavel a știut acest lucru și a tratat acest subiect în textul din 1 Corinteni 2:14-3:9.

Atașez aici o schiță ca să înțelegeți cum abordează Pavel acest subiect:

2. Ascultătorii Mesajului

 1. Corinteni 2:14 – 3:9

Tipuri de ascultători:

 1. Omul Firesc (Depravat) – 2:14

Caracteristici

 • Încăpățânat (Nu primește) v. 14.
 • Intolerant (Nebunie pentru el) v. 14.
 • Incapabil (Nu poate.) v. 14.

2. Omul Duhovnicesc – 2:15-16

Calități

 • înțelept spiritual (v. 15)
 • învățat de Hristos (v. 16)
 • identificat cu Hristos (v. 16)

3. Omul lumesc (imatur spiritual) – 3:1-9

Cauze

 • Alimentația duhovnicească (v. 1-2)
 • Atitudinea devastatoare (v. 3)
 • Atașarea dăunătoare (v. 4-9)

Ca și ascultători ai mesajului, ne uităm la omul firesc, depravat, unde lucrurile sunt simple și clare, tot ce este duhovnicesc, i se pare o nebunie, un non-sens și nu înțelege absolut nimic din toate acestea. Acești ascultători, deși ascultă mesajul, resping orice lucru care are de-a face cu religiozitatea prin încăpățânarea lor (nu primesc), prin intoleranța lor (li se pare o nebunie) și prin faptul că sunt incapabili (nu pot să primească).

Pe de altă parte, Pavel prezintă și omul duhovnicesc și observăm faptul că el este matur din punct de vedere spiritual, are discernământul spiritual format, cunoaște bine Scripturile și și-a format standardele vieții și principiile după Scriptură. Este acel gen de ascultător pe care nu poți să îl păcălești cu povești și glume. Textul ne spune despre el că are 3 calități, că este înțelept spiritual, învățat de Hristos, și identificat cu Hristos.

Iar acum ne vom îndrepta privirile spre ultimul tip de ascultător, spre omul lumesc, despre care vreau să scriu cel mai mult, pentru că tipul acesta de om se găsește cel mai des în calitate de ascultător. Ei sunt cei care îmbrățișează cu drag această (ne)predicare și o promovează fără dar sau poate și, din păcate, această categorie de ascultători, din punct de vedere numeric, par să fie cei mai mulți.

Când am studiat acest text, am avut o dificultate la începutul studiului cu identitatea acestor oameni, acestor ascultători, pentru că ei nu sunt nici firești, dar nu sunt nici duhovnicești. Despre omul firesc, știu sigur că nu e mântuit. Despre cel duhovnicesc știu sigur că e mântuit, născut din nou. Dar dilema mea. atunci când am studiat acest text, a fost, unde îi încadrez pe acești oameni lumești? Sunt mântuiți, nu sunt mântuiți? Eu cred din tot cugetul meu, cu toată mintea mea și cu toată inima mea că acești oameni lumești din acest text, au fost mântuiți, au fost regenerați, au fost schimbați, au fost născuți din nou. Motivul pentru care Pavel îi numește lumești, este pentru că sunt imaturi spirituali.  Pe ce mă bazez când scriu aceste lucruri? Desigur că nu pe mintea mea, nu pe intuiția mea, ci pe Cuvântul lui Dumnezeu, adică pe textul pe care l-am prezentat mai sus. Iar pentru asta îmi doresc să privim foarte scurt la 3 argumente:

1. Prunci în Hristos (v. 1)

Primul argument se găsește în versetul 1: ”a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos.” – ”prunci în Hristos”, ”în Hristos”. Cu alte cuvinte, ei au primit o identitate nouă, pentru că sunt în Hristos. Nu poți să fii în Hristos și să nu fii mântuit. Arătați-mi pe cineva în Hristos care în același timp nu este mântuit și vă spun că acest lucru este imposibil.

2. Ogorul lui Dumnezeu (v. 9)

Al doilea și al treilea argument se găsesc în versetul 9: ”Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu” –  adică ogorul în care Dumnezeu lucrează, ogorul pe care Dumnezeu îl lucrează. Sunteți cei în care Dumnezeu a început o lucrare și pe care o va duce la bun sfârșit.

3. Clădirea lui Dumnezeu

Iar al treilea argument îl găsim în același verset 9, „clădirea lui Dumnezeu” – adică, casa în care Dumnezeu locuiește. Cu alte cuvinte, trupurile lor, erau locuite de Duhul Sfânt, cu El au fost pecetluiți. Ei erau temple ale Duhului Sfânt.

În concluzie, acești ascultătorii ai mesajului, oamenii lumești sunt mântuiți, însă motivul pentru care Pavel îi numește lumești este pentru că sunt imaturi spiritual. Deci omul lumesc este mântuit dar este imatur spiritual, este necrescut, este nedezvoltat, este copil, sau cum spune textul nostru, este prunc în Hristos.

Așa că vă invit să privim în continuare la 3 cauze care îl fac imatur pe acest ascultător al mesajului, pe acest om lumesc :

Cauze:

 1. Alimentația duhovnicească (v. 1-2)

Prima cauză prin care se poate observa imaturitatea spirituală a omului lumesc este alimentația spirituală, alimentația duhovnicească. „V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi, și nici acum chiar nu le puteți suferi”. (v.2)

Sunt 4 moduri prin care alimentația duhovnicească poate fi transmisă :

1). Hrana tare: Iar pe această hrană tare, Pavel o numește „bucate tari” și cu ele se pot hrăni omenii maturi spirituali, oamenii duhovnicești pe care i-am prezentat în scurte cuvinte ceva mai sus.

Ei pot primi cu drag în predicare subiecte ca: alegere, predestinare, perseverență, etc.

2). Laptele Duhovnicesc: Nu este de mirare că Pavel folosește cuvinte ca prunc, lapte duhovnicesc și compară anumiți oameni, adică oamenii aceștia lumești cu niște copii. Pentru că orice nou născut, bebeluș născut de curând de către o mamă, este hrănit cu lapte, pentru că nu poate să primească o hrană mai tare.

Oferă-i carne unui bebeluș în loc de lapte și vei vedea ce va ieși… Exact așa este și în domeniul spiritual. Pune o persoană imatură din punct de vedere spiritual să prezinte doctrinele biblice, să vorbească despre predestinare, despre alegere, despre perseverența în har, un pic de apologie cu privire la creație și vei rămâne surprins de ce vei auzi: ”îîîî, uuu, abuuu„ ca niște bebeluși reali, sau în cel mai rău caz nu vei auzi nici măcar aceste zgomote.

Pe de altă parte dacă ascultă o predică cu „bucate tari”, nu se pot concentra să primească Cuvântul respectiv, îi plictisește… Nu le place această hrană. Dar dacă au parte în meniul zilei de o povestioară, o ilustrație, ceva amuzant, (lucruri despre care am scris la descrierea predicatorului) imediat veți vedea cum își vor ridica ochii din telefoane sau din gol de la prea multă plictiseală: „wow,  o poveste”, „woau, o ilustrație”, „wee, ceva amuzant”.

Să fim sincer acum, cei care aveți copii și sunteți părinții (și nu numai) știm că, copiilor le place să audă când merg la culcare, o poveste: „Albă ca zăpadă și cei șapte pitici” sau „Cenușăreasa.”

Și da, dacă povestirile acestea sunt biblice, povestiri din Vechiul Testament sau chiar din Noul Testament, este totuși o hrană spirituală. Este adevărat, este lapte, dar ține de foame mai ales acestei categorii de prunci în Hristos.

3). Laptele artificial: Partea negativă pe care o văd în acest domeniu și care este chiar centrul acestui subiect care aduce titlul articolului, este următoarea: Există povești nebiblice care sunt biberonul (Sticluță cu capac de cauciuc ca un sfârc, pentru alăptarea artificială) nostru! La fel cum copiilor de multe ori li se oferă biberonul, pe care ei îl  folosesc în loc de lapte, ca să imite hrana, pentru că ei tot sug din acel biberon în speranța ca va curge ceva hrană de acolo, dar cu toți știm că nu va curge nimic niciodată, pentru că noi îl mai numim și mincinosul. Tot așa se întâmplă și din punct de vedere spiritual. „Wow, poveste, ceva amuzant, dar din păcate poveștile acestea, oricât de emoționante și captivante sunt ele, nu sunt altceva decât o hrană artificială, un biberon, un mincinos care ni se oferă din partea anumitor predicatori, care folosesc aceste povești în predică. Fiind reale, este hrană artificială pentru noi, pentru că ele nu fac parte din Cuvântul lui Dumnezeu, nu se găsesc în Biblie. Iar fără predicarea Cuvântului, nu este hrană adevărată, ci doar artificială…

4). Otrăvirea: Am vorbit despre poveștile adevărate care ne sunt oferite și am observat că ele sunt artificiale și nu pot sluji ca hrană spirituală, ci doar ca amânare și speranță falsă. Dar mai rău, se prea poate să nu avem parte nici măcar de biberon, ci în loc de lapte să primim otravă. Adică, dacă aceste povești, mai sunt și false, nu numai că hrana este artificială și nu servește la nimic, ci pur și simplu aceste povești neadevărate otrăvesc Biserica lui Hristos cu minciuni. Iar acest lucru este absolut groaznic. Predicatorii păcălesc membrii bisericii, membrii bisericii îi urmează cu atâta încredere și totuși cât de puțini ne dăm seama de acest lucru, de gravitatea aceste situații.

Și dacă tot preferăm laptele duhovnicesc pentru prunci și ne dorim povești, de ce să nu avem parte de o povestire biblică? Un Abel omorât de Cain, un potop, un Iosif vândut de frații săi, etc… Sunt o mulțime de povestiri biblice care pot fi folosite de predicatori pentru a oferi un lapte duhovnicesc. Nu este carne dar este este totuși hrană spirituală, nu hrană artificială sau mai rău otravă. Iar acum dați-mi  voie să vă întreb, ce fel de mâncare vă place să primiți? Ce gusturi aveți în ceea ce privește alimentația spirituală? Vă place Cuvântul lui Hristos explicat? Doriți predici biblice pe text? Sau vă plac povestioarele biblice? Vă plac poveștile actuale? În funcție de ce hrană vă place, vă puteți da seama și ce fel de ascultători sunteți. Din care categorie de ascultători faceți parte?

Însă schimbând un pic rolurile…

Dar tu predicatoare? Ce oferi ascultătorilor tăi?

 1. Hrană tare din Cuvântul lui Hristos (Predicarea învățăturii unui text?Abordarea unor subiecte mai grele și mai dificile de înțeles?)
 2. Laptele Duhovnicesc (Povestiri din Biblie sau subiecte biblice ușor de digerat?)
 3. Laptele superficial (Povești adevărate din viața unor oameni sau experiențele altora sau ale tale cu Dumnezeu?)
 4. Otravă (Povești și experiențe neadevărate?)

2. Atitudinea devastatoare (v. 3)

O a doua cauză a omului lumesc, a omului imatur spiritual o putem observa cu privire la atitudinea devastatoare pe care o are, în v. 3: „În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni?” Și anume, atitudinea pe care o are… „Certuri, dezbinări”… De obicei, copii se ceartă foarte repede, se supără și nu mai vorbesc unii cu alții, „gata m-am supărat, mi-am luat jucăriile și am plecat acasă”. Acum diferența dintre copii fizici și copiii din punct de vedere spiritual, este următoarea… Copilașii, după ce se ceartă, se iartă foarte repede unul pe altul și se joacă din nou împreună… Oamenii maturi, dar care sunt imaturi din punct de vedere spirituali, dacă se ceartă, ei nu mai vorbesc ani întregi între ei.

Dă-mi voie să te întreb, dacă ai maturitatea necesară de a ierta ușor și din toată inima, repede, fără să treacă mult timp? Dacă poți face acest lucru și poți ierta din toată inima indiferent de greșeala pe care a făcut-o celălalt, acesta este un semn al maturității spirituale. Dar dacă nu poți ierta și ierți foarte greu, dă-mi voi să îți spun că, nu numa că ești foarte mândru, ci ești și imatur spiritual. Pentru că pui orgoliul tău, mândria ta, mai presus de persoana respectivă și mai presus de relația pe care o ai.

3. Atașarea dăunătoare (v. 4-9)

Am scris despre alimentația duhovnicească și am înțeles faptul că, în funcție de hrana cu care ne alimentăm se definește și maturitatea noastră.

Ne-am uitat la atitudinea devastatoare, certuri și dezbinări și este clar că nu aceasta ar trebui să fie atitudinea corectă.

Iar acum doresc să ne uităm la ultima cauză a omului lumesc, a omului imatur și anume la atașarea dăunătoare.

Versetul 4 spune: „Când unul zice: „Eu sunt al lui Pavel!” şi altul: „Eu sunt al lui Apolo, nu sunteți voi oameni de lume?”

Corintenii, unii erau a lui Pavel pentru că Pavel era profund în teologie. Alții erau a lui Apolo, pentru că acesta era mai dinamic, prezenta mult mai pasionat decât Pavel (Fapte:18:24-26).

Corintenii aveau super eroi în ceea ce privește predicarea… s-au atașat de oameni (Cel puțin ei s-au atașat de oameni care predicau adevărul).

Și am să încep direct cu o întrebare: „de cine se atașează copii când sunt mici? De super eroi, numai îi auzi cum zic: „Eu sunt Superman” și vine celălalt mai șmecher și zice: „Eu sunt Batman”. Și așa unul e a lui Superman și altul a lui Batman.

Și dacă ar fi să aplicăm aceasta în contextul de față, am auzi din partea celor imaturi spirituali: „Eu sunt a lui Ianovici!”, „Eu sunt a lui Pustan!”, „Eu sunt a lui Bunaciu! „Eu sunt a lui Negruț!” Dar a lui Hristos nu mai vrea nimeni? Toți vor să fie a lui Batman și Pustan? Cine sunt aceștia? (v. 5–8)

(Am ales 4 predicatori cu renume ca exemplu, de care oamenii sunt atașați, nu doresc să fac vreo aluzie în special la ei, pentru că desigur mai sunt și alții.)

Și toate acestea pentru că, dacă îți faci un nume, nu mai contează ce spui, ce predici, pentru că vei avea adepți tot timpul, „pentru că unii sunt ai tăi și alții sunt ai altora”.

Și nu cei maturi spirituali se atașează de anumite vedete spirituale, ci cei lumești (imaturi), care sunt hrăniți cu o alimentație care lasă de dorit, de aceeași oameni de care se atașează! Și să mai spună cineva că acesta nu este un lucru „strigător la cer”?

Când un membru este păcălit de predicator și membrul se atașează de același predicator care l-a păcălit, nu este tragic?

Câteva concluzii la sfârșitul acestui articol! (Desigur, pentru cei care au mai avut răbdarea să-l citească).

Pentru predicator: Probabil că nu sunt în măsură să îți dau sfaturi, dar vreau doar să îți aduc aminte de fișa postului, de o parte din cele 4 capitole ale epistolei către Corinteni, textul fiind din: 1 Corinteni 3:13-15: „lucrarea fiecăruia va fi dată pe față: ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia (Hristos) aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc.”

Nu uita Temelia, nu uita ce clădești pe ea.

Pentru ascultător: Nu uita că, datoria ta este să verifici orice mesaj pe care îl asculți și să distingi hrana pe care o primești. Nu te hrăni cu mâncare artificială, nu ține de foame! Nu te lăsa otrăvit, otrava odată ce intră în țesut, are consecințe devastatoare!

https://www.stiricrestine.ro/2019/02/05/membrul-pacalit-de-predicator/?