Departe de izvor în mocirlă doctrinară sau Cine sunt, ce învaţă şi cum trăiesc „mormonii” de Şerban Constantinescu

download

Cuprins

Introducere

1. Cine sunt mormonii

2. Foarte scurte date istorice

3. Discuţii şi întâmplări tipice

Într-un avion de pasageri

O convertire la mormonism

Un Dumnezeu sau mai mulţi „dumnezei”?

Există mântuire după moarte?

4. Erezii nimicitoare

a) Politeismul

b) Un fals Cristos

c) Un sfat al dumnezeilor născociţi de mormonism.

d) Oamenii sunt socotiţi dumnezei

e) O înţelegere cu totul greşită a mântuirii

f) Cine sunt preoţii mormoni?

g) Poligamia

h) Rasismul

5. Concluzii

Încheiere

Întrebări însemnate, care au un singur răspuns.

Mai multe materiale pentru Theophilos găsiţi pe Internet la:

www.theophilos.3x.ro

Introducere

Aceste rânduri sunt scrise cu dorinţa de a avertiza pe cititori că o rătăcire periculoasă se străduieşte să treacă peste frontierele libere ale României, sub un nume care induce în eroare. Adepţii acestei rătăciri se autonumesc „Biserica lui Cristos a sfinţilor din zilele de pe urmă”; cum vom vedea în rândurile care urmează, titlul acestei denominaţii este cu totul mincinos:

– oamenii care împărtăşesc această religie falsă nu sunt creştini: ei nu cred în veşnica dumnezeire a Domnului Isus Cristos, nici în lucrarea Lui de mântuire împlinită la cruce;

– apoi, ei se pretind sfinţi, dar resping singura cale prin care omul, păcătos din naştere şi trăind în păcat, poate deveni sfânt. Sfinţirea este opera harului lui Dumnezeu, pentru cei care îl primesc pe Domnul Isus ca Stăpân şi Mântuitor, care potrivit celor arătate de Biblie au iertarea păcatelor, îndreptăţirea, sfinţirea şi slăvirea – acte divine, conferite prin har de Dumnezeu numai celor care cred în Domnul Isus Cristos;

– se pretind sfinţi, dar doctrina lor este cu totul străină de adevărata sfinţenie şi viaţa lor este o dovadă a necunoaşterii sfinţeniei lui Dumnezeu.

Biserica lui Cristos, cea reală, nu cea pretinsă, trăieşte adevărurile creştinismului la izvorul lui, când, aşa cum se spune la Faptele Apostolilor 2.42: „Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.” La izvorul creştinismului, în viaţa personală a creştinului, în familia creştină, în adunările creştine strălucea Cristos. „N-am avut de gând să ştiu între voi nimic altceva decât pe Isus Cristos şi pe El răstignit” (1 Corinteni 2:2). Cristos nu are o biserică separată a sfinţilor din „zilele de pe urmă”. Biserica lui Cristos, trupul Lui, mireasa este formată din toţi câţi au crezut în Cristos sau vor crede în El în perioada de la coborârea Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii şi până la răpirea Bisericii (venirea Domnului Isus pentru ai Săi). Nu există nici o discontinuitate în istoria Bisericii, Biserica este aceeaşi de la începutul până la sfârşitul existenţei ei. Este aceeaşi Carte Sfântă, Biblia, acelaşi Nume în jurul căruia se strâng laolaltă creştinii. Acelaşi Duh Sfânt care lucrează în Biserică, aceeaşi mântuire, aceeaşi nădejde păstrează şi sfinţii din zilele din urmă. Este aceeaşi mântuire şi nădejde pe care au avut-o apostolii, sfinţii din biserica creştină primară, martirii primelor secole, credincioşii prigoniţi din timpul Inchiziţiei, miile şi miile de creştini care au dus şi duc şi în zilele noastre celor care nu-L cunosc, mărturisirea unui Mântuitor puternic, mare pe pământ şi-n cer. „Sfinţii din zilele din urmă” – cum se numesc în chip mincinos – n-au zel pentru Cristos, ci pentru „altceva”. Vom vedea pentru ce.

Trebuie să mărturisim că scriem aceste rânduri cu durere: durere, pentru că în lume mai bine de 7 milioane de adepţi au căzut în rătăcirea mormonismului; durere, pentru că ei se pretind „biserica lui Cristos” dar L-au lepădat pe Cristos; durere, pentru că se socotesc „biserică” şi sunt o sectă înşelătoare; durere, pentru că duc sufletele în rătăcire şi din rătăcire la pierzare.

Dar scriem aceste rânduri şi cu nădejde: nădejdea că, dezvăluind mocirla nimicitoare în care se afundă aceşti aşa-zişi credincioşi mormoni, vom putea preveni pe aceia de care s-ar putea apropia aşa zişii „misionari” ai sectei – şi, prevenindu-i, sufletele sincere vor putea înţelege limpede că trebuie să se ferească de astfel de oameni; nădejde, că aceste câteva gânduri vor dezvălui că singura soluţie reală pentru un suflet care doreşte să fie în legătură cu Dumnezeu este Cristos. De El avem nevoie, în El este lumina noastră. Depărtarea de El este depărtarea de izvor, este un drum sigur către mocirlă, o mocirlă aşa cum este cea a mormonismului!

1. Cine sunt mormonii

Mormonii sunt o mişcare religioasă care numără peste 7 milioane de adepţi, cei mai mulţi dintre ei în Statele Unite ale Americii: aproape 75% din populaţia statului Utah şi 50% din populaţia statului Nevada fac parte din această denominaţie. Organizaţia aceasta religioasă îşi are sediul general în oraşul Salt Lake. Este o organizaţie guvernată pe principiul structurii piramidale:

– cel mai mare, conducătorul spiritual este numit „Profetul” şi este socotit ca unul care poate emite „prorocii inspirate”, care în concepţia mormonilor sunt egale ca valoare cu textul cărţilor lor sfinte. Ultimul profet, Ezra Taft Benson a murit în septembrie 1990, la vârsta de 95 de ani;

– după „profet”, urmează în ierarhie „Doisprezece Apostoli” şi un „sfat al celor 70”;

– apoi, autorităţi la nivelul comunităţilor locale, numite „gărzi”.

În afara bisericilor (construcţii cu arhitectură specială) sunt peste 20 de temple ale mormonilor în întreaga lume. În aceste „temple” nu au acces cei care nu sunt mormoni, care sunt socotiţi ca „neamuri”, nevrednici să intre în templul sfânt.

Organizaţia religioasă a mormonilor este foarte bogată. În primul rând, conduce o reţea de proprietăţi care desfăşoară activităţi rentabile. De exemplu, Bill Mariott a întreprins o afacere care a condus la dezvoltarea lanţului de hoteluri de lux „Mariott”, renumite în întreaga lume; beneficiile provenite de la acest grup de hoteluri, a căror cifră de afaceri se ridică la câteva milioane de dolari, revin organizaţiei religioase. Apoi, toţi adepţii mormonismului plătesc zeciuială (a zecea parte din orice venit). De asemenea, mormonii au zile speciale de post, iar economiile rezultate din post merg în vistieria sectei, care poate desfăşura astfel largi activităţi de prozelitism, în mijlocul celor care au nevoie de ajutoare materiale.

Membrii tineri, bărbaţi de vârstă între 18 şi 25 de ani sunt aproape obligatoriu trimişi în activitate misionară; timp de doi ani, ei merg de la uşă la uşă, doi câte doi, să răspândească literatură mormonă şi să caute noi adepţi. Cei mai mulţi se deplasează cu bicicletele, poartă costume de culoare închisă şi se tund cu părul scurt. În timpul vieţii de misiune sunt întreţinuţi de familie sau de prieteni; organizaţia mormonă nu dă nici un ban pentru această activitate, căci ea este „jertfa” adusă de membrii tineri.

Se estimează că sunt mai mult de 30.000 grupe de câte doi care activează simultan pentru propagarea mormonismului. Mormonii au în oraşul Salt Lake o universitate cu 27.000 de studenţi, dintre care mai mult de 26.000 sunt mormoni.

Istoria mormonismului este pătată de la început; ei practicau deschis poligamia şi chiar considerau că Dumnezeu vrea ca bărbaţii să aibă mai multe soţii. Cu alte cuvinte, căutau să dea o justificare religioasă poligamiei, acestei practici păcătoase care este o urâciune înaintea lui Dumnezeu şi pe care orice minte sănătoasă, orice minte de om a cărui conştiinţă este activă, o dezaprobă. Mai recent, sub presiunea opiniei publice şi pentru a respecta cerinţele ordinii guvernamentale din Statele Unite ale Americii, mormonii au renunţat public la poligamie şi caută să dea impresia că sunt o religie orientată către o viaţă de familie normală, cu o comportare civică şi patriotică demnă. Totuşi sunt mulţi care tânjesc după viaţa de familie mormonistă aşa cum a fost gândită de iniţiatorul sectei.

În scopul de a-şi îmbunătăţi imaginea în faţa opiniei publice, mormonii încurajează practicarea sportului, a dansului, participarea la distracţii. Ei interzic cu desăvârşire consumarea cafelei şi tutunului, precum şi cea a băuturilor alcoolice.

În ultimul timp, consiliul celor 12 apostoli ai sectei insistă asupra colaborării, mai ales pe plan social, cu alte denominaţii: „Suntem pentru un sistem ecumenic, bineînţeles nu în materie de doctrină. Asupra acestei probleme nu poate exista nici o discuţie, nici un compromis.” De fapt, este aceeaşi încercare de a apărea ca o entitate religioasă respectată şi considerată pozitiv de alte grupări religioase. Izolarea pare să constituie totuşi o piedică în calea răspândirii ideilor sectei, de aceea s-a adoptat – probabil – tactica „cooperării”. Tot o cale de a-şi îmbunătăţi imaginea publică este faimosul „cor al cortului mormon” format din 350 de persoane şi care face turnee în întreaga lume.

Cine sunt, în concluzie, mormonii? Sunt o grupare de rătăcire, total îndepărtată de Biblie, o rătăcire care porneşte din faptul că şi-au creat un dumnezeu al imaginaţiei lor, nu-L au pe Dumnezeul Bibliei; ei neagă veşnica stare de Fiu şi caracterul de Dumnezeu binecuvântat în veci al Domnului Isus Cristos şi propagă idei politeiste, cu dumnezei de diferite grade, cu zeiţe dedate plăcerilor din sfera sexualităţii, cu ritualuri secrete… dar cu aspectele unei faţade frumoase, care să permită câştigarea de adepţi, plătitori ai „zeciuielii” şi misionari ai sectei. Dar, ignorând că „sângele Domnului Isus Cristos, Fiul Tatălui, curăţeşte de orice păcat”, ei de fapt induc în rătăcire şi îndepărtează de mântuire pe cei care acceptă falsa lor evanghelie.

2. Foarte scurte date istorice

Întemeietorul acestei rătăciri religioase este Joseph Smith, Jr. (1805-1844), un New-Yorkez dedat, din frageda lui tinereţe, ocultismului. Biografii lui relatează că era obsedat de căutarea de comori ascunse, îngropate.

La vârsta de 15 ani a pretins că ar fi avut o vedenie, într-o pădure, în cadrul căreia i S-au arătat Dumnezeu şi Isus. După aceea, l-ar fi vizitat Ilie, Ioan Botezătorul, Petru, Iacov şi Ioan. După trei ani (1823), i s-a arătat, într-un chip cu totul ieşit din comun, îngerul al cărui nume este Moroni, fiul înviat al lui Mormon, căpetenia iudeilor nefiţi. Îngerul Moroni i-a adus lui Joseph „Cartea Mormonilor”, pe care a redat-o în limba americană (engleză) chiar Joseph Smith. El pretindea că atât textul iniţial cât şi traducerea făcută de el erau „inspirate”.

Joseph Smith şi de la el toţi adepţii lui declară că această „Carte a Mormonilor” este completarea şi actualizarea Bibliei, aducând în Biblie cel de al treilea testament, cel care aduce viziunea cea mai completă, singura reală a tuturor lucrurilor.

Îngerul Moroni i-ar fi indicat lui Smith unde să sape şi acolo ar fi găsit nişte plăci de aur pe care erau scrise o serie de mesaje în limba „egipteană reformată” (lingviştii spun că nu există aşa ceva). Smith a primit din partea îngerului, „Urim şi Tumim”, nişte ochelari miraculoşi cu pietre magice, care l-au făcut în stare să descifreze şi să traducă textele primite. El a făcut aşa-zisa traducere în secret, dictând de după o cortină unui scrib (un fel de secretar) al său. Corespondenţa mormonă descoperită în 1987 atestă că de fapt Smith a scris el personal Cartea Mormonilor, împrumutând multe pasaje din manuscrisul nepublicat al unuia, pe nume Solomon Spaulding. Cartea Mormonilor cuprinde o amestecătură de relatări, din care nu lipsesc nici citări din Cartea Cărţilor, din Biblie.

În linii mari, Cartea Mormonilor este o „istorie imaginară”, croită astfel încât să lase loc unor concepţii oculto-teozofice potrivite cu sistemul conceput de Smith. Se redă aşa-zisa „istorie” a primelor aşezăminte din America de Nord: pe acest pământ au venit iarediţii, care s-au răspândit pe faţa pământului în urma actului divin de încurcare a limbilor la Turnul Babei. În anul 600 înainte de Cristos un grup de evrei a venit sub conducerea lui Nephi în America, pentru a scăpa de robia babiloniană. Urmaşii acestor evrei s-au împărţit în America de Sud şi cea de Nord, în nefiţi (cei buni) şi lamaniţi (cei răi).

În anul 480 după Cristos, lamaniţii au nimicit cu desăvârşire pe nefiţi, la New York. Ca urmare, Dumnezeu i-a pedepsit să aibă pielea de culoare închisă: aceştia au devenit „indienii americani”.

Smith a susţinut că, după învierea Sa, Cristos S-a arătat nefiţilor şi le-a dezvăluit tainele unor ritualuri secrete – între alte, ritualul botezului pentru cei morţi. Ultima căpetenie a nefiţilor ar fi fost Mormon, care a scris istoria poporului său pe plăci de aur şi pe care le-a îngropat în New York. Fiul lui Mormon, Moroni, ştia despre plăcile ascunse şi, când a devenit înger sau dumnezeu, i s-a arătat lui Smith!

Secta mormonilor s-a constituit într-o mişcare religioasă aparte în 1830.

Joseph Smith a practicat poligamia şi ritualurile masonice. În anul 1844 a fost asasinat. Succesorul lui Smith a fost Brigham Young (1801-1877). Om cu o puternică personalitate, el a condus 15.000 de mormoni să se stabilească în statul Utah, în oraşul Salt Lake. Young a avut 27 de soţii şi 56 de copii.

Mormonii au avut un rol însemnat în formarea şi ataşarea la Statele Unite a statului Utah. Ei au stabilit aici primele aşezări permanente în 1847 şi, fiind muncitori şi disciplinaţi, au creat o economie prosperă în acest stat, numit în 1849 Statul Deşert. Admiterea în componenţa Statelor Unite a acestui nou stat a avut loc în 1896, după ce în 1890 biserica mormonilor a încetat să mai susţină „doctrina” poligamiei.

În mai bine de un secol de existenţă s-au produs câteva schisme în biserica mormonă, una dintre diviziuni numindu-se „Biserica Reorganizată a lui Isus Cristos a sfinţilor din zilele de pe urmă”, care are circa 200.000 de membri – cei mai mulţi în statul Missouri. Ei au renunţat la unele excentricităţi ale mormonilor, dar păstrează majoritatea rătăcirilor acestora.

La „Cartea Mormonilor”, în decursul timpului s-au adăugat „Doctrinele Legămintelor” şi „Mărgăritarul de mare preţ”, scrise de Smith şi considerate infailibile şi inspirate. Aceste două cărţi împreună formează „Mărturisirea de credinţă” şi sunt mai ales cu caracter doctrinar.

Nu dorim să intrăm în alte detalii privind istoria denominaţiei mormone, dar cele câteva elemente prezentate până acum permit câteva remarci demne de reţinut:

(1) Secta a fost iniţiată de un om care ori şi-a luat închipuirile drept realitate, ori a fost un farsor; informaţii recente atestă cea de a doua idee. El a clădit un sistem religios, pornind cu minciuni, deci tot sistemul este mincinos.

(2) Se înserează evenimente istorice pe care ştiinţa istoriei le contrazice sau, în cel mai bun caz, nu ie atestă.

(3) Sistemul teologic şi istoric propus de Smith şi colaboratorii lui este antibiblic, deşi mormonii pun cărţile lor alături de Biblie.

Când Epistola către Evrei 1:2 spune că revelaţia finală a lui Dumnezeu ne-a fost oferită prin Fiul, adică prin Domnul Isus Cristos, cum îşi poate permite un om să adauge şi, mai mult, să infirme cele spuse de Cristos? Biblia se încheie cu avertismente ca acesta: „Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că, dacă va adăuga cineva la ele, Dumnezeu îi va adăuga nenorocirile scrise în cartea aceasta” (Apocalipsa 22:18).

(4) Istorie imaginară, adevăruri biblice înlocuite cu gânduri fabricate ad-hoc – duc la păgânism ca gândire şi ca viaţă. Prosperitatea materială, disciplina de grup organizată nu înseamnă lipsa păgânismului. Numai Dumnezeul adevărat, prin Fiul Preaiubit al Tatălui şi prin Duhul Adevărului dă vieţii un conţinut sfânt, divin.

Este infinit mai important să ştii că eşti păcătos mântuit prin jertfa de la cruce a Domnului Isus, decât să fii amăgit prin închipuirea că, dacă intri între adepţii mormonismului, la un moment dat mori în trup, dar vei învia ca un dumnezeu. Atunci, în loc să crezi într-o treime divină atotputernică şi înţeleaptă, crezi în miliarde de dumnezei, care nu se pot ajuta unii pe alţii şi nu se pot mântui unii pe alţii. Ce rătăcire!

3. Discuţii şi întâmplări tipice

Într-un avion de pasageri

Un credincios călătorea cu avionul de pe o coastă pe cealaltă a continentului Nord-american. Pe aceeaşi banchetă în avion se afla o pereche tânără: drăguţi, serioşi. În timpul zborului, tinerii citeau concentraţi, fiecare câte o carte, iar credinciosul citea din Cartea Cărţilor, din Biblie. După un timp, între credincios şi tânărul care stătea lângă el s-a înfiripat o discuţie, pe care o redăm mai jos:

— Citiţi Biblia?

— Da! Socotesc că faptul că Dumnezeu ne-a lăsat Cuvântul Său scris care ni-L descoperă pe Domnul Isus este o mare favoare; dacă avem Biblia şi n-o citim suntem răspunzători înaintea lui Dumnezeu.

— Înţeleg ce spuneţi, dar la asta am de adăugat ceva: Biblia pe care o citiţi dumneavoastră nu este completă, în secolul trecut, printr-un înger, Dumnezeu ne-a lăsat alte descoperiri, despre care vorbesc cărţile pe care le citim noi.

— Cum adică? Ceea ce citiţi dumneavoastră are aceeaşi valoare cu Biblia?

— Da. Sunt scrieri inspirate, descoperite unor profeţi moderni.

— Şi care sunt acei profeţi?

— Unul dintre ei este Joseph Smith, Jr.

— Cu alte cuvinte, sunteţi mormon.

— Da. De fapt ne numim „Biserica lui Cristos a sfinţilor din zilele de pe urmă”. Ce ştiţi despre noi?

— Nu ştiu prea multe, pentru că, mărturisesc, deşi am citit ceva despre doctrina dumneavoastră, nu întâlnisem până acum nici un mormon în carne şi oase.

— Aţi vrea să ştiţi mai mult despre noi?

— Aş vrea să stăm de vorbă despre adevăr.

— Şi cum aţi putea exprima, în mod concentrat definiţia adevărului?

— Domnul Isus a spus: „Eu sunt Calea şi Adevărul şi Viaţa; nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6).

— Ce vreţi să spuneţi? Că adevărul se confundă cu persoana lui Isus Cristos?

— Chiar aşa! În Cristos aflăm adevărul despre Dumnezeu. El este dragoste. Aflăm apoi, adevărul despre om: el este păcătos pierdut, are nevoie de mântuire; şi aflăm adevărul despre mântuire: Cristos este Mântuitorul şi cine crede în El are o mântuire deplină şi veşnică.

— Cum văd eu, în gândirea dumneavoastră nu lăsaţi nici un loc specific sfinţilor din zilele de pe urmă.

— Nu. Nu las nici un loc pentru Joseph Smith, nici pentru vreun alt pretins profet. Pentru mine, Domnul Isus Cristos este pe deplin de ajuns. Pentru mine, Biblia este în totul de ajuns.

— Bine, dar nu citiţi şi alte cărţi în afara Bibliei?

— O! da, citesc. Dar Biblia este „Cartea Cărţilor”. Unde vorbeşte Biblia, omul trebuie să tacă. Era pe vremuri un proverb latin: „Roma locuta, causa finita” (Când a vorbit Roma, cauza s-a încheiat). Pentru orice creştin adevărat s-ar putea pe drept spune: „Biblia locuta, causa finita”.

— Şi totuşi, cum rămâne cu mărturiile şi descoperirile strălucite făcute lui Joseph Smith?

— V-am spus care este gândirea mea: aceste descoperiri sunt în afara Bibliei şi pentru mine n-au nici o valoare. Dimpotrivă, tot ce vine să corecteze sau să completeze Biblia nu vine de la Dumnezeu şi tot ce nu vine de la Dumnezeu duce pe oameni în rătăcire. Vă repet: Isus Cristos este de ajuns. Biblia este de ajuns. Aş dori mult să reţineţi şi să meditaţi asupra acestei afirmaţii. Cu aceasta, discuţia s-a încheiat.

O convertire la mormonism

Cineva istoriseşte: „Am avut prilejul să întâlnesc un mormon. Era un tânăr prezentabil, plăcut, cu maniere elegante. S-a recomandat şi mi-a propus să avem o discuţie „despre Biblie”. Văzându-l că avea în mână „Cartea Mormonilor”, i-am spus:

— Înainte de a discuta „despre Biblie”, aş vrea să vă pun o întrebare: Cum aţi devenit mormon?

— De fapt, în felul acesta suntem mai aproape de centrul subiectului pe care aş vrea să-l discutăm, mi-a răspuns.

— Atunci, fiţi amabil şi istorisiţi-mi convertirea dumneavoastră la mormonism!

Iată, pe scurt ce mi-a spus.

„Aveam 19 ani şi sufletul meu căuta un ideal care să-l umple şi să dea sens vieţii mele. Am început să studiez filozofia, dar pe măsură ce aflam mai multe despre gândirea marilor filozofi, eram mai încurcat. Cineva spunea: ‚Căutând prea multe adevăruri, nu mai găseşti cărarea lui!’ Aşa era şi cu mine. Ce mă încurca cel mai mult era că nu puteam face loc în mintea mea filozofiei pe care o studiam prin gândirea tradiţională a bisericii în care am fost crescut de mic copil, biserică răspândită aproape în toată lumea occidentală şi în alte câteva ţări ale Europei. Am realizat, cu spiritul critic pe care îl are un tânăr, că biserica mea (fostă) este de fapt într-o profundă criză. Se ţin slujbe, ceremonii religioase, există fast, dar nu există viaţă. Formalismul mort mă copleşea. Ştiam că cei care se închină cu pietate în timpul slujbelor, ies din biserică şi practică păcate oribile. Îmi ziceam: ‚Ce credinţă mai este şi asta!’

În studiile mele filozofice am venit în contact cu ideile lui Marx. Ateismul lui nu mă atrăgea, dar m-au fascinat ideile filozofice – economice ale lui, m-a cucerit gândul unei evoluţii progresive a societăţii umane spre niveluri superioare de organizare, datorită progresului tehnic.

În această condiţie a gândirii mele, mi s-a oferit prilejul să aflu despre credinţa „sfinţilor din vremurile de pe urmă”. Am înţeles că religiile, bisericile din jurul nostru nu numai că sunt moarte, dar sunt o urâciune! Este un grav păcat să te ataşezi de aşa-zisele biserici, cu o singură excepţie: singura afiliere pe care o poţi accepta fără nici o rezervă este să intri în gruparea mormonilor. Şi, la această afiliere m-a încurajat şi faptul că am înţeles din „cărţile sfinte care au fost adăugate prin revelaţii ulterioare Bibliei”, că evoluţia nu este un proces care se încheie cu omul, ci că omul prin evoluţie ajunge dumnezeu. În acest fel, în mintea mea s-a rezolvat una dintre dilemele marxismului: cum va evolua omul? Ce va deveni specia „om” în linia ascendentă a dezvoltării ei?”

N-am cerut nici un fel de amănunte sau detalii la această explicaţie, ci am găsit cu cale să-i pun o întrebare simplă:

— Ca membru în secta mormonilor, ce ştiţi despre păcătoşenia omului?

— Religiile false acuză pe Adam de aducerea păcatului în lume, dar nu arată că istorisirea privitoare la Adam şi Eva când au fost izgoniţi din Eden este un fapt de progres, un pas însemnat în viaţa omului, căci a adus cunoştinţa binelui şi răului, a adus discernământul. Noţiunea de „păcat” şi „păcătos” este ceva relativ: depinde de grupul de oameni care ţi-a preformat gândirea.

— Dar ce ştiţi despre păcatele dumneavoastră, indiferent de vreo gândire preformată: are Biblia dreptate când spune că „toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”? Ca să fiu mai explicit: sunteţi oare şi dumneavoastră un păcătos? Înainte de a răspunde, ca să nu luaţi această întrebare drept jignire, să vă spun despre mine: Eu sunt un păcătos, care a căpătat îndurare din partea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea despre el însuşi: „Isus Cristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu, dar am căpătat îndurare”… (1 Timotei 1:15). Deci, repet întrebarea: Sunteţi un păcătos?

— Dacă aţi fi citit cărţile noastre sfinte, aţi fi înţeles că oamenii se nasc fie buni, fie răi, în funcţie de cine le sunt ascendenţii.

— Deci s-ar putea să nu fiţi păcătos.

— Mi se pare că nu este util să discutăm acest subiect.

— Se poate. Vreau însă să spun doar două gânduri: Isus Cristos este Mântuitorul păcătoşilor – primul gând; şi „oricine” crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor – iată al doilea gând (Faptele Apostolilor 4:12). Vă rog să reţineţi aceste două gânduri.

Discuţia noastră a continuat, dar nu pe aceste subiecte arzătoare. Ne-am despărţit. Am fost copleşit de o tristeţe adâncă. A fost convertit, dar nu la Cristos. A fost convertit la o religie care L-a lepădat pe Cel care Şi-a dat viaţa pe cruce pentru noi! Ce trist!… Ce umilitor pentru noi, creştinii, că nu-L propovăduim cu înfocare pe Domnul Isus, ca să împiedicăm răspândirea doctrinelor false, aşa cum este şi cea a mormonilor!

Un Dumnezeu sau mai mulţi „dumnezei”?

Într-o şcoală particulară, doi elevi, inteligenţi şi cultivaţi, au avut o discuţie. Unul dintre ei fusese impresionat de mărginirea religiilor antice, politeiste. Cum să crezi în mai mulţi dumnezei? Cum să umanizezi sau să animalizezi cu gândirea ta divinitatea! Asta este o mare rătăcire…

Celălalt socotea că o asemenea gândire nu vine de la om, ci că este o reflectare a unei realităţi care este în afara omului. El a spus: „Este o realitate pe care până şi Biblia o arată: sunt mai mulţi dumnezei. Să spui că este doar un singur Dumnezeu înseamnă să încurajezi sectarismul. De fapt este o infinită succesiune de dumnezei care sunt aduşi la existenţă prin procreare sexuală”.

Primul aparţinea unei familii de creştini, credincioşi care au crezut în Dumnezeul Bibliei, în Cristosul Bibliei. Al doilea era sub influenţa puternică a doctrinei „mormone”.

Să ne gândim puţin la esenţa deosebirii dintre cei doi tineri în felul cum au înţeles ei pe Dumnezeu.

Creştinul ştie că fără revelaţia Bibliei, fără descoperirea pe care a adus-o Domnul Isus Cristos despre Dumnezeu, nu poate fi cunoaştere de Dumnezeu.

Învăţăcelul mormon considera că, dacă te cunoşti pe tine însuţi, deduci cum este Dumnezeu, căci în esenţă, tu eşti un dumnezeu în devenire.

Mormonii cred, dar nu în Dumnezeul Bibliei. Ei cred în dumnezei închipuiţi şi iată, discuţia despre care am relatat pe scurt arată cum reuşesc ei să sucească minţile tinerilor.

O! avem nevoie de Dumnezeul Bibliei. El este Lumină şi Dragoste. El este Unul, manifestat în Trei Persoane divine (Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt), infinit, atotputernic, atotprezent, atotştiutor, fără început şi fără sfârşit, un Dumnezeu veşnic!

Omul nu devine Dumnezeu, dar prin credinţa în Domnul Isus el este iertat de păcate, ajunge împreună moştenitor cu Cristos, copil al lui Dumnezeu, cetăţean al cerului.

Aşa spune Biblia, aşa cred creştinii. Orice credincios, orice păcătos mântuit prin jertfa Domnului Isus este unit cu Cristos, părtaş al slavei Lui – dar nu este Dumnezeu. El va rămâne şi în cer „un păcătos mântuit prin harul lui Dumnezeu.”………….

https://ardeleanlogos.wordpress.com/apologetica/departe-de-izvor/

Un gând despre “Departe de izvor în mocirlă doctrinară sau Cine sunt, ce învaţă şi cum trăiesc „mormonii” de Şerban Constantinescu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.