Anul 2019, anul veștilor bune

01 JANUARY 2019   ADMIN

Într-o vreme a știrilor false, a știrilor care distrag atenția, a știrilor care dezbină, a știrilor haotice și uneori deprimante, creștinii trebuie să se remobilizeze pentru a fi siguri că Vestea bună a Evangheliei Domnului Isus Cristos străbate dincolo de toate acestea. 

Provocarea este, ca în ciuda veștilor rele care produc atâta confuzie, să facem din anul 2019 “Anul Veștilor Bune”. Ce frumos ar fi ca fiecare creștin să împărtășească mesajul Evangheliei, despre moartea și învierea Domnului Isus la oricine și cu orice ocazie, iar pastorii și preoții să predice Evanghelia cu îndrăzneală și să se roage pentru renașterea spirituală a națiunii.

În ciuda dezacordurilor și diversiunilor care dezbină națiunea noastră și aduc o dezorientare în cultura noastră, noi credem că Evanghelia Domnului Isus Cristos rămâne speranța lumii și este necesară în națiunea noastră acum mai mult ca oricând pe parcursul istoriei sale. Acest lucru scoate în evidență faptul că Domnul Isus ne-a poruncit să “mergem în toată lumea și să propovăduim Evanghelia” și  să facem “ucenici din toate  neamurile”.

Avem nevoie de un miracol național pentru a vindeca dezbinarea politică, generațională și culturală, iar miracolul se găsește în puterea Domnului Isus Cristos de a ne schimba inimile. De aceea, noi trebuie să predicăm mai puternic decât politicienii națiunii noastre și să facem tot ce putem ca mesajul Evangheliei Domnului Isus Cristos să transceadă monopolul media.

Este vremea să mărturisim că singura noastră speranță de unitate este la piciorul crucii Domnului Isus și singura noastră speranță de vindecare este în biruința dobândită prin mormântul Lui gol. Evanghelia este mesajul atemporal, poruncit de Dumnezeu, care poate schimba inima omenească pentru timp și eternitate.

Este vremea să luăm în serios porunca Domnului Isus Cristos de a transmite mesajul Lui, oriunde și oricui în jurul nostru. Deoarece anul 2019 a început și continuă să fie un an extrem de critic pentru România, creștinii se pot implica pentru ca acest an să devină “Anul Veștilor Bune”.

Samy Tuțac

http://www.baptist-tm.ro/anul-2019-anul-vestilor-bune/?

RĂUL

download

RĂUL. (În ebr. ra’; gr. kakos, poneros, phaulos). Răul are o semnificaţie mai largă decât *păcatul. Termenul ebr. provine dintr-o rădăcină care înseamnă „a se strica”, „a se desface în bucăţi”, a fi stricat, prin urmare, lipsit de valoare. Este în principiu ceea ce este neplăcut, dezagreabil, supărător. Cuvântul uneşte fapta rea şi consecinţele ei. În NT kakos şi ponerosînseamnă calitatea răului în caracterul lui esenţial precum şi efectele sau influenţele lui dăunătoare. Deşi aspectele acestea sunt diferite, există în mod frecvent o relaţie strânsă intre ele. O mare parte a răului fizic se datorează răului moral; suferinţa şi păcatul nu sunt conectate în mod necesar în cazuri individuale, însă egoismul uman şi păcatul explică multe din relele din lume. Deşi toate relele trebuie pedepsite, nu tot răul fizic constituie o pedeapsă pentru faptele rele (Luca 13:2, 4; Ioan 9:3; cf. Iov).

I. Răul fizic

Prorocii L-au considerat pe Dumnezeu ca fiind Cauza supremă a răului exprimat prin durere, suferinţă sau dezastru. În suveranitatea Lui, Dumnezeu tolerează răul din univers, deşi El îl domină şi îl foloseşte în administrarea lumii. Este folosit pentru a pedepsi răutatea la nivel individual şi naţional (Isaia 45:7, Plângerile 3:38, Amos 3:6). Lumea trebuie să fie marcată de legi şi de ordine, pentru a fi scena vieţii morale a omului, altfel ar fi haos. Când oamenii violează legile de bază ale lui Dumnezeu, ei experimentează repercursiunile acţiunilor lor, care pot fi într-un conflict penal sau retributiv (Matei 9:2; 23:35; Ioan 5:14; Faptele Apostolilor 5:5; 13:11). „Răzbunarea” divină în forma durerii sau suferinţei nu implică pasiuni rele în Dumnezeu. Este posibil ca durerea să-l trezească pe un om rău la realitate; până atunci „este închis înttr-o iluzie” (C.S. Lewis, The Problem of Pain, p. 83). „Vanitatea” prezentă a naturii (Romani 8:19:23) este un semn al răului, pământul fiind sub blestem (Geneza 3:17-18). Suferinţa creştinilor, fie că este vorba de necazuri sau de persecuţie, este îngăduită de divinitate pentru scopuri care urmăresc o binecuvântare spirituală (Iacov 1:2-4; 1 Petru 1:7; etc.). Ea are un rol de mustrare, nu de penalizare şi ea nu poate să îi despartă pe aceştia de dragostea lui Dumnezeu (Romani 8:38- 39); ea îi pregăteşte pentru glorie (Rom 8:18; 2 Corinteni 4:16-18; Efeseni 3:13; Apocalipsa 7:14). Suferinţa şi durerea creează compasiune şi bunătate în oameni, aducându-i la părtăşie cu scopul lui Dumnezeu de a învinge răul.

II. Răul moral

Dumnezeu este despărţit de orice rău şi nu este în nici un caz răspunzător pentru el. Răul moral se naşte din înclinaţiile păcătoase ale omului (Iacov 1:13-15). Israel a făcut „ceea ce este rău” şi a suferit consecinţele faptelor sale (Judecători 2:11; 1 Împăraţi 11:6, etc.). În spatele întregii istorii există un conflict spiritual cu puteri ale răului (Efes 6:10-17; Apocalipsa 12:7-12), „cel rău” fiind tocmai întruchiparea răutăţii (Matei 5:37; 6:13; 13:19, 38; Ioan 17:15; Efeseni 6:16; 2 Tesaloniceni 3:3; 1 Ioan 2:13-14; 3:12; 5:18-19). Puterea lui Satan este sub dominaţia divină (cf. Iov 1-2), şi în final va fi înfrântă (Evrei 2:14; Apocalipsa 12:9-11).

Dumnezeu este împotriva răului, însă existenţa acestui rău constituie adesea o piatră de poticnire în calea credinţei în dragostea lui Dumnezeu. Ea poate fi atribuită doar abuzului de liberă voinţă la care au recurs fiinţele create, cele îngereşti precum şi cele omeneşti. Întreaga activitate de mântuire din partea lui Dumnezeu este direcţională împotriva răului. În viaţa Sa, Cristos S-a luptat cu formele lui de manifestare în durere şi suferinţă (Matei 8:16-17); însă crucea este răspunsul final al lui Dumnezeu la problema răului. Dragostea Lui a fost demonstrată în mod suprem aici (Romani 5:8; 8:32) în identificarea Domnului cu lumea plină de suferinţă, ca Purtător al păcatelor. Schimbarea morală care are loc în oameni prin intermediul Evangheliei reprezintă mărturia realităţii triumfului lui Cristos asupra tuturor puterilor răului (Coloseni 2:15; 1 Ioan 3:8), şi de aceea, a victoriei finale a lui Dumnezeu. Răul va fi eliminat din univers iar creaţiunea va împărtăşi destinul glorios al omului răscumpărat. Atât răul fizic cât şi cel moral vor fi alungate pentru eternitate (Apocalipsa 21:1-8).

BIBLIOGRAFIE

C.S. Lewis, The Problem of Pain, 1940; C.E.D. Joad, God and Evil, 1943; J.S. Whale, The Christian Answer to the Problem of Evil, 1936; James Orr, The Christian View of God and the World, 1897; A.M. Farrer, Love Almighty and Ills Unlimited, 1962; O.F. Clarke, God and Suffering, 1964; J. Hick, Evil and the God of Love, 1966; J. W. Wenham, The Goodness of God, 1974; TDNT 3, p. 469-484; 6, p. 546-566; NIDNTT 1, p. 561-567.

http://dictionarbiblic.blogspot.com/2012/08/raul.html

DUMNEZEU PERSONAL Rom. 1:1-7 Ardelean Viorel

download

DUMNEZEU PERSONAL Rom. 1:1-7 Ardelean Viorel

 1). INTRODUCERE. Cartea Romani[1] este o învățătură fundamentală despre mântuire pe care Pavel a predicat-o în lumea păgână. Augustin, Cristosom, Luther, au apreciat în mod deosebit cartea Romani. Calvin afirmă că epistola către Romani a declanșat Reforma. De asemenea și trezirile și mișcările religioase din 1875 în Anglia, se datorează unui studiu pe capitolele 6-8 din Romani. Ea conține aspirația omului spre Dumnezeu, spre eternitate. Cartea[2] este la fel de bine de bogată cât și organizată. Ea este ”alfabetul” credinței creștine și este o busolă pentru doctrinele Bibliei. Autorul [3] se identifică încă din primul verset. Romani 1:1  Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Aici   trebuie să observăm calitatea dublă pe care Pavel a o are aceea de rob și apostol. Pavel este evreu (9:1-5), iubește poporul evreu și ca fariseu cunoaște bine Vechiul Testament. Învățătura și stilul din cartea Romani, se potrivește cu celelalte epistole pauline. De asemenea și tradiția bisericii recunoaște în unanimitate patertintatea cărți scrisă de către apostolul Pavel. Dumnezeu[4] a decis faptul că apostolul Pavel era un vas ales să primească însărcinarea de apostol (Fapte 9:15). El primește revelația în mod direct de la Isus când mergea pe drumul Damascului   (Gal. 1:1, 11-17). A învățat la picioarele lui Gamaliel și era mult mai pregătit decât împotrivitorii lui. El a avut un mare frământare și zbuciumare sufletească cu privire la lucrarea lui și impactul Evangheliei asupra oamenilor (Romani (9:2-3). Era format în cea mai îngustă sectă a iudaismului și cunoștea legalismul evreu pe toate fețele. Născut cetățean roman s-a bucurat de privilegii și de o educație aleasă în literatura greacă și se poate spune despre el că era evreu ”până în măduva oaselor”, grec prin pregătire și cetățean roman. A avut o convertire bruscă și o cedare categorică a convingerilor sale anterioare și din prigonitor al creștinismului devine un evanghelist înfocat. Prin experiența sa el prezintă creștinismul nu ca ceva antagonic iudaismului ci ca și o continuare a lui. El demonstrează evreilor că Isus Hristos este viu și este Mesia cel așteptat de evrei Titlul cărții scrisă în originalul grec este ”Pro Romaious” – „către Romani”.   Roma a fost înfințată în anul 735 B.C ,   de către Romulus și Remus, denumită și cetatea celor șapte coline datorită locului geografic în care era așezată. În vremea lui Pavel avea peste un milion de locuitori și era cea mai impunătoare dintre capitalele lumii. Redactarea cărții a fost făcută cel mai probabil în orașul Corint și este destinată creștinilor din Roma cam prin anul 57 D.C, din casa lui Gaiu (Rom. 16:23; l Cor. 1:14). Epistola a ajuns la Roma prin Fivi, o diaconiță unei biserici dintr-un un cartier din Corint. (Rom. 16:1, 2). În perioada redactării cărții Pavel este liber și face planuri pentru viitor. Destinatarii epistolei către romani a fost biserica din Roma formată din cetățeni romani, evrei dar și neamuri, convertiți la creștinism, din alte părți ale imperiului. Nu se cunoaște începutul formării Bisericii din Roma. Se presupune că a fost înfințată de pelerinii care au mers la Roma pentru a face negoț și cu ocazia aceasta au vestit Evanghelia. Pavel amintește de doi bărbați creștini care au fost înainte lui acolo (Rom.16:7). Pavel enumeră mai multe persoane din care se poate amintii Acvila și Priscila (Romani 16: 3-5). De asemenea Pavel îi numește pe creștinii din Roma când evrei (Romani 2:17-29; 4:1) când neamuri (1:13;; 15:15, 16, etc.). Se pare că două treimi dintre credincioși erau greci. Contextul istoric religios[5]. În vremea lui Pavel erau necesare clarificări din punct de vedere doctrinar. Comunități creștine erau împrăștiate în imperiul Roman și se ridicau numeroase întrebări ca privire la dreptatea lui Dumnezeu, iertarea, neprihănirea, Harul, în contrast cu legea dată de Dumnezeu prin Moise. De asemenea era în discuție și problema Legământului făcut de Dumnezeu lui Avram și cum neamurile aveau posibilitatea să aibă același drept ca și evreii la mântuire. La fel se punea problema Harului și a faptului că Dumnezeu privește pe toți oamenii la fel. O altă problemă este Legământul lui Dumnezeu cu Israelul, dacă acesta mai rămânea valabil, și care era rolul poporului evreu în istoria viitoare a lumii. Legământul cel Nou desfința sau includea și poporul evreu în Noul Legământ ?, și era o întrebare pertinentă datorită faptului că Israelul l-a respins pe Hristos. Calea cea nouă propusă de Pavel (Fapte 22:4; 24:22), înlătura tradițiile și moștenirile alipite de mulți credincioși în special evrei. În mod clar era necesară o clarificare a credinței creștine, care era de fapt un proces de desluşire și învățare, dar făcută sub călăuzirea Duhlui Sfânt. Cuvinte cheie şi teme caracteristice.[6] Luther cu privire la cartea Romani face câteva precizări de limbaj. Ele trebuie să lămurească ce anume înțelege Pavel prin cuvinte ca ”Lege, păcat, har, credinţă, neprihănire, fire pământească, duh, etc”. Cuvintele în sine trebuie să aibă o conotație divină și nu una pământească. Legea dată de Dumnezeu diferă mult de legile date de oameni. Omul nu este capabil să țină Legea dată de Dumnezeu și era necesar Harul Lui Dumnezeu oferit prin Hristos tuturor oamenilor. De asemenea oamenii nu sunt neprihăniți, ci declarați fără vină, păcat, cu alte cuvinte iertați de Dumnezeu.   (Rom. 2:13). Numai Dumnezeu are puterea să schimbe inima omului iar acest proces îl face Duhul Sfânt. Credinciosul își va da seama singur că ”făcând faptele legii” înseamnă altceva decât ”împlinirea legii”, care sunt două lucruri diferite. O faptă bună care este făcută din constrângere, când inima se împotrivește nu poate să fie pe placul lui Dumnezeu. Dar atunci când Duhul Sfânt lucrează la inimile noastre (Rom. 5:5), apare dragostea iar fapta este un rezultat al credinței în Isus Hristos. Astfel credința nu desfințează Legea lui Dumnezeu, ci face ca Legea să fie accesibile celui care este mântuit (Rom. 3:31). Păcatul este un alt termen care trebuie înțeles care înseamnă mai mult decât călcarea Legii date de Dumnezeu și însemnă o multitudine de sentimente și atitudini ale inimi. ”Dar ce iese din gură, vine din inimă, şi aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies   gîndurile rele, uciderile, preacurciile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om” (Matei 15:17-20). Dincolo de aparențe se pătrunde la motivațiile din inima omului. Dintr-o inimă transformată de Duhul Sfânt vor curgre ”râuri de apă vie” (Ioan 7:38). Inima în care există firea pământească este ”capul șarpelui”, dar careva fi zdrobită de Hristos (Gen 3:15), eveniment care s-a întâmplat la Cruce. Subiectul epistolei[7] este Neprihănirea lui Dumnezeu. Dumnezeu este fără prihană pur curat, nepătat și imaculat la modul absolut. Oamenilor li se cere același lucru. Matei 5:48  Voi fiţi, deci, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit. Acest lucru este imposibil pentru om și în   Cartea Romani Pavel afirmă faptul că suntem declarați desăvârșiți. Pavel vede Roma ca și centrul unei lumi loc din care are posibilitatea de a vestii Evanghelia pentru care a murit Hristos. ” Wiliam Ramsay a spus: „ Sfântul Pavel a prins foarte repede importanţa pe care Imperiul Roman o avea ca vehicul al însămânţării Evangheliei.”. În cartea Romani se vede pasiunea și dragostea autorului pentru Hrisos care a murit pentru Pavel și pentru omenirea întreagă. Versetul cheie este : „Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mîntuirea fiecăruia care crede: întîi a Iudeului, apoi a Grecului; deoarece în ea este descoperită o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: ,,Cel neprihănit va trăi prin credinţă.„ (Romani 1:16). Opinii cu privire la cartea Romani. ”Cunninghame spune : „Sub lege Dumnezeu a solicitat neprihănire de la om; sub har, El îi oferă neprihănire omului. Neprihănirea lui Dumnezeu este neprihănirea pe care tocmai starea lui de neprihănire o solicită!” Hodge afirmă : „Acea neprihănire a cărei autor este Domnul; care este un folos înaintea lui Dumnezeu; care împlineşte şi asigură aprobarea lui Dumnezeu.” Brooks zice : „ Acea neprihănire pe care Tatăl o solicită, Fiul a împlinit-o, Duhul sfânt ne-o prezintă, iar credinţa o asigură!” Moorehead la rândul lui spune „Este suma totală a poruncilor lui Dumnezeu, cererilor şi aprobărilor pe care tot El le împlineşte”. Există trei elemente de bază care sunt constante în viața spirituală și înțelegerea ca și act de bază a mântuiri, o convingere solidă cu privire la mântuire și utilitate în slujirea practică în viața de creștin. Despre îndreptățirea prin credință se poate spune ca și definiție faptul că Schimbarea de la o stare de conflict la una de prietenie se numeşte reconciliere. Îndreptăţirea prin credinţă este un act permanent al lui Dumnezeu. De asemenea în Cartea Romani avem aspecte doctrinale (cu privire la mâtuire), național (cum se aplică Evanghelia poporului Israel) și devoțional (ca și aplicație, și cum se trăiește Evenghelia lui Hristos). Epistola către Romani [8] abordează o gamă largă de elemente specifice ca păcatul universal al omenirii, neprihănirea primită prin credință, neprihănirea lui Dumnezeu, problema poporului ales de Dumnezeu, adică Israel, problema mântuirii realizată doar prin Jertfa lui Hristos, și realitatea practică a neprihănirii în viața credinciosului. Mai găsim învățături despre Bunătatea lui Dumnezeu, Suveranitatea Sa, Harul lui Dumnezeu, și Legea lui Dumnezeu. Legăturile[9] pe care Pavel le folosește Pavel în cartea Romani sunt oameni din Vechiul Testament ca Avram care a crezut pe Dumnezeu iar neprihănirea ia fost atribuită prin credință nu prin fapte (Romani 4.1-5). Pavel face referire la David în privința păcatului iertat (Romani 4.6-9), și scrie despre Adam cu privire la păcatul moștenit, iar despre copilul făgăduinței folosește istoria lui Sara și Isac pentru a scoate în evidență Harul lui Dumnezeu descoperit în Isus Hristos. La fel cu privire la națiunea lui Israel Pavel afirmă faptul că Dumnezeu nu a respins în mod total pe evrei iar ”poticnirea” a fost o îngăduită de Dumnezeu, până va intra pe deplin numărul neamurilor la mântuire (Romani 11.11-12). Aplicație practică a cărții Romani ne face să înțelegem că noi nu avem posibilitatea de a ne mântui singuri, iar starea noastră este una de moarte spirituală, și nu faptele bune sau altceva, ci doar Harul lui Dumnezeu oferit oamenilor prin Hristos ne poate aduce mântuire și de a proclama Evanghelia. Este potrivit și aplicabil versetul care ne face să înțelegem acest lucru din Romani 1:16  Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului. În Cartea Romani[10] regăsim aceste aspecte și în vremea noastră ca exemplu o cunoaştere deosebită a lucrurilor în domeniul tehnic în defavoarea relaţiei cu Dumnezeu, omul cunoaște creația la modul parțial, dar pe care omul o transformă și o schimbă de cele mai multe ori în detrimentul să. De asemenea apar aspecte noi de genul în care etica nu ţine pasul cu descoperirile din domeniul ştiinţei și avem ca exemplu inginerie genetică, clonarea animalelor, a ”supraomului”, eutanasia activă sau pasivă, eugenetica sau crearea unei rase pure. Dar asistăm și la o ”cunoaştere” despre Dumnezeul adevărat care se află în declin, iar mileniul trei este o epocă post creştină în Europa Centrală şi Apus. Există relații sociale în destrămare cu privire la cuplurile căsătorite, se asistă la destrămarea familiei, și apare o ”familie” de tip nou, formată din doi bărbați, sau un bărbat și două mame (mama surogat), căsătorii prin intermediul internetului, iar rata divorțurilor este foarte mare și în cadrul bisericii. Se asistă la apariția învățământului la distanță în care se pierde aspectul relației dintre elev, student cu profesorul, iar în biserică se constată absența părtășiei în biserica locală dintre frați. De asemenea există o stare de pasivitate a credinciosului în Biserică, nu se predică păcatul la modul concret, iar dragostea dintre frați lasă mult de dorit.

2). DUMNEZEU CA ȘI PERSOANĂ[11]. Se poate da o definiție despre ”Dumnezeu, care este Spirit Infinit și Perfect (Deut. 6:4; Ioan 4:24), care este ca suport pentru toate lucrurile și toate își au originea și sfârșitul în El. (Deut. 6:4; Ioan 4:24). Există două tipuri de Revelație, generală sau naturală și Revelația Specială. Revelația naturală este descoperită întregii omeniri în creație (Ps. 19:1-2; Romani 1:20) și în conștiința noastră (Romani 1:18-32). Dumnezeu se descopere ca și o persoană care posedă milă îndurare dragoste, răbdare etc. Revelaţia Specială[12]. este felul în care a ales Dumnezeu a ales să Se descopere prin moduri miraculoase. Revelaţia specială include apariţii fizice ale lui Dumnezeu, teofanii, vise, viziuni, Cuvântul Scris şi, cel mai important, Revelația în Isus Hristos, şi care trebuie să-l ducă pe om la mântuire. Dumnezeu se Revelează prin acţiunile Sale, în istoria şi relaţia pe care o are cu poporul evreu, cele 10 porunci şi încă 613, şi în Istoria Binecuvântării care înseamnă : Avraam,   David, Mesia. Ea trebuie să ne conducă la revelaţia în Cristos care este Mesia cel promis. Dumnezeu se revelează în Sfânta Scriptură, Vechiul Testament şi Noul Testament care este şi ultima sursă de autoritate. Dumnezeu s-a descoperit în Cristos care este cea mai completă formă de revelaţie când „Dumnezeu s-a făcut OM”. Ioan 1:14 Şi „Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl”. Dumnezeu se descopere în noi, iar cele cinci forme ale revelaţiei se adună în noi, momentul în care credem. Datorită faptului că omul mai are urme ale Chipului lui Dumnezeu în om,(Ymago Dey) îl poate recunoaşte pe Creator. Rămâne o problemă de alegere şi nimeni nu se poate dezvinovăţii. Este o descoperire a Duhului Sfânt şi o acceptare a omului. Revelaţia în Cristos rămâne cea mai completă formă a Relevaţiei lui Dumnezeu. Ioan 1:1  ”La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.” Prin   Întruparea Sa[13], El si-a păstrat personalitatea si natura divina, dar de buna voie a renunţat la folosirea independenta a atributelor Sale divine (Fil. 2:6-8), si a devenit supus voii Tatălui (Ioan 10:18) și în unele cazuri Duhului Sfânt (Mat.4:1). Acesta „dezbrăcare de Sine” a  fost voluntara si a durat până la înălțarea la cer când Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult, (Fil. 2:9-10). Întruparea a fost necesara pentru calitatea de Mântuitor a Domnului Isus iar ca ca Dumnezeu nu putea sa moara, a trebuit sa devină om pentru a muri. Dar nu a renunţat la natura divina deoarece moartea unui simplu om nu avea valoare. Ambele naturi au fost absolut esenţiale în personalitatea  Domnului Isus. Ca Om a putut muri, iar ca Dumnezeu moartea Lui are o valoare universală.  Personalitatea lui Dumnezeu este descoperită prin atributele pe care le are :   ”conștiență de sine (Exod. 3:14),  auto-determinare (Efeseni 1:11).  Dumnezeu posedă viață (Tim. 4:10),  inteligență (Fapte 15:18),  scop (Isaia 14:26-27),  acțiune (Ioan 5:17),  libertate (Efes. 1:11),  sentimente (Ioan 3:16)  voință (Ioan 6:38-39).  Caracterul lui Dumnezeu este manifestat in atributele pe care le posedă. Aceste atribute se împart in doua categorii: Atributele lui Dumnezeu sunt naturale, legate de măreția Sa și morale legate de bunătatea Sa. Din atributele naturale fac parte:  atotputernicia (Apoc 19:6),  atotștiința (Ps. 147:5),  atotprezența (Ps. 139:7-10),  veșnicia (Deut. 33:27),  infinitatea (Ps. 147:5)  imutabilitatea sau neschimbarea (Iacov 1:17; Ps. 33:11).  Agest gen de atribute nu le are omul, sunt mai greu de înțeles și trebuie să fim precuați atunci când le abordăm fiindcă se poate greși foarte ușor. Din atributele morale fac parte: sfințenia (Ps. 99:9; 1 Pet. 1:15-16),  neprihănirea (Ps. 11:7),  dreptatea (Rom. 2:6),  adevărul (1 Ioan 3:33; 1 Sam. 15:29),  harul (Efes. 1:7; Rom. 5:17),  dragostea (1 Ioan 4:8,16),  mila (Efes. 2:4).  Deoarece avem Chipul lui Dumnezeu în noi calitățile lui Dumnezeu sun puse în noi la creație, și chiar dacă Ymago Dey, a fost afectat de păcat, au rămas urme ale Chipului lui Dumnezeu și are posibilitatea să refacă relația Sa cu omul. De asemenea Dumnezeu există în Trinitate ca Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, și Dumnezeu Duhul Sfânt, egale în esență care există în mod simultan ca Persoane, nedespărțite și eterne. Voia lui Dumnezeu este hotărâtoare atunci când duce la îndeplinire planurile Lui, și povățuitore când îndeamnă omul la mântuire”. Hristos Se supune Tatălui în dragoste față de Dumnezeu și de oameni, iar Duhul Sfânt îl regăsim atât în persoana lui Dumnezeu cât și în Fiul. Dintre calitățile lui Dumnezeu, în relația Sa cu omul iese în evidență cel mai mult Dragostea dar și ea nu poate exista dacă Dumnezeu este și Atotputernic. Pentru acest lucru facem referire la câteva versete. Geneza 1:1 La început, Dumnezeu a creat cerurile şi pământul.” Faptele Apostolilor 17:24 Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pământului, şi nu locuieşte în temple făcute de mâini.” 1 Ioan 5:7 Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceşti trei una sunt.” Dumnezeu[14] ca și Persoană se descopere în spațiul sacru al Scripturi ca și un Dumnezeu revelat omului. Am fost creați după Chipul și asemănarea Lui pentru laudă și închinare slujire și părtășie. Dumnezeu dorește să refacă o relație de tipul eu – Tu cu ființa pe care a creat-o. Trebuie să ne recunoaștem statului de ființă creată, iar a nu face acest lucru înseamnă răzvrătire și este un păcat. Refacerea relației se face doar în termenii lui Dumnezeu care înseamnă   Persoana și Lucrare lui Isus Hristos. Trebuie să înțelegem că nu există mântuire conform promisiunii Biblice în afara Întrupării când Dumnezeu s-a făcut Om, care este baza creștinismului.

3). PAVEL ROB AL LUI HRISTOS. Noțiunea de rob[15] cuprinde mai multe înțelesuri în relația dintre oameni și însemnă un om aflat în dependență totală fața de stăpânul său, iar în feudalism stăpânul na avea dreptul să-i ia viața. El era captiv, folosit la munci grele, dar în antichitate, deportare și robia era mai acută iar viața sclavului   depindea de voința stăpânului. Sclavia   s-a regăsit și s-a practicat în America de Sud, iar un urma războiului de independență cu America de Nord, SUA ia pus capăt, și nu a mai permis acest lucru. Aspectul de sclavie se regăsește și în Continentul din America de Sud până în zilele noastre și îmbracă diferite forme dar esența este aceiași. Și în Ocident sau alte părți robia, sau sclavagismul, prin nume și forme diferite, ca traficul de carne vie (femei care practic se găsesc în aceași situație și prestează cea mai veche meserie din lume), ele sunt forțate să facă acest lucru, este din păcate actual, ca și cazul adopțiilor de copii care ajung în alte destinații. În iudaism, respectiv creștinism, acest calificativ este atribuit omului care ridică se ridică la Slava Divină prin suferință. Mai există noțiunea de rob în Vechiul Testament[16] în care termenul de ”rob – ebed” indică identitatea robului care este individuală dar și colectivă iar acest aspect se referă și la robia în mod practic al poporului Israel dar și la Robul care sufere din Isaia cap 53. Există și ”cântăril robului” care se referă tot la națiunea lui Israel. În Noul Testament deși unii comentatori încearcă să ignore acest aspect, este reluată tema Robului din Isaia 53 cu referință la Mesia, Hristosul care trebuia să sufere. Titlul de ”rob –pais” se aplică de către Pavel cu privire la Hristos. Dacă[17] ne uităm la suferințele apostolilor inclusiv a lui Pavel și la valurile de prigoană abătute asupra creștinismului nu se poate nega suferința omului pentru Evanghelie, respectiv pentru Hristos care într-un anume fel este robie dar și eliberare. Atunci[18] când vorbim despre Pavel ca și rob a lui Hristos ne uităm la motivația lui Pavel de a vesti Evanghelia. Epistola către romani prezintă în mod radical depravarea omului ca rob al păcatului Romani 7:23  ”dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea, şi mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele”. De aceea era necesară o neprihănire dată de Dumnezeu, deoarece neprihănirea omului era insuficientă. Deși Pavel scrie bisericii din Roma, se pare că nu și-a atins scopul, pentru că abaterile doctrinare au fost mari ulterior. Aceasta este o acțiune a omului, care din propria inițiativă, nu vrea să înțelegă și nici nu-l caută pe Dumnezeu cu adevărat. Numele lui Pavel în latină este Paulus care însemnă mic. Când Pavel se raportează ca nume față de romani el se identifică ca fiind sclav, doulos al lui Hristos, poziţie adoptată de bună voie. Deşii el se dă exemplu în acest sens nici Pavel nici Hristos nu ne obligă la acest lucru, acest aspect rămâne a fi decizia şi hotărârea lor noastră. Hotărârea pe care Pavel a luat-o în acest sens a fost întâlnirea cu Isus Hristos pe drumul Damascului. Faptele Apostolilor 26:15  „Cine eşti, Doamne?” am răspuns eu. Şi Domnul a zis: „Eu Sunt Isus, pe care-L prigoneşti”. Iar răspunsul lui Pavel a fost prompt : Faptele Apostolilor 9:6  Tremurând şi plin de frică, el a zis: „Doamne, ce vrei să fac?”….” . În mod categoric doar o confruntare a omului cu păcatul, ne poate pune în postura de robi a lui Hristos.

4). PAVEL APOSTOL A LUI HRISTOS.   Noţiunea de apostol[19] apare în religia creştină şi este dată celor doisprezece apostoli a lui Hristos, mai târziu şi lui Pavel, dar acest cuvânt se aplică şi misionarilor creştini de la începutul creştinismului. Acest lucru înseamnă să fii şi un adept înflăcărat al creştinismului. Ca şi subiecte[20] înrudite apostol însemnă şi apărarea (Gal. 1:10), propria apărare (2 Cor 12:9). Funcţia de apostol presupune însărcinarea de a fi trimis cu o anumită misiune, ucenicii sunt trimişi după Înviere să vestească Evanghelia iar chemarea la misiune este făcută de către Hristos. În afară de apostolii amintiţi mai găsim nume ca Barnaba, Iacov fratele Domnului, Andronic şi Iunia, Sila şi Timotei. Apostolii au o datorie ca să vestească Evanghelia lui Isus Hristos, să pună temelia bisericii, să mărturisească pe Hristos, să înveţe adevărata doctrină, să slujească prin proclamarea Cuvântului şi să ia decizii importante pentru Biserică. Semnele apostoliei sunt : Apostolul l-a văzut pe Hristos înviat, să facă semne minuni şi miracole şi să fie persecutat pentru Domnul. Există peste 80 de locuri în Noul Testament[21], în care apare cuvântul grec „apostolos – a trimite” în cele mai multe locuri în scrierile lui Luca şi Pavel. Originea apostolatului se găseşte în evanghelii când Isus îşi trimite ucenicii să aducă Vestea Bună, să predice, să aibă autoritate, să vindece şi să scoată demoni (Marcu 6:30, Mat 10: 2 şi urm). Acesta este o miniatură pentru lucrurile viitoare iar acei care vestesc Evanghelia în toată lumea poartă numele de evanghelişti sau misionari. Doctrina apostolică nu se află în dreptul unui singur credincios ci este o mărturie comună şi o lucrare a Duhului Sfânt. Oficiul apostolic a fost un fundament pentru biserică, din vremea aceea iar istoria creştinismului se derulează mai departe ca o suprastructură aşezată pe acest oficiu şi este o lucrare a Duhului Sfânt. Pavel [22] face precizarea că a fost chemat să fie apostol. Aici avem o ordine în sensul că prima dată trebuie să fii rob şi abia apoi apostol. Nimeni nu poate face lucrarea lui Dumnezeu dacă nu este chemat. „Eu n’am trimes pe proorocii aceştia, şi totuş ei au alergat; nu le-am vorbit, şi totuş au proorocit (Ieremia 23:21). Rezultatele indică chemarea lui Pavel de a fi apostol şi martor a lui Hristos. Şi Domnul Isus Hristos face afirmaţia că a fost trimis de Tatăl şi nu este mai mare ca şi Cel care l-a trimis (Ioan cap13). Pavel îşi recunoaşte nevrednicia faţă de ceilalţi ucenici 1Corinteni 15:8 ”?După ei toţi, ca unei stîrpituri, mi s’a arătat şi mie”. Din[23] perspectiva mântuirii toţi suntem egali şi ca toţi ceilalţi credincioşi care au căpătat o credinţă de acelaşi fel. Dar din perspectiva misiuni, acest lucru are de a face cu ”a fi trimis”. Pavel îi numeşte pe credincioşii din Roma sfinţi. Din perspectiva Bisericii, evanghelizarea, respectiv trimiterea de misionari însemnă întoarcerea Bisericii dinspre sine în afară.

5). CREDINȚA LUI PAVEL[24]. Am văzut dubla calitate a lui Pavel de rob și apostol dar și ordinea lor în viața lui Pavel, aspect care nu se poate inversa, dar El mai face o precizare importantă. ”lucrul meu în Domnul”. Acest fapt ne face să înțelegem că lucrarea omului pe câmpul Evangheliei nu este meritul nostru, nu ne putem împăna cu lauri de genul câte biserici am vizitat, câte am plantat, sau câte suflete am dus la Hristos. Isus spune ucenicilor Ioan 15:5  ”Eu Sunt Viţa, voi Sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic!. Mai există un aspect care intră în contrast și paradox cu calitatea pe care o are Pavel. Această este aceea de rob și om liber în același timp. Ioan 8:36  ”Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi”. Adevărul este că adevărata libertate a omului este doar în Hristos, iar ”robia” în El este de fapt libertate. Omul, respectiv creștinul este împlinit doar atunci când îl are pe Hristos în inimă. Pavel a fost ales de Dumnezeu, iar această alegere sau separare pentru Evanghelie, era făcută cu un anumit scop, aceea de a proclama Vestea Bună. Cuvântul separare ne duce cu gândul la sfințirea credincioșilor, iar astăzi mulți vestitori au Cuvântului au pretenția de succes în viața lor de mesageri, dar dacă păcatul în viața lor, nu este un accident ci o stare, nu se poate avea victorie pentru faptul că Dumnezeu lui lucrează în felul acesta. Mai mult un creștin care se limitează doar la renunțarea vechiului mod de viață are o viață sterilă și stearpă. Acest lucru ne duce la pilda smochinului din Luca cap 13 spusă de Isus, și la îndurarea lui Dumnezeu. Luca 13: 8  „Doamne” i-a răspuns vierul „mai lasă-l şi anul acesta; am să-l sap de jur împrejur, şi am să-i pun gunoi la rădăcină. Cuvântul ne vorbește despre Evanghelia promisă în Vechiul Testament prin proroci cu împlinire în Mesia care este Hristos. Acest aspect ne duce cu gândul și la Unitatea Scripturii dar și la faptul că Dumnezeu își onorează promisiunile. Evanghelia este ”manifestarea iubirii lui Dumnezeu concretizată în jertfa Domnului Isus”. Ea are un aspect pământesc fiindcă Hristos s-a Întrupat pe linia genealogică a lui David, dar și aspectul divin în care Dumnezeu s-a făcut Om (Ioan 1:1). Evanghelia se desfășoară și pivotează în jurul Persoanei și lucrării lui Isus Hristos care este centru Evangheliei. Cine predică altceva și nu pe Hristos, ci tradiții, ce a văzut la televizor, unde a fost în excursie etc, de fapt nu îl are pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor. Pavel atunci când face referire la Isus face referire la El și ca fiul lui David dar prinde și divinitatea lui Hristos faptul că El este Dumnezeu. Ioan 10:30  ”Eu şi Tatăl una Suntem.”. Jertfa de pe Cruce și Învierea lui Hristos sunt stâlpii de bază ai creștinismului. Dovada faptului că Isus este Fiul lui Dumnezeu este Învierea, iar Hristos a fost ”declarat Fiul al lui Dumnezeu prin neprihănire, putere şi învierea morţilor!” El a fost declarat în felul acesta potrivit cu sfințenia și neprihănirea lui Dumnezeu, iar oricine   dacă a înviat dar fără ca să fie și divin, nu are puterea de a mântuii pe nimeni. Un exemplu este Lazăr pa care l-a înviat Isus Hristos. După înviere Hristos s-a înălțat la Tată și este glorificat. El are o poziție de autoritate și putere stând la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Dacă nu vedem această măreție a Domnului Isus Hristos, să nu ne mirăm de sărăcia spirituală din bisericile noastre. Un alt aspect al învieri este promisiunea reîntoarcerii (Parousia), dar în altă postură, aceea de Judecător. El va judeca lumea și va da verdictul pentru viață veșnică sau osândă veșnică ( Matei 25). Pavel amintește acest lucru : v.31 ”pentrucă a rînduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care L-a rînduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi„(Fapte:17:29-31). Alegerea este a noastră astăzi, aici și acum, pentru destinul nostru de dincolo de moarte. Pavel mai prinde în mesajul său două aspecte importante ca Harul și Apoatolia. Har înseamnă grație divină acordată omului de către Dumnezeu și aici doar amintim Harul comun[25] acordat tuturor oamenilor și Harul special care aduce omul la mântuire. În Vechiul testament găsim termenul de ”heșed” – milă sau îndurare” care înseamnă același lucru. Adevărul [26] este că nimeni nu poate fi mântuit decât prin Harul lui Dumnezeu. Apostolia înseamnă a fi trimis înainte , și prin definiție fiecare dintre noi ca și creștini prin faptul că suntem creștini trebuie să fim martori a lui Hristos, și fiecărui creștin îi este încredințat Mesajul Evangheliei care trebuie comunicat și altor oameni. Acesta lucru este de datoria fiecărui creștin care a beneficiat de Harul lui Dumnezeu. Aici intervine și o cerință indispensabilă aceea de ascultare. În finalul epistolei Pavel spune „Cît despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toţi. „Acesta este scopul evanghelizării, pentru ca toate popoarele să audă vestea Bună a Evangheliei. Atunci când Pavel folosește verbul ”chemați să fie sfinți” se referă la cei care au auzit Evanghelia. A auzii doar cu urechile fără un impact asupra conștiinței omului și a inimi înseamnă un lucru, iar a da curs lucrării Duhului Sfânt în ființa omului înseamnă cu totul altceva. Isus face la un moment dat afirmația Ioan 10:27  ”Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine”, care nu este nicidecum gratuită. Se poate observa că Pavel are pentru Biserica din Roma un Cuvânt conform cu Scripturile, care este Mesajul Evangheliei ce conduce la Isus Hristos care a Înviat, iar el este universal și este destinat pentru ascultarea credinței. Pavel face o urare (Har și Pace) creștinilor din Roma, pe care îi numește sfinți, preaiubiți ai lui Dumnezeu. Acesta este statutul unui credincios, a fi sfânt și preaiubit, iar necredinciosul înseamnă sau nu a fi sfânt, etc. A treia cale nu există (aceea de mijloc). Salutul de Har și Pace este o formă de introducere a lui Pavel în majoritatea scrisorilor sale. Harul este o formă de salut destinată neamurilor, iar Pace ”șalom” este o formă de salut la evrei. Pavel le îmbină pe ambele pentru ca salutul lui să cuprindă pe toți creștinii. Comunicarea între creștini prin vorbe trebuie să difere de limbajul lumii care ne înconjoară. Efeseni 5:19  ”Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului”. Dacă se ascută conversațiile dintre credincioși în majoritatea cazurilor discută despre alte lucruri.

6).DUMNEZEU PERSONAL LA MODUL CONCRET[27]. Relaţia mântuitoare de tip eu – Tu, nu este o invenţie a Reformei aşa cum   această idee se vehiculează în alte medii creştine. Întoarcerea la Sola Scriptura, Sola Graţia, Sola Fide, înseamnă exact acest lucru pe lângă întoarcerea la învăţătura Bisericii Primare, sau Apostolice. Relaţia este în primul rând una personală a credinciosului cu Dumnezeu şi avem exemple în acest sens atât în Vechiul Testament cât şi în Noul Testament. Pe lângă o credinţă a minţii şi o confruntare a omului cu păcatul se nasc acele experienţe personale ale omului cu divinitatea dar care nu trebuie să fie norme şi pentru alţi oameni, iar Dumnezeu permite acest lucru. Avem exemple în Vechiul Testament în care în urma experienţelor credincioşilor cu Dumnezeu aceştia au libertatea să în numească pe Dumnezeu în funcţie de experienţa şi relaţia pe care au avut-o cu El, dar păstrând şi numele de Domn. Se pune întrebarea cum este perceput Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul sfânt de fiecare dintre noi la modul concret. În Noul Testament lucrurile se repetă, dar vizavi de Persoana şi lucrarea lui Isus Hristos. De fapt când ne gândim La Hristos ar trebui să concretizăm la ce anume ne gândim sau ce avem în minte dincolo de simpla rostire a Numelui lui Hristos. Răspunsul ar trebui să cadă pe Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor. Vom încerca să dăm câteva exemple și începem cu Vechiul Testament.

Yahweh Iireh[28] înseamnă Domnul va purta de grijă[29] (Geneza 22:14) 14  Avraam a pus locului aceluia numele: „Domnul va purta de grijă. De aceea se zice şi azi: „La muntele unde Domnul va purta de grijă.” Trebuie să ne aducem aminte ce a promis Dumnezeu lui Avram în Geneza 12:2, în care Dumnezeu face promisiunea lui Avram că din el va ieşii un popor numeros. Noi ştim că Avram a avut doi fii pe Ismael şi pe Isac, iar aceste din urmă a fost fiul promis de Dumnezeu. El dă porunca şi îi cere lui Avram să-l ducă pe Isac ca şi jertfă, iar pentru Avram a avut un adevărat şoc cererea pe care a făcut-o Dumnezeu cu privire la Isac, fiul promis, iubit, primit spre sfârşitul vieţii, în chip deosebit şi dăruit chiar din partea lui Dumnezeu. Avram intră într-o criză profundă dar ascultă de Dumnezeu. Drumul a durat trei zile până la muntele Moria, în care Avram şi-a pus numeroase întrebări, fără un răspuns imediat, a avut întristare, inima lui a ars, şi nu înţelegea cum din el va ieşii un popor numeros aşa cum ia promis Dumnezeu. Viitorul era sumbru pentru Avram şi soţia sa. Ştim ce s-a întâmplat şi cum Dumnezeu intervine în ultima clipă, iar Avram este cuprins de recunoştinţă, bucurie şi adorare. Acolo Avram dă numele acelui loc un nou Nume al lui Dumnezeu, ”Domnul va purta de grijă“ adică Yahweh Iireh. Avram a fost îndreptăţit să-i dea lui Dumnezeu acest Nume, iar Istoria Biblică, Istoria Bisericii, şi viaţa noastră ne vorbeşte despre un Dumnezeu care ne poartă de grijă. Aici vedem Suveranitatea şi Atotputernicia lui Dumnezeu mai ales în momentele în care credincioşii sunt depăşiţi de situaţie. În aceste momente de criză suntem nevoiţi să ne recunoaştem limitările umane şi să acceptăm un Dumnezeu Suveran şi Puternic. Avram avea credinţă în Dumnezeu la modul concret şi personal care însemna ascultare de Dumnezeu. Evrei 11:17  „Prin credinţă a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare: el, care primise făgăduinţele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu!”

El Roi – Dumnezeu care vede[30] (Geneza 16:13; Psalmul 32:8). Sarai nevasta lui Avram era stearpă, şi nu a avut răbdarea ca Dumnezeu să intervină pentru a avea copii şi încearcă să rezolve ea problema în felul oamenilor. O ia pe roaba ei Hagar (Agar) şi o dă de „soţie” lui Avram din care rezultă Ismael. După cele petrecute Agar dispreţuieşte pe Sara iar acesta îi face sclavei viața un iad, Avram fiind de acord cu acest lucru. Agar a fost izgonită în pustie, s-a aşezat lângă un izvor şi aşteaptă moartea fiului ei. Dar Dumnezeu o găseşte şi acolo îi porunceşte să se întoarcă la stăpâna sa dar îi face şi îi face promisiune. Geneza 16:10  „Îngerul Domnului i-a zis: „Îţi voi înmulţi foarte mult sămânţa şi ea va fi atât de multă la număr că nu va putea fi numărată” Când Dumnezeu i se adresează lui Agar ea exclamă „Tu eşti Dumnezeu care mă vede!“ adică „Tu eşti El Roi!“ Agar vede un adevăr fundamental şi anume că Dumnezeu vede toate lucrurile, nu numai faptele noastre ascunse ci şi gândurile sau motivaţiile noastre. El vede necazurile noastre dar şi fuga de răspundere şi lista poate continua. Acesta este o calitate al lui Dumnezeu care vede toate lucrurile inclusiv pe noi credincioșii de astăzi.

Yahweh – Eu sunt; Eu sunt Cel ce sunt (Geneza 2:5; Exod 3:13-14; Judecători 5:4-5,9,11) Deși în Geneza Numele lui Dumnezeu sub această formă YHWH apare aproape de 7 000 de ori, cercetătorii nu au căzut de acord asupra pronunției Yahweh şi nu Iehova, care este formată numai din consoane, se pare că pronunțarea originală s-a pierdut, dar tetagrama ne învață clar despre   substanța lui Dumnezeu (Maimonide), iar celelalte Nume sunt derivate și compuse, și rezultă din lucrările Sale exceptând Numele Yahweh (cuvâtul Yahweh vine de la hawa). Dintre toate Numele care s-au dat lui Dumnezeu, Yahweh este cel mai mult folosit. Dumnezeu există prin Natura Sa, fiind o Ființă necauzată, ne prezintă existența de Sine a lui Dumnezeu și nu depinde de nimeni. În contextul creației Dumnezeu este creatorul vieții și faptul că nu ar fi posibil să existe viață dacă viața nu ar fi însuși Dumnezeu. Dumnezeu se prezintă lui Moise (Exod 3:13-14) cu Numele de Yahweh, – Eu Sunt, sau Eu Sunt Cel ce Sunt, care înseamnă un Dumnezeu etern, atemporal, care transcede timpul și spațiul. El nu este trecător ca ceilalți dumnezei sau idoli. Dumnezeu s-a arătat lui Abraham, Isaac şi lui Iacob, sub Numele de El Shaddai (Dumnezeul cel Atotputernic). și abia lui Moise se prezintă prin Eu Sunt și se deschide o nouă perspectivă cu privire la Natura lui Dumnezeu. Numele de YHWH, era prea sacră pentru a fi pronunțată și era înlocuită cu Domnul. Din cele spuse mai sus desprindem două lucruri importante și anume o Revelație progresivă a lui Dumnezeu în istorie legată de acțiunile Sale, dar și aspectul relației directe dintre om și Dumnezeu, în acest caz omul fiind Moise.

Yahweh Shalom – Domnul păcii[31] (Judecători 6:24). Perioada[32] judecătorilor a fost una din cele mai negre etape din istoria poporului evreu și este suficient dacă ne gândim la versetul din Judecători 21:25  ”Pe vremea aceea, nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce-i plăcea”. Ca o consecință a   păcatului Dumnezeu trimitea pedeapsa asupra poporului care era asuprit de popoarele din jur. Tot la strigătele de ajutor evreilor Dumnezeu ridica judecători în Israel, care luptau cu pentru libertate, iar poporul se bucura o perioadă de liniște și pace. Pe vremea lui Ghedeon[33] poporul trăia într-o stare continuă de frică și groază din cauza madianiților, care erau o pedeapsă divină. Dumnezeu îl alege pe Ghedeon pentru a elibera poporul. Ghedeon speriat de întâlnirea cu Îngerul Domnului a fost convins că va muri dar Domnul îi spune ”Fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri“. Marcat de aceste cuvinte Ghedeon construiește un altar în locul acel și pune numele de Yahweh Shalom, – Domnul păcii. Acest lucru înseamnă supunerea lui Ghedeon față de Dumnezeu, o atitudine de ascultare și închinare, dar și un mesaj de pace pentru inima lui Ghedeon și pentru poporul Israel, care va urma să fie eliberat de jugul madianiților. Vedem din nou aspectul relației om – Dumnezeu, la nivel personal, dar și cu impact asupra națiuni evreilor. Acest lucru este valabil și astăzi, iar una din problemele oamenilor este alienarea (înstrăinarea) omului de Dumnezeu și de semeni. Această neputință a omului față de societatea în care trăiește, față de el însuși, (se depesonalizează), este o consecință a păcatului și nu păcatul în sine. Doar Dumnezeu poate să aducă pacea în inima omului în relația omului cu Dumnezeu cu sinele și cu semenii. Numai Dumnezeu are puterea să rezolve alienarea (nebunia) omului. Dumnezeu dorește pacea, deși El este un foc mistuitor, iar prin acțiunile Sale se descopere oamenilor pe Sine și le transmite sfințenia, iubirea, purtarea de grijă, călăuzirea, vindecarea și mai ales pacea Sa. El restabilește pacea omului cu Dumnezeu și cu semenii și ”numai Yahweh Shalom, Domnul păcii, poate face acest lucru”. Acum vom trece în Noul Testament, pentru a aspectul relației om – Dumnezeu dar cu referință la Persoana și lucrarea lui Hristos. Realitatea este că nu e suficient să fii membru într-o biserică locală ci trebuie să faci parte din Biserica ca și Trup a lui Hristos și acest lucru presupune și o relație directă cu Isus Hristos prin care am primit iertarea păcatelor. O să încercăm să aducem în atenție trei cazuri din Noul Testament în care întâlnirea   omului cu Hristos, a marcat viața acestora și l-au recunoscut pe Hristos ca Mesia, Fiul lui Dumnezeu și s-au smerit în fața Lui.

Petru. Numele lui Petru[34], numit şi Simion a fost un nume specific evreiesc, era căsătorit iar soţia la urmat în călătoriile lui misionare. Când a fost chemat de Isus să fie ucenic a primit un nume nou în aramaică „ Kehpa (Chifa) – rocă sau piatră”, nume care apare în Noul Testament ca şi Petros. El vea rol de lider în grupul ucenicilor şi era de multe ori purtătorul de cuvânt al acestora. Ucenicul lui Isus[35] era pescar. Luca 5:8  Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus, şi I-a zis: „Doamne, pleacă de la mine, căci Sunt un om păcătos.” Se cunoaște episodul cu pescuirea minunată, în care la porunca Domnului Isus, ucenicii prind o mulțime de de pești. Marea Galieliei era de fapt lacul Ghenezaret, iar la început Isus folosește barca de pescuit al pescarilor ca și loc de amvon. Acest lucru nu înseamnă de câte ori cineva vestește Cuvântul Domnului se aduce în mod obligatoriu și roadă. Apoi ucenicii la îndemnul lui Isus se apucă să pescuiască. Domnul Isus când își alege ucenicii le spune pescarilor, Simon și Andrei, că îi va face pescari de oameni (Matei 4:19; Marcu 1:17). După ce ucenicii se trudesc toată noaptea și nu prind nimic Isus le spune ucenicilor să arunce mrejile în partea dreaptă, deși Simion protestează totuși la cuvântul lui Isus face acest lucru. Ucenicii erau pescari pricepuți dar totuși nu au prins nimic, dar când Domnul Isus dă o poruncă, acesta nu este una imposibilă. După ce ucenicii au aruncat năvoadele în partea dreaptă, au prin o mare mulțime de pești încât începeau să se rupă mrejile de greutatea lor. Dacă se spiritualizează acest episod ”prinderea peștilor” trebuie să se facă conform cu instrucțiunile lui Isus Hristos. Plasa ”pescarului” adevărat trebuie să fie trainică și să aibă ca și temelie Moartea și Învierea lui Isus Hristos. După Învierea lui Isus Hristos mai există un episod în care ucenicii pescuiesc (Ioan 21:1-11), și ucenicii îl văd pe Hristos Înviat, iar El le spune ucenicilor cum să ”pescuiască” ”, cu alte cuvine cum să predice Evanghelia, dar și până unde ”la marginile pământului”. Dacă ne reîntoarcem la momentul menționat mai sus Petru își recunoaște eșecul și face o mărturisire de credință ” Pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos”. Totuși Isus avea alte planuri cu Petru, și cu ceilalți ucenici anume să îi facă ”pescari de oameni”. Dacă vrem să fim ucenicii lui Isus, fiind copiii lui Dumnezeu, este nevoie de   multă smerenie, iar a atunci Domnul va putea să ne folosească în lucrarea Lui. Petru este unul din cele mai bune exemple și cred că este bine să ne amintim ce a făcu Duhul Sfânt prin el în ziua cincizecimii. De menționat este și faptul că la minunea făcută de Isus, pe ucenici ia apucat frica. În relația omului Cu Isus Hristos, sunt o mulțime de sentimente combinate ca adorare, smerenia dragoste etc, dar este necesară și frica nu în ideea pedepsei, ci a faptului că poate nu facem întotdeauna voia Domnului și avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt în viața de credință și lucrarea pe care o facem. De aceea trebuie să ne simţim nevrednici în faţa puterii şi sfinţeniei lui Isus Cristos. Exemplu de smerenie a lui Petru trebuie să fie în fiecare dintre noi.

Toma, este unul dintre ucenicii lui Isus[36] zis şi „Geamănul”, face parte din al doilea grup al ucenicilor din listele apostolilor. El este gata să meargă cu Isus la mormântul lui Lazăr şi chiar să fie ucis de iudei ( Ioan 11:16). El nu înţelege cum Isus poate să meargă la Iarusalim ştiind că va murii acolo. După înviere Domnul Isus[37] se arată ucenicilor în camera de sus, dar Toma nu crede şi cere o dovadă concretă a Învierii Domului Isus (Ioan 20:25). După opt zile Isus se arată din nou ucenicilor şi de data acesta Toma era şi el prezent. La vederea lui Isus el face o mărturisire de credinţă : „Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”. Lui Toma în popor i se spune necredinciosul şi se pare că însuşi Isus ia spus acest lucru, iar îndoiala lui Toma era mare şi avea nevoie de o dovadă concretă a învierii lui Isus. Faptul că Toma nu era împreună cu ucenicii a fost o piedică în cale credinţei lui. Părtăşia credincioşilor este necesară în Biserică pentru creşterea în învăţătură şi sfinţenie prin Harul lui Dumnezeu dat de sus. Este bun îndemnul în acest sens : “Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult cu cât vedeţi că ziua se apropie” (Evrei 10:25). Episodul în cauză nu ne indică faptul că Toma a făcut la modul practic ce ia spus Isus, şi se pare că nu era necesar lucrul acesta. Şi astăzi sunt mulţi care afirmă că “Dacă L-aş vedea, dacă L-aş putea atinge, atunci aş crede!,” dar acesta este o falsă problemă. Problema nu este absenţa dovezilor cu privire la Moartea şi Învierea lui Isus Cristos, ci necredinţa din inima omului. Este o problemă de sinceritate şi Dumnezeu se ocupă în primul rând de inimile sincere. Cei care nu cred Biblia, au nevoie de argumente şi problema lor, afirmă ei este de ordin intelectual, dar adevărata problemă este moralitatea lor pentru că trăiesc în păcat. Dacă revenim la Toma pentru un evreu monoteist a spune “Domnul meu şi Dumnezeul meu!”, care s-a îndoit aşa de mult de învierea lui Isus este un lucru nespus de mare şi punctul culminant în viaţa de credinţă a lui Toma, dar şi a Evangheliei lui Ioan. Este o mărturisire de credinţă să spui lui Isus Hristos : „Domnul şi Dumnezeul meu”. În cazul lui Toma avem relaţia de învăţător – ucenic, Domn şi slujitor. Dar în Ioan 20:29, Isus mai spune un lucru extrem de importat pentru credincioşii. „Ferice de ceice n-au văzut, şi au crezut.„ Cei care cred astăzi în Moarea şi Învierea lui Isus Hristos au parte de o binecuvântare deosebită. Cristos trebuie să fie mântuitor şi Domn în viaţa creştinului şi în Biserică.

Pavel, a fost un prigonitor al creştinilor[38] şi se cunoaşte puţine lucruri despre el înainte de convertirea sa pe drumul Damascului când Isus i se arătă şi devine un apostol cu un zel înfocat pentru vestirea Evangheliei. El era din Tars şi avea cetăţenia romană fapt care l-a salvat de multe pericole, fiindcă cetăţenii romani se bucurau de privilegii. Era un om educat şi a învăţat la picioarele lui Gamaliel (Fapte 22:3). Se pare că nu avea un fizic prea plăcut şi în plus avea probleme şi cu ochii. Nu exisă informaţie la faptul că Pavel la întâlnit pe Isus Hristos în viaţă, dar se pare că a asistat la uciderea lui Ştefan cu pietre (Fapte 8:1), lucru care se pare că la marcat, fapt ce denotă din întrebarea pe care ia pus-o Isus Hristos ( Fapte 26:14). Saul din Tars[39] are o experienţă extraordinară cu Isus Glorificat, iar convertirea lui a fost bruscă şi dramatică „Doamne, ce vrei să fac?”. Saul din Tars[40] a început persecuția împotriva creștinilor, și era o amenințare pentru creștini. El îl ura pe Isus Hristos și pe creștini, fiind un adept înfocat a iudaismului, iar scopul lui era stârpirea și distrugeri creștinilor și a religiei creștine. Pa drumul Damascului la care mergea cu acest scop, Hristos se arată lui Saul, iar el mai târziu în Cartea faptele Apostolilor, înaintea lui Agripa și în Filipeni spune ce s-a întâmplat. La întrebarea lui Pavel ” ,,Cine eşti Tu, Doamne?„, Saul dă dovadă de dovadă de incompetență și neștiință, un om foarte instruit dar care îl cunoaște pe Hristos la nivel inteletual, lucru egal cu zero. Al cunoaște cu adevărat pe Isus Hristos înseamnă a avea viață spirituală și o relație cu El. în urma șocului spiritual primit, Saul pune întrebarea remarcabilă ,,Doamne, ce vrei să fac?„, iar acest lucru demonstrează întoarcerea s-a la Dumnezeu și la Hristos și este gata să facă orice iar fi cerut Domnul. Saul era un om schimbat în mod total, iar Dumnul Isus anticipează acest lucru : „După roadele lor îi veţi cunoaşte” (Matei 7:20). Nu cred că exista un om mai mirat și încurcat în fața acestui eveniment neașteptat ca și Saul. În plus   de acest lucru practic a rămas fără vedere, orb la propriu, și trei zile nu a băut și nu a mâncat nimic. Dumnezeu lucrează printr-un credincios Anania, gata să facă totul pentru Isus ,,Iată-mă Doamne, a răspuns el”, care și-a pus mâinile peste Saul pentru a-și primi vederea și Duhul Sfânt. La protestul lui Anania, Domnul îi spune că Saul este un vas ales care să ducă ( poarte) Numele lui Isus Hristos înaintea neamurilor, a împăraților și să sufere pentru această lucrare. Saul și-a recăpătat vederea fizică dar mai important este cea spirituală și a fost Botezat. Saul nu mai este dușmanul lui Hristos ci fratele Pavel. Apostolul Pavel obisnuieste sa-L numească pe Dumnezeu: “Cel ce a inviat din morti pe Isus Hristos” (Rom. 4:24; 10:9; etc.). Sfârșitul lucrării lui Pavel este martirajul, în condiții necunoscute, pentru că Faptele Apostolilor se termină fără o finalitate clară a narațiunii, scriitorul sau și-a pierdut viața, ori nu a mai avut ce să scrie, iar tradiția spune că Pavel a murit decapitat. Când ai o relație adevărată cu Isus Hristos ești gata să mori pentru El.

7). CREDINCIOSUL ÎN RELAŢIA eu – TU. Aici apare un paradox[41] cu privință la ființa noastră ca și om. Pe de o parte suntem infimi ”un bulgăre de țărână”, și ne gândim la imperii și popoare dispărute, urme pe care arheologii le descopere în țărâna pământului, plus milenii de istorie în contrast cu o viață de om de 70-80 de ani. Pe de altă parte Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi un suflet viu (Gen 1:26), care are așa de mare valoare încât pentru fiecare dintre noi la modul personal, dar și universal a murit Hristos (Ioan 3:16) în sensul că Jertfa de pe Cruce acopere păcatele omenirii întregi. În confruntarea omului cu păcatul, respectiv omul nu rămâne pasiv, iar Evanghelia, rămâne și este o problemă de alegere a omului în sensul că accepți o relație mântuitoare cu Isus Hristos de tipul eu – Tu, sau o nonrelație, în care respingi oferta de salvare oferită de Dumnezeu prin Isus Hristos, cu consecințele de rigoare. Întrebarea pe care se pune în mod imperios este ce avem în minte atunci când rostim Numele lui Isus Hristos, dincolo de simpla rostire a acestui Nume. În postura de copiii a lui Dumnezeu trebuie să ținem seama de câteva realități care definesc viața credinciosului.

Realitatea Crucii. Trebuie să amintim că sunt două vârfuri ale răului în Univers, din care unul este momentul când Hristos a fost răstignit pe Cruce iar al doilea este Realitatea Iadului. Crucea este momentul când toate păcatele lumii, trecute, prezente şi viitoare, au fost puse efectiv pe Cristos, iar justiţia și dreptatea lui Dumnezeu au fost satisfăcute. Înainte de crucificare Hristos experimentează lupta sufletească, cu El însuși. În sfinţenia Sa perfectă i s-a revoltat caracterul și s-a opus din instinct. A avut o puternică reacţie negativă la purtarea păcatelor noastre. El a purtat păcatele multora. (Is.53:12). Dumnezeu l-a făcut pe Isus Cristos păcat pentru noi. (2 Cor. 5:21). Dumnezeu a pedepsit în mod efectiv păcatul omenirii prin Fiul Său. Pentru prima dată Isus Cristos era despărţit de Tatăl. Matei 27:46  Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, Lama Sabactani?” adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” Cristos[42] este perceput ca Robul care sufere în Isaia 53 cu împlinire în Crucificarea lui Isus Hristos, iar El biruieşte prin Cruce și este Înviat din morți. Umanitatea nu va experimenta niciodată răul suferit de Cristos pe Cruce iar prigoana credincioșilor este un argument al credinţei. Moartea prin crucificare era cea mai oribilă formă de execuţie, o moarte înfioratoare. Unii suportau câteva zile şi pentru acest lucru se zdrobea fluierele picioarelor ca să moară mai repede. Suferinţa fizică era dublată de   durerea psihologică, pricinuită de purtarea păcatelor omenirii. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn. (1Petru.2:24). Dumnezeu a pus efectiv păcatul lumii pe Isus Cristos iar Suferinţa lui Isus Cristos va fi una fără precedent. Momentul Crucificării lui Hristos nu sufere nici un termen de comparaţie. Suferinţele noastre sunt o palidă analogie. El a suportat vina a milioane de păcate. Chiar şi pentru o clipă o uriaşe suferinţă, care însemna pedepsirea păcatului era mult pentru un caracter Sfânt şi perfect. El a suportat pedeapsa, mânia și pedeapsa lui lui Dumnezeu. Suferinţa Lui a fost o plată completă   a păcatului sub aspectul mântuitor. (1.Petru 1:18 ) ”căci ştiţi că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, 19 ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană”. Suferința îndurată[43] de Isus Hristos este exemplul final al urii și furiei pe care omaenii păcătoși le simt față de sfințenia lui Dumnezeu. ”Aşadar, oricât de brutale au fost suferințele fizice ale lui Iisus, acest lucru era nimic comparativ cu faptul că a trebuit să îndure păcatele noastre şi să moară pentru a plăti pedeapsa pentru ele (Romani 5:8) [44]. Pentru prima dată[45], în istoria cunoscută de noi, Trinitatea a fost ruptă dar refăcută prin Înviere. Dar a mai existat un lucru important cu impact în viața credinciosului. Jertfa lui Isus Hristos a fost o jertfă de Ispășire care a înlocuit jertfele aduse de Marele preot în Vechiul Testament. Evrei 9:13  ”Căci dacă sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţirea trupului, 14  cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului cel viu!” Isus Hristos a ieșit biruitor, iar noi vom avea victorie doar prin El pentru că Coloseni 2:15  ”A desbrăcat domniile şi stăpânirile, şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.” Această Realitate a Crucii nu este repetabilă în istorie, iar alegerea ne aparține în a crede sau nu a crede Hristos Crucificat care este mântuirea noastră.

Realitatea Iadului. Termenul de Iad[46] în Noul Testament este transliterat prin cuvântul ” Ghenă”, (o vale din preajma Ierusalimului), în care focul nu poate fi stins, este etern (Matei 18:8) și exemplificat de Isus Hristos. Imaginile din Noul Testament despre Iad sunt uniforme, iar în afară de foc și pedeapsă, Iadul este descris și ca întuneric, (Matei 25:30) moarte, ( Apoc 2.11), nimicire și excludere din prezența lui Dumnezeu (Matei 7: 21-23) și o datorie care trebuie plătită (Matei 5: 25-26). În conformitate cu Biblia[47] iadul este un loc real și veșnic. Pedepsirea celor răi în Iad va fi veșnică, și este descrisă în Scriptură ca fiind ”focul veșnic” (Matei 25:41), ”focul care nu se stinge” (Matei 3:2), ”ocara și rușinea veșnică” ( Daniel 12:2), un loc unde ”viemele nu moare și focul nu se stinge” (Marcu 9:44-49), un loc al chinurilor ”în foc și pucioasă, , unde fumul se suie în sus în vecii vecilor” (Apoc 14:10-11), ”un lac de foc și pucioasă” unde cei răi vor fi chinuiți, zi și noapte în vecii vecilor” (Apoc. 20:10). Oamenii care nu s-au împăcat cu Dumnezeu for vi sub pedeapsa și mânia lui Dumnezeu. În Iad oamenii vor fi nevoiți să recunoască dreptatea lui Dumnezeu. Iadul[48] este un loc de pedeapsă destinat lui Satan și îngerilor care sau răzvrătit dar și oamenilor care nu s-au împăcat cu Dumnezeu. În Iad există un chin permanent, puternic, mintal și fizic da   și despărţirea totală și definitivă de Dumnezeu. ”Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua”. (Apoc. 20:14) Dacă se pune întrebarea cine ajunge în Iad avem un răspuns Biblic : Apocalipsa 21:8  Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.” Din nou se poate afirma că libertatea de alegere ne aparține

Realitatea Cerului. Atunci când ne gândim la cer înțelegem cel puțin trei lucruri. Cerul fizic, material perceput   de noi pe care zboară păsările și avioanele, Cerul înstelat, respectiv universul cunoscut de noi prin telescoape, rachete, etc, și Cerul spiritual aflat într-o altă dimensiune în care locuiește Dumnezeu. Cerul[49] este un loc real și se fac referi la el de aproape 300 de ori. Pavel ne spune că a fost răpit până la al treilea cer (2 Cor. 12:1-9). Orice om care crede în Isus Hristos va avea viața veșnică și va intra în cer. (Ioan 3:16). În cer nu va fi noapte, soarele și luna nu mai sunt necesare pentru că însuși Dumnezeu este Lumină (Apoc 22:5). El este descris în mod plastic cu 12 porți, 12 fundații, Paradisul Grădinii Edenului va fi restaurat, va fi plin de pietre prețioase. În mijlocul grădinii va curge un râu cu apă vie, Pomul vieții va fi pus la dispoziția tuturor oamenilor, rodește de 12 ori pe an și va vindeca neamurile (Apoc. 22). Omul nu este capabil să descrie cum va fi acolo (1 Cor. 2:9). De asemenea în cer nu va fi lacrimi sau durere ci o stare de fericire (Apocalipsa 21:4) Cerul este locuința lui Dumnezeu[50], a în gerilor Lui și o destinație a sfinților de pe pământ. El este un loc dar și o stare și este perceput încă din Vechiul Testament. Deuteronomul 26:15 ” Priveşte din locaşul Tău cel Sfânt, din ceruri, şi binecuvântează pe poporul Tău Israel, şi ţara pe care ne-ai dat-o, cum ai jurat părinţilor noştri, ţara aceasta în care curge lapte şi miere.” sau Neemia 9:6  ”Tu, Doamne, numai Tu, ai făcut cerurile, cerurile cerurilor şi toată oştirea lor, şi pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viaţă tuturor acestor lucruri, şi oştirea cerurilor se închină înaintea Ta”. În Noul Testament cerul este amintit în rugăciunea Tatăl Nostru (Matei 5:44). Credincioșii au o moștenire păstrată în cer (1Petru 1:4), de asemenea trebuie să definim dimensiunea escatologică a cerului, care este în viitor pentru faptul că universul fizic va dispare și Dumnezeu va crea un cer nou și un pământ Nou. (2 Petru 3:10-13). Trebuie să înțelegem că în final lucrurile vor fi de așa natură încât vor fi după voia lui Dumnezeu. Biblia [51] afirmă că Cerul este tronul lui Dumnezeu (Isaia 66:1), (Fapte 7:48-49).   De asemenea după înviere Isus Hristos s-a Înălțat la cer și stă la dreapta lui Dumnezeu. De asemenea În Cartea Evrei ni se spune faptul că : Evrei 9:24  ”Căci Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu” loc în care slujește ca și Mare Preot ( Evrei 6: 19-20). Isus spune că se va întoarce și ne va duce în cer (Ioan 14.1-4). Când oamenii neagă existența cerului, ei neagă Cuvântul lui Dumnezeu. Există în noi un dor după veșnicie și cerul este speranța credincioșilor (2 Cor. 5:1-4). Pavel îndeamnă credincioșii care se află în suferință să privească la lucrurile veșnice adică la cer (2 Cor. 4:17-18). Dumnezeu a pus în mintea oamenilor faptul că El există ( Romani 1:19-20), iar toți cei spălați în Sângele Mielului vor avea parte de Împărăția Cerurilor (Evrei 10: 19-20).

Hristos ca Mîntuitor personal [52]. Problema[53] se pune în mod acut în relația credinciosului eu – Tu cu divinitatea, pentru că prima dată Hristos trebuie să aibă calitatea de Mântuitor în viața credinciosului. și abia apoi El este Domn și Stăpân peste viața de credință. Aceste lucruri nu se pot inversa. Intrăm pe ușa ce strâmtă și facem dovada credinței mergând pe calea îngustă. Acest lucru se vede prin roadele pe care le ducem conform cu Galateni 5 :22 Atunci când rostim Numele lui Hristos, realitatea Crucii, realitatea Iadului și Realitatea Cerului, sunt prezente în ființa noastră și chiar dacă nu le gândim în mod simultan, ele sunt acolo, dar în plus avem și calitatea de robi a lui Hristos, fiind în același timp eliberați de păcat. Isus Hristos[54] are calitatea de mântuitor pentru că s-a Întrupat (Ioan 1:1 și 1:14), ca să învețe, să vindece trupul dar în primul rând sufletul, să ne ierte și să moară pentru noi. Biblia face afirmația că toți am păcătuit și am făcut fapte rele (Romani 3:8-10), ca urmare ne așteaptă judecata lui Dumnezeu care este Iadul cel veșnic ( Apoc. 20:11-15). Din această pricină avem nevoie de un Mântuitor. Isus Hristos a plătit prețul pentru păcatele noastre (Romani 5:8), și în acest fel, suntem salvați de realitate Iadului. Membralitatea într-o biserică locală, săvârșirea unor ritualuri creștine, nu suplinesc adevărata relație pe care trebuie să o aibă credinciosul cu Isus Hristos, care înseamnă pocăință și Naștere din Nou. Acceptarea unui Hristos Mântuitor și personal înseamnă să-ți pui întreaga credință în El. Întrebarea   rămâne și anume ce avem în mintea noastră când rostim Numele lui Isus Hristos.

 8) CONCLUZII. Cartea Romani tratează neprihănirea lui Dumnezeu și justificarea prin credință a celui ce crede, care este declarat neprihănit prin Jertfa lui Hristos și Harul lui Dumnezei. Ea tratează și alte aspecte doctrinare, dar dacă privim la apostolul Pavel el are calitatea de rob și apostol în același timp, dar le posedă după numai după momentul convertirii. Astfel el este dependent de Dumnezeu în tot ceea ce face cu privire la vestirea Evangheliei lui Hristos. Aici intră aspectul relației personale cu divinitatea, eu – Tu de care am amintit, iar între calitatea de rob și apostol nu există elemente de tensiune, de fapt Hristos ne face să fim liberi. Dacă se reia firul ideii Dumnezeu se prezintă în mod progresiv în istorie ca și o Persoană, iar omul are posibilitatea să comunice și să aibă o relație personală cu El. Pentru a nu ne înșela singuri, când omul trăiește în păcat, acest lucru este imposibil. Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință și avem libertatea dea accepta acest lucru, sau de a-l refuza, dar El dă o poruncă : Faptele Apostolilor 17:30  ”Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască”. A nu ține seama de porunca lui Dumnezeu, este riscul necredinciosului care va suferii mânia lui Dumnezeu care înseamnă voia Sa hotărâtoare în consecinţă Iadul cel veşnic. Atunci când Pavel folosește termenul de rob, el o face cu referire la Hristos care este Domn și Stăpân în viața lui, dar acest lucru implică și suferință prin care trece datorită ascultării de Hristos, din partea semenilor, dar și o luptă cu sine însuși spre o viață și cunoaștere mai înaltă a lui Hristos. A fi apostol, are de a face cu a fi trimis, și s-a enumerat mai sus semnele sau cerințele pentru ca cineva să fie apostol. Dacă ne referim la timpurile noastre, astăzi există misionari și evangheliști, dar dacă nu simt cu adevărat chemarea lui Dumnezeu și nu sunt aleși pentru o asemenea lucrarea vor falimenta în lucrarea lor în cel mai fericit caz, sau și mai rău, vor devenii lideri și vor duce oamenii în rătăcire spirituală. Pe de altă parte fără a fi un paradox, toți credincioșii au această sarcină de a vesti Evanghelia lui Hristos, cu vorba, dar în primul rând cu roadele lor ”sare și lumină” într-o lume coruptă și murdară și aici mă refer la preoția tuturor credincioșilor 1 Petru 2:9  ”Voi însă Sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam Sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată” Acest lucru este imposibil pentru o persoană care nu îl are pe Hristos în inima lui ca Mântuitor și Domn. Cei în care păcatul nu este un accident, ci o stare continuă, și aici mă refer la credincioși și care doresc să facă ” lucrarea Domnului”, și unii chiar sunt implicați, acest lucru se numește ”Jertfa Nebunilor”. Dumnezeu s-a revelat progresiv în istorie, şi am dat câteva exemple din Vechiul Testament. Dumnezeu în relaţia Sa cu oamenii s-a descoperit prin Numele Său YHWH, un nume format numai din consoane, aproape imposibil de pronunţat, şi din cauză că era prea sacru era înlocuit cu Domnul. Acest Nume înseamnă Eu Sunt, sau Eu Sunt Cel ce Sunt. De fapt avem trei Nume de bază ale Creatorului, Elohim, Iehova şi Adonai, restul sunt nume compuse, iar Dumnezeu permite acest lucru. În acest sens am dat patru din Numele compuse a lui Dumnezeu pe care Avram, Agar, Moise şi Ghedeon, le rostesc în urma experienţelor pe care le au cu Dumnezeu. În Noul Testament lucrurile se schimbă iar creştinii se raportează la Isus Hristos care este Mântuitor personal. Faptul că Dumnezeu s-a făcut Om, a fost repetat de nenumărate ori pentru e scoate în evidență importanța acestui lucru. Petru îl recunoaşte pe Isus ca fiind Mesia, dar şi starea de păcat în care se afla, Toma îl numeşte Domnul meu şi Dumnezeul meu, iar Pavel în convertirea bruscă de pe drumul care duce la Damasc, îl recunoaşte pe Isus Hristos ca Domn şi este gata să facă orice pentru El lucru dovedit mai târziu. Problema se pune şi astăzi atunci când invocăm Numele lui Isus Hristos, sau Dumnezeu ca Tată, şi Dumnezeu ca Duhul Sfânt. Ce anume avem în minte când rostim aceste Nume? Am enumerat necesitatea cu Isus Hristos să fie Mântuitor şi Domn în viaţa credinciosului, acest lucru înseamnă confruntarea cu păcatul, pocăinţa şi Naşterea din Nou, urmată de o viaţă de sfinţenie. Pe de altă parte există realitatea Iadului, de care suntem izbăviţi prin Jertfa de pe Cruce, dar şi realitatea Cerului şi a moşteniri promise acolo. Este necesar a ne simţii nevrednici în faţa lui Hristos, care   este o condiţie necesară pocăinţei. Nu e suficientă credinţa bazată doar pe informaţie. Este necesară o combinaţie formată din Cuvântul lui Dumnezeu, raţiunea, sentimentul, acţiunea Duhului Sfânt, angajarea, experienţa şi o inimă schimbată pentru ca Ymago Dey să fie restabilit în om. Între ele   trebuie să fie o stare de armonie şi echilibru.   Este edificator exemplu lui Iov când Cerul şi pământul se uită la el şi credinţa lui. Trebuie să avem credinţa a faptului că Dumnezeu ne vede ne poartă de grijă, El este steagul nostru, este Tatăl Nostru. Astfel părtăşia pierdută din Eden este posibilă parţial şi astăzi şi va fi desăvârşită pentru credincios şi biserică în Cer Problema este ca ele să fie adevărate în viaţa credinciosului. Astfel relaţia eu – Tu este restabilită.

Ardelean Viorel

9). BIBLIOGRAFIE:

SCURTĂ INTRODUCERE BIBLICĂ de ERNEST AEBI Editura Lumina lumii

Sait www.theophilos.3x.ro

Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

DICŢIONAR BIBLIC   SOCIETATEA MISIONARĂ ROMÂNĂ,     Editura “Cartea Creştină” Oradea 1995.

Sait http://www.gotquestions.org/Romana/cartea-romani.html

O scurta marturisire de credinţa scrisa de Beniamin Cocar – doctor in teologie, Detroit

Sait https://dexonline.ro/definitie/rob

Index tematic de termeni şi nume din Biblie București 2003

Sait http://www.gotquestions.org/Romana/Iisus-suferind.html

Sait http://www.gotquestions.org/Romana/iad-real-vesnic.html

Sait http://www.gotquestions.org/Romana/ca-si-in-cer.html

Sait http://www.gotquestions.org/Romana/Iisus-suferind.html

Sait http://www.gotquestions.org/Romana/iad-real-vesnic.html

Sait http://www.gotquestions.org/Romana/realitatea-cerului.html

Sait http://www.gotquestions.org/Romana/Mantuitor-personal.html

Ardelean Viorel

[1] SCURTĂ INTRODUCERE   BIBLICĂ de ERNEST AEBI pag 161 – 162

[2] Sait www.theophilos.3x.ro

[3] SCURTĂ INTRODUCERE BIBLICĂ de ERNEST AEBI pag 161 -162

[4] Sait www.theophilos.3x.ro

[5] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[6] Sait www.theophilos.3x.ro

[7] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[8] Dicţioar Biblic pag 1126 -1130

[9] Sait http://www.gotquestions.org/Romana/cartea-romani.html

[10] Ardelean Viorel

[11] O scurta mărturisire de credinţa scrisa de Beniamin Cocar – doctor in teologie, Detroit

[12] Ardelean Viorel

[13] O scurta mărturisire de credinţa scrisa de Beniamin Cocar – doctor in teologie, Detroit

[14] Ardelean Viorel

[15] Sait https://dexonline.ro/definitie/rob

[16] Dicționar Biblic pag 1123 – 1124

[17] Ardelean Viorel

[18] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[19] Sait https://dexonline.ro/definitie/ apostol

[20] Index tematic de termeni şi nume din Biblie pag 19-20

[21] Dicţionar Biblic pag 64 – 66

[22] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[23] Ardelean Viorel

[24] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[25] Ardelean Viore

[26] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[27] Ardelean Viorel

[28] Sait Teophilos  http://www.theophilos.3x.ro

[29] Sait Teophilos  http://www.theophilos.3x.ro

[30] Sait Teophilos  http://www.theophilos.3x.ro

[31] Sait Teophilos  http://www.theophilos.3x.ro

[32] Ardelean Viorel

[33] Sait Teophilos  http://www.theophilos.3x.ro

[34] Dicţionar Biblic pag 1013

[35] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[36] Dicţionar Biblic pag 1300

[37] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[38] Dicţionar Biblic pag 975

[39] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[40] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[41] Ardelean Viorel

[42] Sait http://www.gotquestions.org/Romana/Iisus-suferind.html

[43] Sait http://www.gotquestions.org/Romana/Iisus-suferind.html

[44] Sait http://www.gotquestions.org/Romana/Iisus-suferind.html

[45] Ardelean Viorel

[46] Dicținar Biblic pag 540

[47] Sait http://www.gotquestions.org/Romana/iad-real-vesnic.html

[48] Ardelean Viorel

[49] Sait http://www.gotquestions.org/Romana/ca-si-in-cer.html

[50] Dicționar Biblic pag 214

[51] Sait http://www.gotquestions.org/Romana/realitatea-cerului.html

[52] Sait http://www.gotquestions.org/Romana/Mantuitor-personal.html

[53] Ardelean Viorel

[54] Sait http://www.gotquestions.org/Romana/Mantuitor-personal.html

CE ESTE CALVINISMUL?

download

Pagina de Apologetică în fiecare lună tratează diferite subiecte de studiu care ajută înţelegerea gândirii şi înţelegerii baptiste. Luna trecută am tratat Arminianismul, sistemul teologic care tratează problema mântuirii.  În acest concept, Mântuirea începe cu Dumnezeu şi se termină cu omul care îl alege pe Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu toţii oamenii, însă pe cei pe care El i-a cunoscut înainte de Creaţie, înainte de a alege calea lui Dumnezeu, au fost aleşi de Dumnezeu, în baza alegerii pe care omul a facut-o mai întâii.

Luna aceasta tratăm Calvinismul, sistemul teologic opus Arminianismului, în care Dumnezeu în suveranitatea Sa a ales din veşnicie în harul Său pe cei aleşi să fie răscumpăraţi şi să aibă viaţă veşnică. Pentru cei care nu sunt familiari cu SOTERIOLOGIA (doctrina mântuirii), există 3 sisteme teologice care interpretează doctrina mântuirii: Universalismul, Arminianismul şi Calvinismul. În lunile viitoare o sa încercam sa îl familiarizăm pe cititor cu aceste concepte, istoria şi începutul istoric care a schimbat istoria Bisericii Primare.

Luna viitoare o să facem o vizită istorică în secolul patru, prezentându-l pe Pelagius şi sistemul teologic Pelegian, care a fost combătut de Biserica Primară, implicând în această lupta teologică pe Augustin şi mulţi alţi teologi din primele secole.

CE ESTE CALVINISMUL?

Calvinismul este un sistem de interpretare biblica predat de John Calvin. Calvin a trăit în Franţa în anii 1500, în acelaş timp când Martin Luther a început Reforma. Calvinismul mai este numit (sau cunoscut) sub numele de: teologie Reformată, care este bazată pe cartea scrisă de Calvin: Instituţiile Religiei Creştine. Puritani, Presbiterieni independenţi din Marea Britanie au fost influenţaţi de scrierile lui Calvin, dar unii dintre cei mai renumiţi urmaşi ai lui Calvin au fost olandezi BavinckKuzper si alţii. Calvinismul este doctrina de bază pentru mulţi Baptişti, Presbiterieni, şi a bisericilor Reformate. În Canoanele Sinodului de la Dort, în anul 1619, găsim scris un răspuns la învăţăturile lui James Arminius, categorisite în 5 puncte, cunoscute în ţările de limbă engleză sub denumirea de cele 5 puncte Calvinistice: TULIP.

1. Depravare Totală. Înţelegerea că omul este mort în păcatele sale, fără posibilitatea de a se salva singur. Aceasta doctrină derivă din pasajele Biblice care descriu caracterul uman: inima omului este rea (Marcu 7:21-23), este înşelătoare (Ier. 17:9). Omul este un rob al păcatului (Rom. 6:20). El nu caută pe Dumnezeu (Rom. 3:10-12). El nu poate înţelege lucrurile spirituale (1 Cor. 2:14). Este vrăjmaş al lui Dumnezeu (Efeseni 2:15). Întrebarea Calvinistă este următoarea: „În lumina versetelor Biblice care descoperă caracterul omului, cum poate un om să aleagă şi să dorească pe Dumnezeu?” Calvinismul susţine că omul este născut din nou nu din voia lui ci din voia lui Dumnezeu (Ioan 1:12-13), El predestinând pe unii spre viaţa veşnică (Efes. 1:1-11: Rom. 8:29: 9:9-23).

2.  Alegerea Necondiţionată este conceptul în care Dumnezeu îşi bazează alegerea nu pe ceea ce vede într-un individ, ci in intenţia şi buna voinţă a Sa (Efes. 1:4-8). Dumnezeu nu se uită în viitor ca să vadă cine o să-L aleagă. Unii sunt aleşi pentru mântuire şi alţii nu (Rom. 9:15, 21). 

3.  Ispăşirea Limitată  este învăţătura care susţine că Isus a murit numai pentru cei aleşi. Cu toate că jertfa lui Isus a fost suficientă pentru toţi, ea nu afectează pe toată lumea. Această înţelegere provine din pasajele biblice unde spune ca Isus a murit pentru oile Sale (nu pentru capre, Mat. 25:32-33;Ioan 17:9) unde spune că se roagă pentru cei pe care I-a fost dat, ci nu pentru întreaga lume. Isaia 53:12 spune ca Isus a purtat păcatele multora, ci nu la toatălumea.

4.  Harul Irezistibil este conceptul în care cei aleşi pentru mântuire nu pot să refuze oferta lui Dumnezeu. Dumnezeu oferă mesajul evangheliei tuturor, dar celor aleşi, Dumnezeu face o chemare interioară care nu poate sa fie refuzată. Această chemare este făcută de Duhul Sfânt în inimile şi minţile acelor aleşi, care îi aduce la pocăinţă, recunoscând jertfa lui Dumnezeu şi oferta pe care nu o pot refuza. Unele din pasajele Biblice care ajuta înţelegerea harului irezistibil sunt: Rom. 9:16, Filipeni 2:12-13, Ioan 6:28-29, Fapte 13:48, 1 Ioan 1:12-13.

5.  Perseverenţa sfinţilor este conceptul în care se crede că un ales al Domnului nu poate sa-şi piardă mântuirea. Tatăl face alegerea, Isus aduce mântuirea şi Duhul Sfânt aplică salvarea pentru cei care au fost aleşi din veşnicie. Unele din versetele care susţin această poziţie sunt: Ioan 10:27-28, Rom. 1:8, 1 Cor. 10:13, Filipeni 1:6.

5 articole care pun sub semnul întrebării gândirea şi înţelegerea teologică a lui Arminius, care în esenţă a încercat sa răspundă teologiei Calviniste şi teologiei predestinării. 

http://publicatia.voxdeibaptist.org/apologetica_July04.htm

https://ardeleanlogos.wordpress.com/apologetica/ce-este-calvinismul/

Charles Haddon Spurgeon – importanța scrisului

 on 

Charles Haddon Spurgeon s-a născut pe 19 iunie 1834 la Kelveton, Essex, în Anglia, primul născut din opt copii supravieţuitori. Părinţii săi erau creştini sinceri, şi tatăl său era preot. Spurgeon s-a convertit în 1850, la vârsta de cincisprezece ani. El a început să-i ajute pe cei săraci şi să împartă tractate, aşa că era cunoscut sub numele de „Băiatul Predicator”.

Următorii şase ani au fost plini de evenimente. El a ţinut prima predică la vârsta de şaisprezece ani. La vârsta de optsprezece ani, a devenit pastorul Bisericii Baptiste Waterbeach, predicând într-un hambar. Spurgeon a predicat de peste şase sute de ori înainte de a împlini douăzeci de ani. In 1854 era bine cunoscut, şi i s-a cerut să devină pastorul Bisericii New Street Park din Londra. În 1856, Spurgeon s-a căsătorit cu Susannah Thompson; au avut doi fii gemeni, care au intrat în lucrare mai târziu.

Predicile convingătoare şi pline de viaţă ale lui Spurgeon atrag mulţimi de oameni, şi mulţi se întorc la Christos. In curând, mulţimile au crescut atât de mult încât au ajuns să blocheze străduţele de lângă biserică. Serviciile divine au trebuit să fie ţinute în spaţii mai largi, şi Spurgeon predica adesea unei congregaţii mai mari de zece mii de oameni. Templul Metropolitan a fost construit în 1861 ca să adăpostească marele număr de oameni.

Spurgeon a publicat peste trei mii cinci sute de predici, care erau atât de populare încât s-au vândut cu grămada. La un moment dat, s-au vândut douăzeci şi cinci de mii de copii ale predicilor lui într-o săptămână. O ediţie din 1870 a magazinului englez Vanity Fair l-a numit „un predicator original şi puternic… onest, hotărât, sincer, plin de viaţă, interesant”. Primul ministru al Angliei, membrii familiei regale şi Florence Nightingale, printre alţii, au venit să-l audă predicând. Spurgeon a predicat la un număr estimativ de zece milioane de oameni pe parcursul întregii vieţi. Nu este surprinzător că a fost numit „Prinţul Predicatorilor”.

Alături de predicile sale puternice, Spurgeon a fondat şi a sprijinit multe organizaţii caritabile, inclusiv instituţii educaţionale. Colegiul său pentru pastori, care mai există şi astăzi, a învăţat aproape nouă sute de studenţi pe timpul lui Spurgeon. A fondat şi faimosul Orfelinat Stockwell.

Charles Spurgeon a murit în 1892, şi moartea sa a fost jelită de mulţi. Un portret al Lui Christos, dar un sfânt sărac este acelaşi tablou atârnat în aceeaşi ramă care înconjura imaginea învăţătorului.

https://barzilaiendan.com/2018/12/30/charles-haddon-spurgeon-importanta-scrisului/

Djibouti – locul 50 în Topul Mondial al Persecuției

  31-12-2018 16:32:20

De unde vine persecuţia

Persecuţia creştinilor din Djibouti vine din partea autorităţilor guvernamentale, dar şi de la membrii familiei celui convertit, liderii comunităţii din care face parte, precum şi liderii religioşi musulmani.

Djibouti este condusă de un guvern profund nedemocrat şi paranoid care face tot posibilul să controleze fiecare aspect al societăţii prin oprimarea tuturor libertăţilor de bază: libertatea de asociere, religie şi exprimare.

Islamul este prevăzut în constituţie ca fiind religia de stat, iar legea islamică sharia influenţează toate legile şi politicile de stat. Deoarece Djibouti este situat în cornul Africii, și este înconjurată de ţări volatile cu guverne represive (cum ar fi Eritreea, Somalia şi Yemen),  ea serveşte ca bază pentru jihadisti şi pentru idei islamice radicale.

Cum suferă creştinii

Toate comunităţile creştine din Djibouti se află într-o situaţie dificilă. Creştinii cu trecut musulman suferă cea mai grea persecuţie, în special din partea propriilor familii şi a comunităţii locale.

Stilul comunal de viaţă face ca ascunderea credinţei unei persoane să fie foarte dificilă. Dacă despre cineva doar se zvoneşte că s-a făcut creştin, îşi va pierde moştenirea şi de multe ori chiar şi custodia propriilor copii. Persoana bănuită va fi monitorizată atent de către familie, membrii din moscheea locală şi de restul comunităţii.

Autorităţile locale nu reuşesc să ofere protecţie în faţa atacurilor împotriva creştinilor, iar persecutorii rămân nepedepsiţi.

Exemple de creştini

Majoritatea cetăţenilor din Djibouti sunt musulmani suniți conservatori care au legături puternice de familie cu Somalia şi Yemen. Convertirea la altă religie nu este tolerată. Creştinii, în special cei cu trecut musulman, trebuie să înfrunte numeroase bariere sociale.

Imamii ridiculizează adesea creştinii şi credinţa creştină în predicile din ziua de vineri.

Rugaţi-vă pentru Djibouti

Rugaţi-vă pentru creştinii care sunt constrânşi de stilul comunal de viaţă şi de cultura islamică din Djibouti. Rugaţi-vă pentru har pentru a trăi în acest mediu deosebit de dificil şi pentru ca ei să dobândească o mai mare libertate pentru a-şi practica credinţa.

Rugaţi-vă pentru imamii care incită la ură împotriva creștinior. Rugaţi-vă ca Dumnezeu să intervină şi să le atenueze verva.

Rugaţi-vă pentru creştinii care suferă nedreptăţi, ca ei să-i poată ierta pe persecutorii lor atunci când le este refuzat un loc de munca sau accesul la diverse resurse ale comunităţii locale, şi ca ei să împărtăşească speranţa şi dragostea lui Hristos cu familia şi prietenii.

Sursa: OpenDoorsUSA

https://www.stiricrestine.ro/2018/12/31/djibouti-locul-50-in-topul-mondial-al-persecutiei