ANIMISMUL. RELIGIILE LUMII dr Stephen Etches

fragment

Traducere: Cristina Ghioancă

În majoritatea universităţilor, două idei referitoare la adevăr ies în evidenţă:

1. Adevărul este relativ – orice adevăr este formulat în contextul culturii şi este modelat de cultură şi mediu. Adevărul, se spune, este personal, nu transcendent ori absolut.

2.Adevărul este pluralist – pentru că este relativ, toate afirmaţiile referitoare la adevăr sunt valide. A judeca între două afirmaţii contradictorii despre adevăr nu mai are sens prin această definiţie şi această evaluare este înlocuită de o abordare pluralistă a credinţei.

În esenţă, ideologia pluralismului susţine validitatea tuturor religiilor în mod egal. Potrivit acestei perspective, nici o religie nu poate pretinde că este o revelaţie unică sau specială a lui Dumnezeu şi niciun lider religios sau întemeietorul unei religii nu poate pretinde a fi mai special.

Aceste idei devin tot mai populare astăzi, însă ele nu sunt deloc noi: ele reprezintă, în esenţă, popularizarea teologiei liberale a secolului XIX, care, la rândul ei, are la bază filosofia secolului XIX, în special pe cea a lui Hegel. De fapt, aceasta înseamnă să spui că filosofia relativistă a lui Hegel este corectă (şi celelalte sunt eronate), ceea ce este o pretenţie exclusivistă care contrazice regula de bază a pluralismului, aceea de a avea vederi largi.

Pluralismul este îmbrăţişat, în general, de cei care doresc să aibă o justificare convenabilă pentru stilul lor de viaţă. Cu alte cuvinte, ei folosesc pluralismul ca o unealtă pentru demitizarea religiei în general: dacă totul este relativ, atunci nu trebuie să acord atenţie la nimic şi eu pot fi propriul meu zeu.

Alţii, în special oamenii religioşi, au îmbrăţişat pluralismul deoarece acesta îi scapă de problema jenantă a evanghelismului şi prozelitismului, care a dus în trecut la conflicte şi chiar la războaie. Aşadar, aceasta este o încercare de a scăpa de evanghelism şi, de asemenea, de a dezamorsa un conflict într-o societate care acceptă o multitudine de credinţe. Pluralismul încearcă, de asemenea, să evite criticile care se aduc la adresa creştinismului prin care se arată că acesta dezbină şi ar fi responsabil pentru cruciade şi alte vărsări de sânge din istoria bisericii creştine.

Unii vor obiecta că pluralismul este ceva natural în „societatea noastră pluri-religioasă”, în care factorul economic şi cel democratic sunt cei mai importanţi. Dacă prin societate „pluri-religioasă” înţelegem o societate care tolerează toate religiile, atunci nu este nici-o problemă. Însă dacă prin aceasta ne referim la faptul că toate religiile sunt fie adevărate, fie fără nici o valoare, atunci autorul acestui articol va contesta acest lucru.

 ORIGINEA CELORLALTE RELIGII

Din revelaţia biblică reiese clar că la început a fost teismul (Singurul Dumnezeu), iar panteismul s-a dezvoltat ulterior (cf. Romani). Atunci când au fost împrăştiate, toate naţiunile au păstrat cu siguranţă o oarecare cunoaştere a adevăratului Dumnezeu al cerului, chiar dacă El a început să-şi piardă tot mai mult importanţa în conştiinţa lor odată cu trecerea timpului. Ei şi-au păstrat tradiţiile, într-o formă coruptă, cu privire la Potop şi, într-o mai mică măsură, şi pe cea legată de împrăştierea de la Babel. Amintirile lor vagi despre Răscumpărătorul promis de Dumnezeu au fost distorsionate în diferite sisteme de jertfe animale şi chiar umane, cu scopul de a câştiga bunăvoinţa spiritelor, care părea că le controlează viaţa de zi cu zi. În cele din urmă, aceste spirite au ajuns să fie tot mai mult identificate cu forţele naturii într-un univers ce reprezenta un sistem închis. La aceasta mai trebuie să adăugăm şi zeificarea eroilor, precum şi dezvoltarea sistemului babilonian contrafăcut de păgânism organizat, care s-a dezvoltat în mod activ.

Astfel, celelalte religii (în afara revelaţiei iudeo-creştine) sunt nu doar denaturări ale revelaţiei originale, ci şi mărturii ale rezultatului păcatului: întunecarea minţii, despre care vorbeşte apostolul Pavel în primele capitole din Romani. Mai mult, există dovezi puternice care sugerează că păgânismul ca sistem a evoluat sub directa supraveghere a lui Satan, care a pus la cale un sistem alternativ pentru adevăr. Care este cel adevărat? Dacă privim la rezultatul cercetărilor moderne cu privire la originea religiilor, vom afla că aceasta este foarte diferită faţă de concluziile sociologilor din secolul XIX, care emiteau doar presupuneri pe baza presupoziţiilor lor filosofice. Engels este un caz grăitor. Aşadar, în cazul pluralismului avem de-a face în cel mai bun caz cu distorsionare umană şi, în cel mai rău caz, cu un şiretlic al lui Satan, care vrea să i se alăture în iad cât mai mulți oameni.

 ANIMISMUL

Primul lucru pe care trebuie să-l înţelegem este faptul că religiile societăţilor primitive sunt foarte variate: unele sunt politeiste, aşa cum era de aşteptat, însă unele sunt monoteiste. Degeaba căutăm un proto-politeism, pentru că deja avem o serie de sisteme complexe. Ideea răspândită în popor conform căreia politeismul a evoluat în monoteism nu se bazează pe fapte reale. Animiştii numără aproximativ 2-3 sute de milioane de oameni, care trăiesc în mii de grupuri tribale.

Caracteristicile acestei concepţii despre lume şi viaţă

1) Nu există o diferenşiere între sacru şi profan. Omul trăieşte într-o relaţie strânsă cu anturajul său (natura) şi cu tribul său. Acest lucru se poate vedea prin faptul că el trăieşte într-o familie extinsă, în care sunt incluşi şi strămoşii răposaţi. Viaţa animistului este un amestec ciudat de veneraţie şi teamă, pe de o parte, şi un sens de unitate şi mulţumire, pe de altă parte. Omul modern suferă de ceva din extrema cealaltă, şi anume de alienare. Animistul suferă de un dezechilibru în direcția cealaltă.

2) Viaţa este dominată de lumea spiritelor. Fiecare eveniment este văzut ca având o cauză spirituală, mai degrabă decât una fizică. Dacă apare o boală, se presupune în mod automat că este rezultatul unui blestem sau al faptului că unul dintre strămoşi a fost ofensat. Dacă nu se restabileşte armonia forţelor spirituale, va surveni moartea. Fiecare trăieşte într-o lume locuită de o varietate infinită de spirite. Noi pretindem că trăim într-un univers mecanic, însă animiţtii merg în cealaltă extremă, ei fiind obsedaţi de spiritual.

Cei care manipulează aceste forţe spirituale ocupă cel mai important loc în societatea lor: ghicitorul, vraciul, şamanul, clarvăzătorul şi regele sacru. Ei manipulează magia albă şi neagră. Scopul magiei negre este să facă rău cuiva, în timp ce magia albă caută să manipuleze spiritele pentru binele comunităţii: invocarea ploii, pregătirea vrăjilor de noroc.

3. Viaţa este dominată de frică: spaima de noaptea plină de spirite – nimeni nu iese afară singur în timpul nopţii; frica de vrăjitor şi de vrăjitoriile sale; groaza de moarte; frica de a supăra un strămoş sau un spirit capricios (cf. Frumoasa şi Bestia, scriere care reflectă această perspectivă despre lume şi viaţă).

4. Importanţa mitului: orice societate primitivă crede într-o epocă de aur, o vreme când totul era perfect, cerul era accesibil oamenilor şi ei umblau cu Dumnezeu. Mitul este reconstituirea unui eveniment (creaţia, naşterea, relaţia cu Dumnezeu, moartea) care a avut loc în acea vreme printr-un ritual (mimare, cântec sau dans), în timpul căruia cei care participă la ritual sunt transportaşi în afara timpului în sfera eternă. Noi am spune că multe din aceste rituri sunt barbare, imorale sau superstiţioase (ex. crime ritualice atunci când moare un rege, jertfe umane, canibalism, sexul fără selecţie etc.). Toate acestea indică înspre un zeu sau zei amorali. Comparaţi toate acestea cu o religie în care cele mai importante evenimente au loc într-un univers caracterizat de timp şi spaţiu, unde Dumnezeu este moral şi predictibil şi veţi observa diferenţa enormă.

5. Îndeplinirea ritualurilor. Acestea au de-a face cu momentele importante din viaţă: căsătoria, războiul, boala, divorţul, moartea etc., dar şi cu lucruri pe care noi le-am numi banale, ordinare, cum ar fi gătitul, sosirile, plecările etc. Scopul urmărit este menţinerea armoniei. Totul are de-a face cu superstiţia (împăcarea spiritelor). Însă cele mai importante ritualuri sunt cele ale fertilităţii, care implică magie imitativă. Nu poţi să te bazezi pe zei şi spirite, care sunt fiinţe capricioase, că vor da vreme potrivită, aşa că trebuie să fie împăcate sau mituite.

6. Timpul este ciclic şi ritmic: ei nu au conceptul de timp linear. Timpul lor se măsoară în funcţie de anotimpuri, având soarele, luna şi stelele ca puncte de referinţă. Evenimentele au loc în mod regulat şi ritmic. Ceea ce este important este răspunsul corect faţă de evenimentele repetate de care depinde viaţa tribului. Animiţtii nu se grăbesc şi nu au orare pe care trebuie să le respecte. Ei sunt prinşi într-un cerc vicios.

Cadrul de referinţă al animistului:

1. Lumea invizibilă:

a) Mana: lumea aceasta este dominată de ceva ce se numeşte forţa vieţii (mana) sau putere. Aceasta se poate concentra în anumite lucruri precum pietre, plante, copaci, animale şi chiar oameni, cu diferite grade de intensitate. Succesul depinde de cantitatea de mana pe care o acumulezi sau o dobândeş Manipularea acestei puteri este principalul rol al experților religioşi (cf. conceptul sacramentelor care se află sub controlul preoţilor).

b) Fiinţa Supremă: este portretizată ca un observator dezinteresat. El este creatorul, însă nu este venerat. Intervenţia lui este solicitată numai atunci când nimic altceva nu funcţionează, însă lui nu îi place să fie deranjat, aşa că îşi asumi un risc atunci când apelezi la el. De obicei este mult mai potrivit să apelezi la strămoşii decedaţi, la divinităţi mai mici şi la manipularea manei (cf. apelarea la Fecioara Maria şi la sfinţi).

c) Divinităţi mai mici: acestea sunt, în general, spiritele pământului, soarelui, lunii, tunetului, fulgerului, apei, mării, munţilor, râurilor etc. Toate acestea trebuie îmbunate prin diferite ritualuri. (cf. concepţia New Age despre lume şi viaţă). Boşimanii din deşertul Kalahari mai au numai o divinitate în afară de Fiinţa Supremă, şi anume un diavol care i se opune lui Dumnezeu şi caută să strice totul.

d) Spiritele: acestea sunt atât spirite bune, cât şi rele, precum şi spiritele înşelătoare ale celor morţ Acestea locuiesc în tot felul de locuri, cum ar fi copacii, pietrele, peşterile, trecătorile din munţi etc. Ele sunt foarte imprevizibile, aşa că trebuie îmbunate cu daruri de mâncare etc. Apoi mai există şi demoni care iau diferite forme, cu scopul de a teroriza oamenii, precum şi spiritele care păzesc tribul.

e) Spiritele ancestrale sau morţii vii. Ei se pot întoarce şi pot face rău, aşa că există ceremonii funerare elaborate, a căror menire este să asigure desprinderea acestora de existenţa lor anterioară. Niciunul din cei asociaţi cu mortul nu poate rămâne în viaţă, prin urmare soţiile şi servitorii celui decedat sunt ucişi, bunurile sale sunt îngropate împreună cu el etc. Acestea îi vor fi de folos în tărâmul morţilor, care este văzut fie ca un loc asemănător cu sheol, fie ca un teren de vânătoare (la indieni). (cf. obiceiurile funerare în Serbia)

 2. Lumea vizibilă:

Omul trăieşte într-o lume în care se simte în largul lui şi în al cărei ritm se integrează. Însă această lume îi provoacă şi teroare şi frică. Pentru a se putea bucura de o viaţă lungă şi bună, care presupune mulţi copii, multă mâncare şi bogăţie, mare respect şi pentru a se feri de rău (boală, soţii infertile, lăcuste, lipsă de respect din partea tinerilor, vrăjitorie), omul trebuie să cunoască secretele puterii şi să-i consulte pe cei care au darul manipulării acesteia înspre bine sau înspre rău.

1. Tabuuri: aşadar, omul trebuie să înveţe să păstreze distanţa şi să respecte lumea sacră (persoanele sacre, morţii, naşterea, procesul de reproducere, războiul, boala, sanctuarele). Trebuie să avem grijă atunci când citim multe părţi din Vechiul Testament să nu le interpretăm dintr-un punct de vedere păgân. Unele istorisiri religioase sunt versiuni distorsionate ale celei originale. Aceasta este problema cu mulţi dintre teologii liberali.

2. Locuri sacre: acestea sunt locuri în care se crede că puterea divină este prezentă şi disponibilă în mod special. Aceste locuri sacre pot fi crânguri, pietre de o formă neobişnuită, apa.

3. Lucruri sacre: unele pietre sunt considerate a conţine o anumită putere. Pământul este sacru, deoarece este o parte din Pământul Mamă. Acolo unde se folosesc imagini, se consideră că divinitatea locuieşte în acea imagine, prin urmare i se acordă respectul şi onoarea care i-ar fi acordată acelei divinități dacă ar fi prezentă acolo în mod fizic.

4. Acţiuni sacre. Cea mai importantă dintre acestea este închinarea: sacrificarea unui animal, daruri de laudă sau de cerere. Acestora li s-au mai adăugat uneori jertfa ritualică şi canibalismul. Jertfa umană era folosită în special în comunităţile agrare pentru a asigura succesul recoltei sau într-un moment de calamitate naţională. Vederea unor anumite animale putea duce la amânarea unor acţiuni (pisica neagră!). Se practica şi ghicirea şi, de asemenea, se privea şi cerul pentru descoperirea unor semne. Constelaţiile erau văzute ca nişte proiecţii ale lumii de dincolo, în care trăiau zeii.

5. Cuvinte sacre. Jurămintele, blestemele şi binecuvântările erau cele mai importante, toate având o putere sacră, mai ales dacă erau rostite de o persoană importantă. Se considera că aceste cuvinte aveau putere în ele însele pentru a îndeplini dorinţele celui care le rostea (cf. binecuvântările vechi-testamentare).

6. Persoane sacre. Acestea erau mediatorii dintre lumea vizibilă şi cea invizibilă, dintre bine şi rău. Cei mai importanţi erau ghicitorii, vracii, profeţii şi preoţii. Apoi urma regele sacru, iar după el şamanul. şamanul, pe lângă faptul că era un fel de preot şi vraci care vindeca boli, el conducea jertfele comune şi escorta sufletele celor morţi în lumea cealaltă. El putea să-şi părăsească trupul şi să vadă lucruri care se întâmplau în locuri îndepărtate. Regele sacru, întâlnit în unele triburi africane, este reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ şi unii îl considerau a fi divin.

Păcat, moralitate şi viaţa după moarte. Păcatul este definit ca fiind orice aduce vătămare bunăstării comunităţii sau ameninţă sănătatea membrilor acesteia. Aceasta este o perspectivă orientată asupra omului (cf. Nu am făcut niciun rău nimănui.) şi păcatul, văzut în acest fel, nu afectează destinul veşnic al omului, acesta depinzând mult de grija şi respectul arătate de rudele celui decedat (cf. purgatoriu). Totuşi, dacă persoana respectivă a adus ruşine tribului, poate fi scoasă din registrul tribal al membrilor decedaţi. (Din nou, cei în viaţă pot determina destinul celor morţi.)

Primul sistem de păgânism organizat a apărut în Babilon (în Sumer, mai exact) şi a fost răspândit în mod intenţionat prin misionari. Lor le aparţin monumentele neolitice asociate cu închinarea la stele, monumente care se întâlnesc azi în Scandinavia, Scoţia, Irlanda şi Anglia. Legendele celte afirmă că Tuatha De Danann (ceea ce înseamnă „poporul zeului Danu sau Anu) a întemeiat această cultură în urmă cu aproximativ 5.000 de ani. Se spune că acest popor venea din Ahaia (cel mai probabil aceasta fiind o variantă distorsionată a denumirii Akkad), iar monumentele lor pot fi văzute astăzi în locuri ca Stonehenge sau Carnac. Acest popor era împărţit în două clase: oamenii de ştiinţă sau intelectualii (consideraţi zei de către vechii bretoni) şi meşteşugarii iscusiţi care îi ajutau în construcţii. Această imagine se potriveşte destul de mult cu istoria Cornului abundenţei: un popor (probabil Tuatha) a fost izgonit de invaziile popoarelor aramaice, care veneau din ţinutul muntos sirian în Akkad (provincia nordică a Sumerului). Despre acest popor se presupune că a instruit popoarele din Cornul abundenţei în „înţelepciune”, o expresie care se referă, fără îndoială, la astrologie şi închinarea la stele. De acolo ei au emigrat mai departe în Scandinavia, Anglia şi Franţa. Astfel, prin intermediul acestor „învăţaţi”, religia diabolică a Babilonului, Curva cea mare, a ajuns şi la popoarele nordice. Aceasta a devenit religia druizilor, care au dus mai departe această tradiţie şi abominaţiile pe care ea le presupunea, cum ar fi trecerea oamenilor prin foc, cu scopul de a-i aduce jertfă „oştirilor cerului” (puteri demonice).

Comunităţile agrare antice se pare că s-au concentrat, în ceea ce priveşte închinarea, pe fertilitate şi forţe creatoare de viaţă, exprimate printr-o figură maternă în formă umană. Silbury Hill este o imagine a acestei mari zeiţe, simbol al fertilităţii şi figură centrală a vieţii din Epoca de Piatră. Silbury Hill reprezintă pântecele unei femei însărcinate. Zeiţa este ghemuită în poziţia de naştere din perioada neolitică, ca şi cum ar fi gata să nască. La Sărbătoarea Recoltei, la lună plină, oamenii din Epoca de Piatră mergeau la Silbury Hill, pentru a vedea cum naşte zeiţa. Când luna răsare dintr-un anumit loc, iar porumbul este gata de recoltă, marea zeiţă trece printr-o parturişie lunară (naştere).

Prostituţia şi adulterul sunt întotdeauna o imagine a necredincioşii spirituale faţă de Dumnezeu. Din Babilonia a pornit întregul complex al religiei umane, promulgată printr-un sistem de astrologie şi politeism idolatru, sprijinit de spiritismul ocult şi de demonism.

SATANISMUL MODERN

Începutul satanismului modern poate fi găsit în reacţia anti-religie a Iluminismului. Renegarea bisericii şi a moralităţi asociate cu aceasta a devenită ceva obişnuit în special în cercurile aristocrate. Rabelais în Franţa este prototipul omului din perioada Renaşterii, care respinge religia în favoarea unei filosofii de tipul „fă ce vrei”. El chiar a inspirat o comunitate numită Călugării din Medmen­ham, care a fost o asociaţie de aristocraţi europeni din secolul XVII, care se întâlneau pentru jocuri de noroc, petreceri, băutură şi jocuri sexuale. În Anglia secolelor XVIII-XIX a fost fondat clubul Hellfire. Satanismul este, în esenţă, religia hedonismului sau a auto-indulgenţei. Trei oameni s-au aflat în special în spatele satanismului contemporan:

Aleister Crowley (1875-1947), 2. Gerald Gardner şi 3. Anton Sándor LaVey, cel din urmă fiind cel care a înfiinţat biserica satanistă, despre care credea că este standardul în „contracultură”. Anton LaVey a scris ceea ce el numea Biblia Satanistă, care are două caracteristici:

Este o ridiculizare pe faţă a creştinismului, care atrage mulţi oameni care resping această religie.

Este declaraţia de supremaţie a unui grup de persoane care se consideră a fi cu puţin deasupra restului omenirii.

Satanismul modern este confundat adesea cu:

Vrăjitoria:

a) Credinţa în divinitatea tuturor; dualism sau pluralism şi relativism moral.

b) Fiecare grup poartă, de regulă, numele unui zeu sau al unei zeiț Cel mai cunoscut astăzi este grupul Wicca al lui Raymond Buckland.

c) Majoritatea grupurilor care se ocupă de vrăjitorie astăzi sunt matriarhale şi se concentrează pe aspectul feminin al realităţii. Acest lucru vine în contradicţie cu sistemele păgâne antice, în care existau multe zeiţe, însă religia nu era o religie a femeilor, ci era religia oficială a societăţilor dominate de bărbaţi.

d) Vrăjitoria contemporană este de obicei pacifistă, închinătoare la natură şi chiar vegetariană. Vrăjitoarea contemporană caută să se unească cu lumea, spre deosebire de majoritatea sataniştilor, care vor să învingă lumea şi să o folosească pentru propria satisfacţie.

Unul dintre motivele pentru care satanismul şi vrăjitoria sunt confundate adesea este poziţia lor puternic anti-creştină.

2. Păgânismul, politeismul şi închinarea la idoli. Satanismul nu are de-a face cu niciuna din aceste practici.

3. Fenomene psihice, New Age şi Mere Magic (i.e. magie).

Studiu de caz: SRA (abuzul ritualic satanist). Acesta este foarte răspândit în America şi a înflorit în urma unor cazuri senzaţionale. Este o metodă de consiliere, care urmăreşte firul unei tulburări emoţionale înapoi în trecut, unde încearcă să găsească o sursă satanică sau o traumă care a avut loc în trecut. Au fost născocite tot felul de terapii pentru a ajuta persoana în cauză să-şi „amintească”, pentru ca astfel să fie identificată sursa problemei, care constă în implicarea părinţilor sau a bunicilor într-un ritual satanic, crimă, canibalism, tortură sexuală, incest sau bestialitate. Victima este, de obicei, o femeie albă, cu vârsta între 25-45 de ani, care este uşor influenţabilă, inteligentă, creativă şi educată.

Se spune că problema iese la iveală în urma solicitării unei terapii pentru o problemă în aparenţă irelevantă, cum ar fi tulburări de somn sau de nutriţie, depresie, probleme maritale. Terapia încurajează recuperarea unei amintiri refulate. Victima este încurajată să retrăiască o amintire traumatizantă, pentru a se putea vindeca de trauma respectivă.

Apar aici adesea trăsături ale folclorului ceremonial satanic, cum ar fi Liturghia neagră, jertfele umane, băutul sângelui şi folosirea simbolurilor satanice, deşi victimelor le vine greu să-şi amintească astfel de lucruri.

Problema cu această terapie este generalizarea. Fără îndoială că în unele cazuri sursa problemei poate fi cea menţionată mai sus, însă este periculos să presupui că toate problemele au aceeaşi sursă.

Psihologia creştină contemporană poate fi împărţită după următoarele şcoli:

Larry CrabbSchimbare lăuntricăBazele consilierii biblice. Încearcă să combine Biblia şi psihologia.

Jay AdamsManualul consilierului creştin + O teologie a consilierii creştine. Respinge psihologia.

Kenneth McGrathVindecarea arborelui genealogic. Autorul îşi bazează teza pe interpretarea specifică a eredităţii. SRA pare să se potrivească în această categorie.

https://ardeleanlogos.wordpress.com/apologetica/animismul/

 

Rolul Moldovei în securitatea regională în contextul conflictului dintre Rusia și Ucraina

  12-12-2018 21:42:04

Prezența trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova reprezintă un pericol pentru țară, iar dotarea armatei și bugetul mic pentru necesitățile acesteia sunt provocări majore pentru Armata Națională și securitatea țării. Situația devine și mai dificilă în contextul escaladării situației în regiunea strâmtorii Kerch din Marea Azov între Federația Rusă și Ucraina.

Ce rol ar trebui să joace Moldova în situația dificilă din regiune?

Este aderarea la NATO o soluție pentru creșterea securității cetățenilor din Moldova? Este posibilă dezvoltarea unei armate profesioniste cu un buget atât de auster?

Echipa Academiei de Integritate în Conducere te invită să discutăm aceste întrebări cu Ministrul Apărării Republicii Moldova. Discuția este organizată cu suportul financiar din partea European Political Christian Movement.

Evenimentul va fi organizat la Hotelul Jolly Alon, Sala de Marmură (str. Maria Cibotari, 37). Pentru întrebări și detalii despre locație, urmăriți evenimentul Facebook | Discuție de politici: Rolul Moldovei în securitatea regională

https://www.stiricrestine.ro/2018/12/12/rolul-moldovei-in-securitatea-regionala-in-contextul-conflictului-dintre-rusia-si-ucraina/?

Provocare de Crăciun: Sfârşeşte anul meditând la Cuvântul lui Dumnezeu

   12-12-2018 23:32:05

În alergarea nebună pentru pregătirea meselor copioase şi cadouri pentru familie, te provocăm să nu uiți să îţi răsfeţi sufletul cu învățăturile și promisiunile din Cuvântul lui Dumnezeu.

Obține cea mai nouă Insignă pentru Provocarea de Crăciun de la YouVersion! Aplicația disponibilă pe toate dispozitivele mobile a lansat provocarea sezonului! Atunci când angajamentele de sărbători se amestecă cu rutina de zi cu zi, ai putea fi tentat să nu mai acorzi timp Cuvântului lui Dumnezeu în viața cotidiană. Provocarea noastră de Crăciun te ajută să îți reamintești ce sărbătorim în acest sezon: darul lui Isus, singurul Fiul al lui Dumnezeu.

Completează orice plan de Crăciun sau Advent până la 31 decembrie și vei câștiga nouă Insignă pentru Provocarea de Crăciun! Alege oricare dintre planurile de Crăciun sau Advent de mai jos sau, dacă citești deja un Plan de Crăciun sau Advent, continuă-l pe acela.

Iată ce poți să descoperi în această perioadă:

Advent: Domnul vine! 28 de zile Aceste meditații pentru perioada Adventului de la Thistlebend Ministries sunt concepute pentru familii sau orice om care vrea să își pregătească inima pentru a-L sărbători pe Mesia. Se pune accentul în mod special pe ce înseamnă venirea lui Hristos în viața noastră, azi. Este gândit pentru a începe la 1 decembrie. Fie ca familia voastră să își amintească peste ani și ani, din acest ghid, de dragostea statornică, promisă prin legământ, a Tatălui vostru, pentru fiecare din voi. Începe acest plan ACUM!

Speranța Crăciunului 10 zile Pentru prea multe persoane, Crăciunul a devenit o lungă listă de sarcini care îi lasă obosiți în așteptarea zilei de 26 Decembrie. În seria aceasta de mesaje, pastorul Rick vrea să te ajute să îți amintești motivul pentru care celebrezi Crăciunul și de ce acesta ar trebui să modifice nu numai modul în care îți petreci vacanțele, cât și restul vieții tale, totodată. Începe acest plan ACUM!

Cântă de bucurie! Numărătoare inversă până la Crăciun 24 de zile Crăciunul este un timp când noi toți ar trebui să așteptăm intrarea cerului în lumile noastre prăfuite și murdare. Crăciunul este un timp care ne amintește tuturor că miracolele se întâmplă cu adevărat, că rugăciunile, de fapt, primesc răspunsuri și că cerul este la un răspuns distanță de noi. Luând exemplul experiențelor Mariei, ale lui Iosif, ale lui Zaharia și ale Elisabetei, ale păstorilor și ale magilor, aceste meditații studiază semnificația primului Crăciun și în ce mod se intersectează cu viețile noastre astăzi. Începe acest plan ACUM!

Folosește timpul eficient. Profită de tehnologiile moderne și bucură-te de clipe de har în părtășie cu Dumnezeu oriunde ai fi. Fie că ești într-o călătorie mai lungă, aștepți transportul public la stație sau stai la coadă la bancă, petrece timpul cu folos – citește Biblia pe telefonul tău! Descoperă frumusețea Cuvântului lui Dumnezeu oriunde nu te-ai afla.

Toate planurile despre Crăciun disponibile în limba română pe YouVersion le găsești AICI!

https://www.stiricrestine.ro/2018/12/12/provocare-de-craciun-sfarseste-anul-meditand-la-cuvantul-lui-dumnezeu

Gheorghe Piperea: „În curând ne vom obișnui la mall cu paznici imigranți care „iubesc” Crăciunul, Paștele și alte sărbători creștine și „bunele” practici din Londra sau Paris”

Gheorghe Piperea: „În curând ne vom obișnui la mall cu paznici imigranți care „iubesc”  Crăciunul, Paștele 
 și alte sărbători creștine și „bunele” practici din Londra sau Paris”
O postare recentă a avocatului Gheorghe Piperea pe Facebook se referă la o situație de care s-a izbit în ultima vreme și care il face să lanseze un semnal de alarmă. Majorarea salariului minim, o idee de politică economică detestată de patroni, precum și plecarea masivă a românilor la muncă în străinătate, fie din lipsa de alternativă, fie din motive de dispret al muncii si valorii proprii, vor face, spune avocatul Piperea, ca o serie de joburi, precum cele din turism, industria alimentară, construcții, alimentație publică, agricultură chiar, să ajungă să fie oferite imigranților. „Fără paradă, nu am absolut nimic împotriva imigranților, dar ar fi cazul ca autoritățile și publicul să conștientizeze că foarte curând o să avem la mall paznici care „iubesc” Crăciunul, Paștele și alte sărbători creștine”, conchide Gheorghe Piperea.
Acesta este mesajul:
„E a doua oara intr-o saptamana cand sunt rugat de paznici de la mall sa ii ajut cu o sugestie sau chiar cu un proces colectiv intr-o chestiune juridica. Pur si simplu, oamenii care ma abordeaza sunt cu fete pamantii, asa cum sta bine de Sarbatori celor care sunt vanduti de banci la firmele de colectare de creante si nu mai au nici salarii, nici alte venituri. Bietii oameni sunt intarziati la plata salariilor cu 2-3 luni, dupa care patronul ii concediaza fara a le plati nimic, nici macar salariul minim. Ceea ce, desigur, le face viata plina de spiritul ledurilor de sarbatori si al nativitatilor din mall.
Majorarea salariului minim este acea idee de politica economica detestata de patroni. Evident, patronii firmelor de paza (care au impanzit tara, de altfel) sunt printre cei care tipa ca din gura de sarpe ca salariul minim ii falimenteaza si, in acelasi timp, ca nu au forta de munca dispusa la salarii de doi lei, ca sa fie „competitivi”.
De vreme ce romanii pleaca la munca in strainatate, fie din lipsa de alternativa, fie din motive de dispret al muncii si valorii proprii, joburile de acest gen, precum si cele din turism, industria alimentara, constructii, alimentatie publica, agricultura chiar, vor fi oferite imigrantilor. Logic si de bun simt.
Fara parada, nu am absolut nimic impotriva imigrantilor, dar ar fi cazul ca autoritatile si publicul sa constientizeze ca foarte curand o sa avem la mall paznici care „iubesc” Craciunul, Pastele si alte sarbatori crestine. Atat de mult incat o sa importe „bunele” practici din Londra, Paris and stuff, unde autoritatile le cer oamenilor sa se obisnuiasca sa traiasca printre atentate si milioane de camere de luat vederi.”
CELE MAI POPULARE

https://www.activenews.ro/stiri-politic/Gheorghe-Piperea-„In-curand-ne-vom-obisnui-la-mall-cu-paznici-imigranti-care-„iubesc-Craciunul-Pastele-si-alte-sarbatori-crestine-si-„bunele-practici-din-Londra-sau-Paris-153856

Trump semnează o lege în apărarea creștinilor persecutați

Trump semnează o lege în apărarea creștinilor persecutați
Președintele Donald Trump a semnat o lege care obligă Statele Unite să apere creștinii persecutați și să lupte împotriva violenței fundamentaliștilor.
Înconjurat de lideri religioși și avocați ai libertății religioase, președintele Donald Trump a semnat joi o lege despre care se spune că va „intensifica” eforturile de sprijinire a creștinlor și a altor minorități religioase, victime ale genocidului comis de Statul Islamic în Irak și Siria, scrie Christian Post.
Legea semnată de Trump poartă numele  Syria Genocide Relief and Accountability Act (HR390) și definește drept „genocid” cele suferite de creștini sau alte minorități religioase.
Legea autorizează guvernul să finanțeze organizațiile non-profit, organizațiile caritabile și ONG-urile – inclusiv grupurile bazate pe credință – care se află în Irak și Siria și sunt implicate direct în acordarea ajutoarelor umanitare creștinilor și altor minorități religioase vizate de jihadiștii ISIS.
„Sperăm că din acest moment vom putea beneficia de sprijin mai eficient pentru minoritățile relgioase care se află în dificultate și, de asemenea, vom putea vedea că se acordă o atenție mai mare adevăratei justiții și tragerii la răspundere pentru ceea ce s-a întâmplat”, a spus Bashar Warda, arhiepiscopul catolic de Erbil, Irak, a cărui arhiepiscopie este responsabilă de ajutorarea a mii de creștini  din Kurdistan.
State precum Siria, Irak, China, Eritreea, Arabia Saudită sau Nigeria fac parte din categoria statelor în care persecuția împotriva creștinilor a atins cote alarmante, arată un raport al fundației catolice „Aid to the Church In Need” publicat în octombrie.
Statul Islamic este cunoscut pentru violențele și persecuțiile creștinilor din Siria și Irak, în timp ce în Nigeria grupul radical islamist Boko Haram a declanașat un adevărat genocid împotriva creștinilor. În timpul administrației Obama, autoritățile nigeriene au făcut de mai multe ori apel către SUA pentru asistență în lupta împotriva acestui grup, dar au fost refuzate.

Biserica Anglicană a publicat „îndrumări” pentru planificarea serviciilor care să marcheze schimbarea genului

   13-12-2018 17:25:26

By Peter K Burian - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70377736

Biserica Anglicană (engl. Church of England) a emis o serie de îndrumări din partea Casei Episcopilor către parohiile sale, pentru planificarea serviciilor care să marcheze schimbarea de la un sex la altul, la persoanele transgender.

Noile sfaturi care au fost publicate, recomandă clerului să fie „creativ și sensibil” în liturghie, pentru a le oferi oamenilor posibilitatea să marcheze această schimbare majoră din viața lor. Biserica recomandă, de asemenea, ca la serviciile care marchează tranziția de gen să aibe loc și botezuri. La aceste servicii se poate face și stropirea cu apă sfințită, cât și ungerea cu ulei.

Andrea Minichiello Williams, directoare executivă al Concernului Creștin și membră în Sinodul Bisericii Anglicane, a declarat că Biserica Anglicană „își continuă traiectoria devastatoare către o negare totală a lui Dumnezeu și a Cuvântului Său”, întorcându-și spatele la tot ceea ce Dumnezeu a spus în Biblie.

„Ca și creștini, nu avem nevoie să sacrificăm adevărul într-o încercare greșită de a fi iubitori”, a spus ea într-un comunicat de presă. „Propagarea minicunilor și a miturilor ideologiei transgender, care induc în eroare oamenii și societatea, nu este nicidecum o dovadă a dragostei. Actul botezului este pentru a identifica o persoană cu Isus, atunci când aceasta începe să Îl urmeze pe Isus în viață. Folosirea botezului pentru a celebra o tranziție de gen, întoarce totul pe dos, încurajând oamenii să își urmeze propriile înclinații, și să trăiască în identități contrare felului în care Dumnezeu i-a creat”, a adăugat Williams.

„Ceea ce este foarte trist, este că îndrumările propuse se leagă de noțiunea neîntemeiată și neadevărată a faptului că o persoană se poate „naște în trupul greșit”, respingând adevărul că Dumnezeu, după ce a creat omul ca și bărbat și femeie, a declarat că tot ce făcuse era „foarte bun”. Așa cum Dumnezeu este pentru totdeauna Dumnezeul adevărului – nu al minciunilor – și noi, ca și creștini, nu trebuie să încercăm să ne adaptăm la ideologia transgender.

Ca și creștini, nu avem nevoie să sacrificăm adevărul într-o încercare greșită de a fi iubitori. Propagarea minicunilor și a miturilor ideologiei transgender, care induc în eroare oamenii și societatea în care trăim, nu este nicidecum o dovadă a dragostei”, a continuat ea.

„Nici Biblia, Cuvântul revelat și perfect al lui Dumnezeu, și nici doctrina oficială a Bisericii Anglicane, nu recunoaște teoria postmodernă a genului. Acum este momentul, ca episcopii să proclame învățătura adevărată în această chestiune, iar clerul să declare adevărul cu dragoste și compasiune”, a concluzionat Williams.

Îndrumările au fost aprobate de către Casa Episcopilor din Biserica Anglicană. Acestea vin în urma unei inițiative adoptată de către Sinodul General în anul 2017, de a-i primi pe cei transgender în biserică.

Noua direcție include următoarea afirmație: „Biserica Anglicană le urează bun venit și încurajează participarea necondiționată a persoanelor transsexuale, ca oricare alt membru, în trupul lui Hristos, și se bucură de diversitatea acestui corp, în care toți creștinii au fost botezați într-un singur Duh.”

Sursa: CBN News

https://www.stiricrestine.ro/2018/12/13/biserica-anglicana-a-publicat-indrumari-pentru-planificarea-serviciilor

ATITUDINI, ACTIUNI SI FAPTE DE CRACIUN – PASTOR ION DAMIAN

Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl…Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har; căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Cristos” (Ioan 1:14,16-17).

Naşterea Domnului Isus Christos este unul dintre evenimentele marcante ale istoriei omenirii. Celebrată de Crăciun, de unii cu emoţie, de alţii cu indiferenţă, de cele mai multe ori sărbătoarea pierde din vedere Personajul Principal. Semnificaţiile religioase rămân în umbră, în timp ce dimensiunile comerciale sunt urmărite cu orice preţ.

Un sondaj realizat în România, în decembrie 2008, pe un eşantion de 400 de respondenţi din mediul urban, evidenţia faptul că prea puţini oameni asociază direct Crăciunul cu naşterea Fiului lui Dumnezeu. La întrebarea: „Care este primul lucru care vă vine în minte atunci când vă gândiţi la Crăciun?”, 24% dintre respondenţi au menţionat bradul sau mirosul de brad, 15,6% au amintit familia sau armonia din familie, în timp ce un procent nesemnificativ, de numai 2%, s-au referit la naşterea Domnului Isus Christos. S-a constatat totuşi că, în momentul în care aspectul religios al sărbătorii a fost indus printr-o întrebare secundară, 76,1% dintre respondenţi şi-au amintit de semnificaţia religioasă a Crăciunului. Crăciunul rămâne o sărbătoare importantă pentru români, însă concluzia sondajului a fost că românii nu mai consideră această sărbătoare drept una religioasă.

Mulţi creştini sărbătoresc Crăciunul fără a considera că este o sărbătoare care îl are în centrul ei pe Domnul Isus Christos. Este concluzia unui sondaj realizat de LifeWay Research, o organizaţie creştină din Nashville (SUA). „Mulţi americani sărbătoresc Crăciunul ca şi când ar participa la yoga: fără să cunoască şi fără să fie preocupaţi de rădăcinile ei religioase”, a declarat Ed Stetzer, preşedintele LifeWay Research. În opinia sa, se observă o prăpastie „alarmantă” între credinţă şi comportament. Doar 28% dintre respondenţi au declarat că le povestesc copiilor istoria naşterii Domnului Isus, în timp ce 38% preferă să le vorbească despre Moş Crăciun. „Sigur, unii spun că Isus este motivul sărbătorii, dar şi că zeul Thor este motivul pentru care ziua a 5-a a săptămânii se numeşte Thursday (joi). Asta nu înseamnă că eu îl sărbătoresc pe Thor. Adevărul este că oamenii pur şi simplu nu deschid Evanghelia ca să citească de ce a venit Domnul Isus“, a mai precizat Stetzer. „Crăciunul nu mai este despre pruncul Isus şi despre staul. (…) A fost dat jos din calendarul religios”, a declarat Barry Kosmin, director al Institutului pentru Studiul Secularismului în Societate şi Cultură de la Trinity College. Sondajul realizat de LifeWay Research a arătat că 62% dintre cei care nu aparţin unei confesiuni creştine sărbătoresc totuşi Crăciunul. De asemenea, Crăciunul este sărbătorit şi de 89% dintre cei care se consideră agnostici, precum şi de 55% dintre cei care declară că sunt atei. Creştinilor, agnosticilor şi ateilor li se alătură în sărbătorirea Crăciunului şi musulmani şi membrii ai religiei iudaice, notează usatoday.com.Rezultatele sondajului LiFeWay Research s-au bazat pe intervievarea a 2.110 de persoane adulte.

Un sondaj Gallup realizat pentru USA Today arată că 51% dintre americani spun că sărbătoarea Crăciunului este „profund religioasă”. Totuşi, acelaşi sondaj arată că expresia religioasă este conexată cu moduri nereligioase de sărbătorire a Crăciunului. Astfel, 89% dintre respondenţi au declarat că vor oferi daruri de Crăciun, 86% au spus că vor lua masa împreună cu membrii familiei, 80% că vor împodobi bradul de Crăciun, 79% că vor intona cântece specifice sărbătorii, 34% că vor urmări filme cu tematică biblică. Doar 28% au declarat că vor citi sau vor povesti istoria naşterii Domnului Isus.

Crăciunul este celebrat anual în data de 25 decembrie. Este acceptat însă faptul că nu se cunoaşte data exactă a naşterii lui Domnului Isus. Evangheliştii Noului Testament au relatat despre naşterea Mântuitorului fără a menţiona o dată anume, iar Biserica primului secol creştin nu a sărbătorit naşterea Domnului Isus. Începând cu secolul al II-lea d.Ch., scriitorii creştini au vorbit despre data probabilă a naşterii Domnului Isus, fără a o considera sărbătoare. Părerile au fost însă împărţite, unii optând pentru data de 20 mai, alţii pentru 29 martie (prin corelaţie cu Paştele iudeilor) sau 29 septembrie (prin asociere cu vechea Sărbătoare a Corturilor). La începutul secolului al II-lea d.Ch., episcopul Telesphorus, conducător al Bisericii din Apus, ar fi susţinut că serviciul bisericesc pentru celebrarea naşterii lui Domnului Isus ar trebui să aibă loc în luna decembrie. În primele trei secole ale istoriei bisericii, creştinii au celebrat naşterea Mântuitorului în diverse zile ale anului. Indiferent de data, este bine că lumea creştină doreşte să aibă în fiecare an o zi în care să redescopere semnificaţiile întrupării Fiului lui Dumnezeu.

Persoanele care participa la nasterea Domnului Isus, savarsesc diferite fapte cu aceasta ocazie: Ingerii vin pe pamant sa vesteasca nasterea Domnului Isus, conform calauzirii lui Dumnezeu; Iosif si Maria se lasa in voia Domnului, conform calauzirii lui Dumnezeu; locuitorii din Betleem nu arata compasiune, nu se lasa calauziti de Dumnezeu; pastorii alearga sa-L vada pe Domnul si se bucura de nasterea Lui, conform calauzirii lui Dumnezeu; magii fac o calatorie lunga pentru a ajunge la Domnul Isus, conform calauzirii lui Dumnezeu; Simeon este pregatit sa mearga in vesnicie, conform calauzirii lui Dumnezeu; Irod lupta impotriva Domnului Isus si refuza calauzirea lui Dumnezeu; iar preotii descopera voia lui Dumnezeu, dar refuza sa urmeze calauzirea Sa. Studiind atitudinile, actiunile si faptele personajelor prezente cu ocazia intruparii Domnului Isus se evidentiaza doua categorii de oameni, oameni care actioneaza conform calauzirii primite de la Dumnezeu si oameni care se opun voii Domnului.

Prin harul lui Dumnezeu, ne bucuram astazi de calauzirea Sa, de descoperirea voii Sale in Sfanta Scriptura. Ce facem cu mesajul lui Dumnezeu de Craciun? Cei neprihaniti asculta, cei interesati merg sa vada, cei tulburati lupta impotriva si cei calauziti se inchina.

La ceas de sarbatoare sa ne dorim si sa ne lasam indrumati de calauzirea Domnului, sa sarbatorim Intruparea Domnului Isus cu inimi curate, dar si apoi sa traim lasandu-ne condusi de voia Sa. Prezenta lui in viata noastra este insotita de binecuvantarile Sale. Poetul român a surprins semnificația Crăciunului:

Și-acum te las, fii sănătos
Și vesel de Crăciun,
Dar nu uita, când ești voios,
Române, să fii bun

Pastor Ion Damian

 

BAPTISTI-ARAD.RO